No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for studieadministrasjon jon-are.lunde@uit.no +4776966470 Harstad HARSTAD 329

Jon-Are Lunde


Faggruppe for studieadministrative systemer