Bilde av Danielsen, Karin Helene
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Danielsen, Karin Helene
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk karin.danielsen@uit.no +4777660429 90577311 Tromsø Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010

Karin Helene Danielsen


Førstelektor i kroppsøving

Stillingsbeskrivelse

Underviser på følgende utdanninger:

Integrert master i lærerutdanning  5-10,

Integrert master i lærerutdanning 1-7,

Barnehagelærerutdanning  

 


 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann, Gunnar Mathisen :
  Seasonal variations in physical activity among Norwegian elementary school children in Arctic regions
  International Journal of Circumpolar Health 2021 ARKIV / DOI
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Hansen Stålesen :
  Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter
  Fysioterapeuten 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Karin Helene Danielsen, Kristin Skaalvik :
  En utforskende student i kroppsøvingsfaget
  Cappelen Damm AS 2016
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Hansen Stålesen :
  Physical Activity Levels In Preschool Children
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann, Edvard Hamnvik Sagelv :
  Seasonal variations in physical activity among elementary school children in Arctic regions
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Harald Eivind Moe, Greta Heim, Bengt Haugseth :
  Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Greta Heim, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  En lysere fremtid i skolene?
  Altaposten 2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth :
  Hva vil det si å være lærerutdannere ved universitetet med ansvar for veiledning av studenter i praksis?
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Torstein Unstad, Nils Christian Tveiterås :
  Fysisk aktivitet og skjermbruk i barnehagen – en motsetning?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Kirsten Sivertsen Worum, Gjertrud Kalseth, Vivienne Mackisack :
  What does it mean to be a teacher educator at the university with responsibility for mentoring students in practice?
  2022
 • Torstein Unstad, Karin Helene Danielsen, Nils Christian Tveiterås :
  Fysisk aktivitet og skjermbruk i barnehagen – en motsetning?
  barnehage.no 20. mai 2022
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Greta Heim, Anne Eriksen, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Karin Helene Danielsen :
  Kartlegging av ansattes implementering av fysisk aktivitet i barnehagen i 2012 og 2020.
  2021
 • Karin Helene Danielsen :
  Å jobbe i partnerskap. Hvordan er samarbeidet planlagt og gjennomført? Hva har vi lært og kan ta med oss i utdanninga?
  2021
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet blant barn og unge.
  2020
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann, Bente Morseth :
  Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area
  2020 FULLTEKST
 • Karin Helene Danielsen, Thilde Kleppe Vårnes, Gunnar Mathisen, Kim Arne Heitmann, Bente Morseth :
  Physical Activity, Physical Fitness And Body Mass Index Among Elementary School Children In The Arctic Area
  Medicine & Science in Sports & Exercise 2020 DOI
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen :
  Får barn nok fysisk aktivitet?
  Nordlys 2020
 • Karin Helene Danielsen :
  Fagdag i kroppsøving på ILP Tema:"Det e feige lag" og "Kroppsøving et fag elevene både gleder og gruer seg til"
  2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Fagfornyelsen i kroppsøving –høringsuttalelsen.
  2019
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann :
  Sesongvariasjoner i fysisk aktivitet blant elever på barnetrinnet
  2019
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann :
  Seasonal variation in physical activity levels in elementary school children in the arctic areas
  2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet hos barn. Sitter barn seg syke?
  08. februar 2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Sitter barn seg syke?
  2019
 • Karin Helene Danielsen :
  Svømming,selvberging,livredning
  11. september 2019 DATA / FULLTEKST
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Edvard Hamnvik Sagelv, Kim Arne Heitmann :
  Forskningsbasert undervisning i kroppsøvingsfaget.
  2018
 • Karin Helene Danielsen :
  Min vei til førstelektoropprykk.
  2018
 • Line Husjord, Karin Helene Danielsen :
  Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2018
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Thilde Kleppe Vårnes, Kim Arne Heitmann, Edvard Hamnvik Sagelv :
  Sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk form hos elever fra 1.-7. klassetrinn på to utvalgte skoler i Tromsø
  2018
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i kroppsøving
  2018
 • Karin Helene Danielsen :
  Hva er vurdering i kroppsøving?
  2018
 • Karin Helene Danielsen :
  Hva vet vi om fysisk aktiviet i barnehagen?
  2017
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Jarle Hansen Stålesen :
  Physical activity levels in preschool children during winter and summer
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Motoriske ferdigheter/motorisk utvikling. Teori og praksis.
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Skrur opp tempoet i barnehagen. Er barnehagen så aktive som vi liker å tro?
  Altaposten 04. januar 2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv ä¨r 3-5 åringar under förskoletiden.
  2017
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Vurdering i kropppsøving
  2017
 • Karin Helene Danielsen :
  Hvem har ansvar for fysisk aktivitet i barnehagen?
  2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Hva lærte du i "gymmen" i dag?
  Nordlys 2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Trener Yngvars beste mageøvelser
  03. august 2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Ledermøte for enhetsledere i Barnehagene i Tromsø kommune, Tema forskning
  2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Hvem har ansvar for aktivitet i barnehagen?
  Nordlys 2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Hvem har ansvaret for barnas aktivitet i barnehagen?
  Barnehagefolk 2016
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning, Gunnar Mathisen :
  Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?
  2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Læringstrykk i kroppsøving -hvordan få dette til?
  2016
 • Karin Helene Danielsen :
  En utforskende student i kroppsøvingsfaget
  2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Fysisk aktivitet i barnehagen
  2016
 • Karin Helene Danielsen :
  Er ditt barn aktivt nok?
  01. november 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Fysisk aktivitet i barnehage og skole

  Forskning og utvikling i lærerutdanningen,

  Forskningsbasert utdanning.

  Kroppsøvingsfaget

   

  Undervisning

  Kroppsøving i lærerutdanning 1.-7.trinn

  Kroppsøving i lærerutdanning 5.-10. trinn

  Barnehagelærerutdanning
  Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. ILP 5.010