No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for industriell teknologi kjell.g.boldermo@uit.no

Kjell Gunnar Boldermo


Universitetslektor


 • Kirsten Aarset, Kjell Gunnar Boldermo, Kolbjørn Hagen :
  Molecular structure and conformational composition of methyl chloroacetate: An electron-diffraction and ab initio molecular orbital investigation
  Journal of Molecular Structure 2010 ARKIV / DOI
 • Kjell Gunnar Boldermo :
  Struktur- og konformasjonsstudier av metylkloracetat og 1-kloretyl kloroformat ved bruk av gassfase elektrondiffraksjon og ab initio molekylorbitalberegninger
  2002

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →