No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Senter for samisk helseforskning SSHF kirsti.kvaloy@uit.no

Kirsti Kvaløy


Forsker

Stillingsbeskrivelse

Forsker ved Senter for samisk helseforskning, professor i epidemiologi og leder for Ung-HUNT undersøkelsen.

Mitt fagfelt er epidemiologi og genetisk epidemiologi hvor jeg primært jobber med data fra store helseundersøkelser som Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og SAMINOR (SAMINOR | UiT). I disse populasjonsbaserte studiene ser vi på forekomst av sykdom, trender hva gjelder sykdom og folkehelseparametere, sammenhengen mellom eksponering og helseutfall og prøver å finne årsaker til sykdom eller helserelaterte utfall. Resultatene av forskningen benyttes til overvåking av folkehelsa, samt til forebygging og behandling av sykdom. De senere årene har forskningen min ofte vært relatert til fedme og problemstillinger relatert til dette. Jeg har for tiden sterkest fokus på ungdom og er involvert i forskning knyttet til mental helse i denne aldersgruppen.  

Utdannelse

D.Phil - Genetikk, Universitetet i Oxford, England – 1994

Hovedfag (Cand. Scient.) - Cellebiologi, Universitet i Oslo - 1989

Yrkeserfaring

Professor - HUNT forskningssenter, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – 2020-

Forsker - Senter for samisk helseforskning, ISM, UiT – Norges arktiske universitet – 2015 –

Forsker - HUNT forskningssenter, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – 2006-2019

Forsker - Norsk institutt for naturforskning – 1996-2006

Avdelingsleder - Norsk institutt for naturforskning – 2002

Assisterende avdelingsleder - Norsk institutt for naturforskning – 2000-2002

Post-doc - NTNU 1995-1999

Forsker – Universitetet Oslo – 1994-1995

Verv

Styremedlem – HUNT OneHealth - NTNU, Norwegian University of Life Sciences (NMBU) and the Norwegian Veterinary Institute – 2021

Medlem – Datatilgangskomitee (DAK) HUNT – 2020 –

Medlem – HUNT ledergruppe – 2020

Styremedlem – Norsk epidemiologisk forening (NOFE) – 2016-2017


 • Deborah Mitchison, Ann Ragnhild Broderstad, Adam Burt, Kirsti Kvaløy :
  Eating disorders in indigenous people
  Springer Nature 2023 FULLTEKST
 • Åse Sagatun, Thomas Engell, Malene Brekke, Hege Sjølie, Stine Margrethe Ekornes, Kristin Sofie Waldum-Grevbo m.fl.:
  Guideline evaluation and implementation mechanisms in school health services (GuideMe): protocol for a hybrid randomized factorial trial
  BMC Health Services Research 2023 ARKIV / DOI
 • Nayan Deepak Parlikar, Kirsti Kvaløy, Linn B Strand, Geir Arild Espnes, Unni Karin Moksnes :
  Loneliness in the Norwegian adolescent population: prevalence trends and relations to mental and self-rated health
  BMC Psychiatry 2023 DOI
 • Farzaneh S Sardahaee, Kirsti Kvaløy :
  Cross-sectional study of BMI, weight concern, body size perception, dieting and mental distress in adolescents: The HUNT Study
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Trine Eik-Nes Tetlie, Audrey Tokatlian, Jayanthi Raman, Dean Spirou, Kirsti Kvaløy :
  Depression, anxiety, and psychosocial stressors across BMI classes: A Norwegian population study - The HUNT Study
  Frontiers in Endocrinology 2022 ARKIV / DOI
 • Steinar Krokstad, Daniel Albert Weiss, Morten Austheim Krokstad, Vegar Rangul, Kirsti Kvaløy, Jo Magne Ingul m.fl.:
  Divergent decennial trends in mental health according to age reveal poorer mental health for young people: Repeated cross-sectional population-based surveys from the HUNT Study, Norway
  BMJ Open 2022 ARKIV / DOI
 • Steinar Krokstad, Erik Sund, Kirsti Kvaløy, Vegar Rangul, Marit Næss :
  HUNT for better public health
  Scandinavian Journal of Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Sarah H. Wild, Kirsti Kvaløy, Johan Svartberg, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Obesity measures, metabolic health and their association with 15-year all-cause and cardiovascular mortality in the SAMINOR 1 Survey: a population-based cohort study
  BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Næss, Erik Sund, Gunnhild Åberge Vie, Johan Håkon Bjørngaard, Bjørn Olav Åsvold, Turid Lingaas Holmen m.fl.:
  Intergenerational polygenic obesity risk throughout adolescence in a cross-sectional study design: The HUNT study, Norway
  Obesity 2021 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, David Andre Coucheron, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus :
  Sex-specific height-correction of weight in a population with ethnic groups that differ in stature - the SAMINOR 1 Survey: a cross-sectional study
  Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV
 • Cai Yutong, Wilma L. Zijlema, Elin Pettersen Sørgjerd, Dany Doiron, Kees de Hoogh, Susan Hodgson m.fl.:
  Impact of road traffic noise on obesity measures: Observational study of three European cohorts
  Environmental Research 2020 DOI
 • Kirsti Kvaløy, Eli Sandsgård-Hilmarsen, Trine Tetlie Eik-Nes, Grete Helen Bratberg :
  Underestimation of Overweight and Health Beneficial Outcomes in Two Adolescent Chorts in Norway - The HUNT study
  Journal of Adolescent Health 04. desember 2020 ARKIV / DOI
 • Maria Charlotta Brandkvist, Johan Håkon Bjørngaard, Rønnaug Ødegård, Ben Michael Brumpton, George Davey Smith, Bjørn Olav Åsvold m.fl.:
  Genetic associations with temporal shifts in obesity and severe obesity during the obesity epidemic in Norway: A longitudinal population-based cohort (the HUNT Study)
  PLoS Medicine 2020 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Tonje Braaten, Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Relationships between metabolic markers and obesity measures in two populations that differ in stature—The SAMINOR Study
  Obesity Science & Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  A descriptive study of ten-year longitudinal changes in weight and waist circumference in the multi-ethnic rural Northern Norway. The SAMINOR Study, 2003-2014
  PLOS ONE 2020 ARKIV / DOI
 • Vilde Lehne Michalsen, Kirsti Kvaløy, Johan Svartberg, Susanna Ragnhild Siri, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
  Change in prevalence and severity of metabolic syndrome in the Sami and non-Sami population in rural Northern Norway using a repeated cross-sectional population-based study design: the SAMINOR Study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Weight underestimation linked to anxiety and depression in a cross-sectional study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study.
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Farzaneh S Sardahaee, Turid Lingaas Holmen, Nadia Micali, Erik Sund, Ottar Bjerkeset, Kirsti Kvaløy :
  Suicidal ideation in relation to disordered eating, body size and weight perception: a cross-sectional study of a Norwegian adolescent population - The HUNT Study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Yi-Qian Sun, Ben Michael Brumpton, Arnulf Langhammer, Yue Chen, Kirsti Kvaløy, Xiao-Mei Mai :
  Adiposity and asthma in adults: a bidirectional Mendelian randomisation analysis of The HUNT Study
  Thorax 2019 ARKIV / DOI
 • Bodil Elisabeth Valstad Aasan, Monica Lillefjell, Steinar Krokstad, Kirsti Kvaløy, Erik Sund :
  Social inequality and change in psychological distress during the Covid-19 pandemic in Norway
  2022
 • Bodil Elisabeth Valstad Aasan, Monica Lillefjell, Steinar Krokstad, Kirsti Kvaløy, Erik Sund :
  Social inequality and change in psychological distress during the Covid-19 pandemic in Norway
  European Journal of Public Health 2022 DOI
 • Kirsti Kvaløy :
  Ungdommers helse og adferd fra Ung-HUNT
  2022
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT og HUNT
  2022
 • Kirsti Kvaløy :
  Ungdom og psykisk helse - vår tids utfordring
  2022
 • Kirsti Kvaløy :
  Hva sier HUNT-undersøkelsen om kvinnehelse?
  2022
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Symptomer på spiseforstyrrelser og fornøydhet med egen kropp
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kirsti Kvaløy :
  HUNT Covid studien
  2022
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og overvekt i SAMINOR
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Steinar Krokstad :
  Ung-HUNT, COVID-relatert datainnsamling
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  The Young-HUNT Study
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT COVID
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Fedme og vektoppfattelse (Ung-HUNT)
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  HUNT studien - en helsemessig gullgruve
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  The Young-HUNT COVID Survey
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT status
  2021
 • Øivind Øines, Ann-Katrin Llarena, Thomas Hendricus Augustus Haverkamp, Sabrina Rodriguez Campos, Kristian Hveem, Kristin Herstad m.fl.:
  Hunt One Health A metagenomic repository project promoting One Health studies
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  Ung-HUNT som kunnskapsgrunnlag i kommunen
  2021
 • Kirsti Kvaløy :
  HUNT studien - en gullgruve for helseforskning
  2020
 • Vegar Rangul, Kirsti Kvaløy :
  Fritidsaktiviteter og kontakt med venner blant ungdommer i Nord-Trøndelag 2017-19. Helsestatistikk-rapport nummer 2 fra Ung-HUNT4.
  2020
 • Vegar Rangul, Kirsti Kvaløy :
  Selvopplevd helse, kroppsmasse og risikoatferd blant ungdommer i Nord-Trøndelag 2017-19 Helsestatistikk-rapport nummer 1 fra Ung-HUNT4
  2020
 • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Susanna Ragnhild Siri, Vilde Lehne Michalsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Vekt og midjeomkrets økte mer for yngre enn for eldre voksne i løpet av en tiårsperiode
  2020 DATA
 • Kirsti Kvaløy :
  Genetikk - Sykehuset i Levanger
  2019
 • Kirsti Kvaløy :
  Inuitt genetikk
  2019
 • Kirsti Kvaløy :
  Epigenetikk for fødselsleger - Metabolsk prigrammering under svangerskapet
  2019
 • Kirsti Kvaløy :
  Epigenetikk - Metabolsk programmering under svangerskapet
  2019
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Weight underestimation linked to anxiety and depression in a study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study
  2019
 • Farzaneh S Sardahaee, Turid Lingaas Holmen, Nadia Micali, Erik R. Sund, Kirsti Kvaløy, Ottar Bjerkeset :
  EXPLORING ASSOCIATIONS BETWEEN “BODY SIZE PERCEPTION, DISORDERED EATING, BMI AND MENTAL DISTRESS” AND “DIETING” IN A NORWEGIAN COMMUNITY ADOLESCENT SAMPLE, THE NORD-TRØNDELAG HEALTH STUDY (YH3)
  2019
 • Kirsti Kvaløy :
  Noen fakta om HUNT med glimt av fedmeforskning
  2019
 • Kirsti Kvaløy :
  Ferske tall fra Ung-HUNT4
  2019
 • Kirsti Kvaløy :
  SAMINOR med fokus på SAMINOR 3
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →