Kirsten Sivertsen Worum
Foto: Torje Jenssen
Kirsten Sivertsen Worum
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kirsten.worum@uit.no +4777660481 99167327 Tromsø ILP 4.072

Worum, Kirsten Sivertsen


Førstelektor - Veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Veiledning for lærere i skole og barnehage  PED-6341

Veiledning for praksislærere i barnehage PED-6327

 

Forskningsgrupper:

Forskningsgruppe i veiledning

Barnehagefaglig forskningsgruppe

 

 

 


 • Anja Maria Pesch, Kirsten Sivertsen Worum:
  Når vi skal snakke om "Hjulene på bussen". Barns deltakelse og posisjonering i samlingsstund i lys av Bakhtin.
  Universitetsforlaget 2020
 • Kirsten Sivertsen Worum, Cato R. P. Bjørndal:
  Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning
  NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2018 Ekstern lenke
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid:
  Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage
  Spesialpedagogikk 2017
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Spor av sammenhenger og brudd i kunnskapssyn i veiledning ved lærerutdanningen
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 Ekstern lenke
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Veiledning, kunnskapssyn og danning
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 Ekstern lenke
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Dialogbasert gruppeveiledning - utvikling av kunnskap og felles læring
  Fagbokforlaget 2014
 • Kirsten Sivertsen Worum, Eli Kari Høihilder, Knut - Rune Olsen:
  Å tegne veiledning
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2011
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Dialogbasert gruppeveiledning
  Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2011
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth, Vivienne Mackisack:
  What does it mean to be a teacher educator at the university with responsibility for mentoring students in practice?
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth:
  Hva vil det si å være lærerutdannere ved universitetet med ansvar for veiledning av studenter i praksis?
  2022
 • Eva Bjerkholt, Susanne Jonsson, Heidi Østland Vala, Arnhild Blystad, Linn-Terese Berns, Lene Joensen Kjær, Inger Merethe Hansen, Kirsten Sivertsen Worum:
  Utvikling av Profesjonelle Veiledere (UPV): Pilotstudium av kvalitet i veilederutdanninger
  2022
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Inger Merethe Hansen:
  Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning
  2019
 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen:
  Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen
  2019
 • Kristin Killie, Annelise Brox Larsen, Kirsten Sivertsen Worum:
  Åpne landskap passer ikke ved et universitet
  www.universitetsavisa.no 19. februar 2018 Ekstern lenke
 • Kristin Killie, Annelise Brox Larsen, Kirsten Sivertsen Worum:
  Det er mulig at kontorlandskap passer i enkelte sektorer, men akademia er ikke en slik sektor.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 14. februar 2018 Ekstern lenke
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Nettstøttet veilederutdanning og dialogisk arbeidsform
  2018
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Omvendt undervisning og nettstøttet veilederutdanning
  2017
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Omvendt undervisning og nettstøttet veilederutdanning
  2017
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Refleksjoner om utfordringer i veiledning med studenter i barnehagelærerutdanningen
  2017
 • Kirsten Sivertsen Worum, Elin Eriksen Ødegaard:
  Vilkår for kvalitet og forskningsbasering av praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen BLU - Følgeforskning
  2016
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Veiledning, kunnskapssyn og danning - med et intersubjektivt perspektiv som ser utvikling av personlig og faglig kunnskap som et samarbeidsprosjekt
  2016
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Grunnleggende dilemmaer i pedagogisk virksomhet
  2016
 • Kirsten Sivertsen Worum, elin Eriksen Ødegaard:
  Kunnskapssyn i barnehagelærerutdanningens dokumenter for praksisopplæringen og veilederopplæringen for praksislærere
  2015
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid, Toril Sverdrup:
  Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse
  Nordlys 14. februar 2014
 • Kirsten Sivertsen Worum, Cato R. P. Bjørndal:
  Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning
  2014
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Veilederutdanningen belyst gjennom praksislærernes eksamenstekster
  2014
 • Toril Sverdrup, Siri Sollied Madsen, Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum:
  De utrolige programmene
  Nordlys 25. februar 2014
 • Kirsten Sivertsen Worum, Sissel Sollied:
  Problematiske merkelapper på barnehagebarn
  Nordlys 23. november 2013 Ekstern lenke
 • Kirsten Sivertsen Worum, Liv Carstens Knudsen:
  A two-fold effect - tutoring newly qualified and experienced teachers?
  2013
 • Kirsten Sivertsen Worum, liv carstens Knudsen:
  HVORDAN KAN DIALOGKONFERANSER BIDRA TIL STYRKET SAMARBEID OM PRAKSISOPPLÆRINGEN?
  2012
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  1)Gi, få eller delta i veiledning 2)Verktøy i veiledning
  2011
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rachel Elise Jakhelln, Liv Carstens Knudsen:
  En grunnlagsdiskusjon om veiledning i det regionale tiiltaket Ny i Nord
  2011
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Veiledning i barnehage "Gi å ta veiledning"
  2010
 • Kirsten Sivertsen Worum, Liv Carstens Knudsen, Rachel Jakhelln:
  Nettstudie; Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage
  2010
 • Kirsten Sivertsen Worum, Trond Lekang, Sjur Wergeland:
  Brukerundersøkelse; "Nettbaserte veiledningsverktøy"
  2010
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Ta vare på den nyutdanna førskolelæreren - sikre høy kvalitet i barnehagen
  2009
 • Kirsten Sivertsen Worum, Anne Harriet Berger, Liv Carsten Knudsen, Gulla Jørgensen:
  Veiledning av nyutdannede lærere - strategi for utvikling av skolen?
  Utdanning 29. september 2009
 • Kirsten Sivertsen Worum, Kari Søndenå:
  Dialog om refleksjon i veiledning
  2009
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Basebarnehager - utfordringer i praksis og noen konsekvenser for Førskolelærerutdanningen
  2009
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Utfordringer knyttet til veiledning av nyutdannede førskolelærere
  2009
 • Kirsten Sivertsen:
  Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen Et aksjonsforskningsprosjekt
 • Kirsten Sivertsen Worum:
  Fremming av dokumentasjon, vurdering og refleksjon i barnehagen
  2006
 • Se alle arbeider i Cristin →