Bilde av Opstad, Kari Doseth
Bilde av Opstad, Kari Doseth
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kari.doseth.opstad@uit.no +4777660277 Her finner du meg

Kari Doseth Opstad


Førstelektor kunst og håndverk


 • Eva Margareta Alerby, Kari Doseth Opstad :
  Texture and (Arts) Education -Encouraging Attention, Awareness and Sensitivity
  The European Journal of Philosophy in Arts Education 2022 ARKIV / DOI
 • Kari Doseth Opstad :
  "Dette ante jeg ikke bodde inni meg". Om didaktisk-kunstnerisk FoU i kunst og håndverk
  Cappelen Damm AS 2016
 • Kari Doseth Opstad :
  Estetisk dannelse - estetiske fags bidrag i skolens dannelsesperspektiv
  Universitetsforlaget 2010
 • Kari Doseth Opstad :
  Fotoillustrasjon i boka: Alerby, E. (2021)Silence within and beyond pedagogical setting. Cham: Palgrave MacMillan, Springer Nature. pp.27
  2021
 • Kari Doseth Opstad :
  Fagdidaktisk master i design, kunst og håndverk for lærere - erfaringer og refleksjoner
  2019
 • Eva Margareta Alerby, Kari Doseth Opstad :
  Texture: in the light og senses, silence and the lived body
  2019
 • Kari Doseth Opstad :
  Foto. Tre bilder på juryert utstilling
  2018
 • Kari Doseth Opstad, Eva Alerby :
  Textur, tystnad och kroppslighet
  2017
 • Kari Doseth Opstad :
  Mønster, tekstur, struktur, relieff
  2017
 • Kari Doseth Opstad :
  Mellom sort og hvitt
  2017
 • Kari Doseth Opstad :
  Dannelse i den digitale verden
  2014
 • Kari Doseth Opstad :
  Faget Kunst og håndverk i fare
  01. februar 2014
 • Kari Doseth Opstad, Harald Eivind Moe :
  Erfaringer fra etablering av forskningsnettverk i Kunst og håndverk
  2014
 • Kari Doseth Opstad :
  Nettverk for Kunst og håndverk i UH-sektor. Hva og hvorfor?
  2013
 • Kari Doseth Opstad :
  Tekstur, bearbeiding av tekstiler
  2013
 • Kari Doseth Opstad :
  Vi trenger ikke kunst og håndverk for å bli lærere
  FORM 2013
 • Kari Doseth Opstad :
  Tekstur som estetisk virkemiddel i tekstiler
  2013
 • Kari Doseth Opstad :
  Kunst og håndverk - et danningsfag
  form tidsskrift for kunst og design 2012
 • Kari Doseth Opstad :
  Kunst og håndverk sett ut fra skolens danningsperspektiv
  2012
 • Kari Doseth Opstad :
  Rommet som rammefaktor for barns læring
  FORM 2011
 • Kari Doseth Opstad :
  Tekstur - et estetisk virkemiddel
  2011
 • Kari Doseth Opstad :
  Skapende læreprosesser sett ut fra et danningsperspektiv
  2010
 • Kari Doseth Opstad :
  Utstillingsåpning ved Galleri Brevik
  2010
 • Kari Doseth Opstad, Åse Bårdsen :
  Barns Skapende og utforskende aktiviteter - basebarnehagenes muligheter og utfordringer
  2009
 • Kari Doseth Opstad :
  Bokomtale: Fagdidaktikk for kunst og håndverk i går - i dag -i morgen
  FORM 2009
 • Kari Doseth Opstad :
  Bokomtale: Fagdidaktikk for kunst og håndverk, i går - i dag i morgen av Liv Merete Nielsen
  form tidsskrift for kunst og design 2009
 • Mia Lervik, Kari Doseth Opstad, Åse Bårdsen :
  Rommet som rammefaktor for barns læring og utvikling
  2008 OMTALE
 • Kari Doseth Opstad :
  Kandidatundersøkelse, 4-årig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag ved Høgskolen i Tromsø
  Eureka forlag 2008
 • Kari Doseth Opstad :
  Rommet som rammefaktor for barns læring og utvikling
  2008
 • Liv Merete Nielsen, Kari Doseth Opstad, Ragnar Norum :
  Kunst, engasjement og frosne tær, til minne om Øystein Cruikshank
  Eureka forlag 2006
 • Kari Doseth Opstad :
  Eksamen i kunstformidling
  FORM 2006
 • Mia Lervik, Kari Doseth Opstad :
  Tekstur som estetisk virkemiddel
  FORM 2004 OMTALE

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →