Kajsa.jpg
Kajsa.jpg
Senter for samiske studier kajsa.k.gjerpe@uit.no +4777623333 Tromsø TEO-H2 2.266

Kajsa Kemi Gjerpe


Universitetslektor


 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Gruppebaserte fordommer i lærebøker. Konseptualiseringen av «lærebok Sápmi». Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215037400.s 295 - 319.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Academia and Higher Education: Building Capacity for Indigenous Peoples. Information Age Publishing 2020 ISBN 978-1-64802-111-4.s 255 - 260.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. From indigenous education to indigenising mainstream education. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s 1 - 18.s doi: 10.7577/fleks.2190.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplanverk – en symbolsk forpliktelse?. Nordic Studies in Education 2017; Volum 37 (3-4). ISSN 1891-5914.s 150 - 165.s doi: 10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-03.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Éducation autochtone en pays sámi (Sápmi). L'Harmattan 2016 ISBN 978-2-343-10863-6.s 75 - 86.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. En urban samisk identitet - det beste av to verdener. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 261 - 278.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Blånektet for at hun var same – nå lager hun musikk om det. (data) 2021.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Olsen, Torjer Andreas. Sápmi i læreplaner og lærebøker: Skolen som arena for arbeid mot gruppebaserte fordommer mot samer. Hvordan kan skolens arbeid med nye læreplaner bidra til å bygge ned fordommer og forebygge mobbing av samer og i samiske miljøer? 2021-06-08 - 2021.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Workshop: samisk utdanning i praksis. Workshop med lærerstudenter på Nord Universitet 2021-03-01 - 2021.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samiske perspektiver i skolen – fra stereotypier og dikotomier til kompleksitet og mangfold. Digital urfolkskonferanse: forskning på samiske perspektiver i lærerutdanningene og pedagogikkfaget 2021-02-02 - 2021-02-02 2021.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk og urfolksutdanning. Gjesteforelesning for samisk lærerutdanning 2021-01-25 - 2021.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Urfolksmetodologi: en introduksjon. Gjesteforelesning for samisk lærerutdanning 2021-01-14 - 2021.
 • Evju, Kristin; Kemi Gjerpe, Kajsa. Undervisning om samiske temaer - muligheter og utfordringer. Workshop om undervisningsopplegg 2020-12-09 - 2020-12-09 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. UNG KJÆRLIGHET FOR SAMISK KULTUR. (data) 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. – Det er fortsatt mange skap-samer der ute. (data) 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Forsker: Unge samer må ikke lenger slåss for synlighet. (data) 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk stolthet. 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Sápmelaččat bivnnuhis guoimmuheaddjit riika mediain. 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk Minecraft: - Jeg spilte Minecraft helt til midnatt i går, det var artig. 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Inga (21) bruker TikTok for å lære andre om sin egen kultur. (data) 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin. Sápmi - an introduction. Gjesteforelesning for Augustana College 2020-01-22 - 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. ELLE motemagasin: Ella Marie har satt preg på Norge i 2020/ELLE motemagasin: Ella Marie lea Norgga deháleamos nissoniid searvvis. (data) 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin. Samiske perspektiver i læreplaner og undervisning - muligheter og utfordringer. Forelesning 2020-11-10 - 2020.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk lærplanverk – en symbolsk forpliktelse?. Forelesning for lærerstudenter 2019-02-04 - 2019.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. The articulation of «Textbook Sápmi»: An analysis of Sami content in textbooks. International Conference on Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Indigenous and Sami Education Today. JoLII 2019 Conference – Equity and Quality of Learning in a Global Digital World 2019-08-21 - 2019-08-23 2019.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Podcast: Tett På med Nrk Sápmi. (data) 2019.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin. Sounds of Sápmi - en musikalsk reise gjennom historie og politikk. Gjesteforelesning for Kongsbakken vgs 2018-10-03 - 2018.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplan - en symbolsk forpliktelse?. Sametingets verdikonferanse 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Sávašii sámáidahttit skuvllaid. (data) 2018.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin. Sápmi - an introduction. Gjesteforelesning for Augustana College 2018-01-27 - 2018.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Norwegianisation and Sámi education in Norway. Besøk av studenter fra USA 2016-02-23 - 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Sámi education in Norway. Seminar for SAIH Norge 2016-02-18 - 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplan og samisk utdanning. Seminar for Sametingets opplæringsavdeling 2016-12-09 - 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Sámi research at UiT. Seminar for delegasjon fra Peru 2016-10-14 - 2016.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Indigenous issues in national curricula. Te Puna Wananga Research Seminar 2016-04-06 - 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Broderstad, Else Grete. Akademisk Festivalsommer. (data) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk innhold i læreplanverk – fornorskningens etterslep?. Makt og avmakt i samisk historie - workshop med Sametingsrådet 2016-09-12 - 2016-09-13 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Exploring the space for indigenous education – comparing Sápmi (Norway) and Aotearoa (New Zealand). From Sámi school history research towards developing the Sámi teaching - Sámi school history conference 2016-11-15 - 2016-11-16 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Ethics in qualitative research. Gjesteforelesning for Master's in Human Rights Practice 2015-10-22 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Hva er egentlig problemet med skilting av samiske stedsnavn?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Samer og urfolk i skolen i Norge. Samer og urfolk i skolen 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk forskning på UiT - også et urfolksuniversitet.. Seminar for 2015-11-18 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk forskning på UiT. Seminar for UD aspiranter 2015-09-01 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk historie knyttet til turisme og reiseliv. Seminar for elever ved reiselivslinja, Tromsdalen vgs 2015-03-10 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk utdanning i Norge. Gjesteforelesning for lærerstudenter på HIOA 2015-02-16 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk læreplan og samisk skole i Norge. Gjesteforelesning for lærerstudenter ved ILP, UiT 2015-09-04 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk nasjonaldag. Presentasjon for Breivang vgs 2015-02-06 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Samisk innhold i medier. Workshop sammen med NRK 2015-01-29 - 2015.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Kunnskapsløftet Samisk. Gjesteforelesning for lærerstudenter, UiT 2014-10-03 - 2014.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Presentasjon av Master's in Indigenous Studies under møte med Working Group of Indigenous Peoples (WGIP). Møte med Working Group of Indigenous Peoples 2014-04-26 - 2014.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. The representation of Sámi culture and language in Norwegian curricula - 1939 to 2006. The Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples 2014-04-02 - 2014-04-04 2014.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. Lærere - en ubrukt ressurs for samiske elever?. 2014.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa. "The best of both worlds" Conceptualising an Urban Sámi Identity. 2013.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  TEO-H2 2.266

  Klikk for større kart