Bilde av Frenning, Ingrid
Bilde av Frenning, Ingrid
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ingrid.frenning@uit.no +4777660432 Her finner du meg

Ingrid Frenning


Førstelektor kroppsøving

Stillingsbeskrivelse

Jeg underviser på Master lærerutdanning og Barnehagelærerutdanningen på Institutt for lærerutdanning (ILP). Mitt fag er Kroppsøving og hovedinteressen innenfor kroppsøvingsfaget er fagdidaktikk, friluftsliv og svømming. Videre er jeg opptatt av kvalitet i utdanning, studentaktive læringsformer og utviklingsarbeid knyttet til undervisningskvalitet. I Barnehagelærerutdanningen er emne fordypning Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen som ligger i 3. studieår.


 • Ingrid Frenning :
  Svømming
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Astrid Unhjem, Ingrid Frenning :
  Det største klasserommet er alltid ledig - erfaringsbasert læring i skolens uterom
  Universitetsforlaget 2019
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Mye idrett - noe refleksjon - svak kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn :
  FoU i praksis 2015 DATA
 • Ingrid Frenning, Trond Solhaug, Ingerlise Sørbøe :
  En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring-/ aksjonsforskningsprosjekt i svømming
  2005
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  Kor e det vi skal? Aktiv bruk av kompass for å finne nye veier i geometriundervisningen
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  To jenter på skitur eller et møte mellom høgskolelektorer fra hver sin fagtradisjon
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  Can experience from use of compass influence geometrical thinking?
  2003
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Thilde Kleppe Vårnes, Ole Martin Kanck, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer på emnet BLU-2015: Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2024
 • Linda Hjemgård Johansen, Ingrid Frenning :
  Høsttur med nærmiljøfriluftsliv og samiske læringsaktiviteter
  2023
 • Ingrid Frenning, Helga Rudaa, Toril Skoglund :
  Tverrfaglig dybdelæring i samisk aktivitet - En samling av tverrfaglige undervisningsopplegg forankret i LK 2020
  2023
 • Jens-Erik Furulund, Ingrid Frenning :
  Husker du den gangen? Barns læring i naturen.
  2022
 • Ingrid Frenning, Line Husjord :
  Uteskole
  2022
 • Linda Hjemgård Johansen, Ingrid Frenning :
  Spennende samarbeidsprosjekt om vannkompetanse i Nord
  2022
 • Ingrid Frenning, Linda Hjemgård Johansen, Egil Galaaen Gjølme :
  Spennende samarbeid i nord
  Livredning 2022
 • Ingrid Frenning :
  Barnehagelærerutdanning i Harstad
  20. februar 2021
 • Linda Hjemgård Johansen, Ingrid Frenning :
  "Før diskuterte vi fotball når vi kjørte til praksisskolen-nå diskuterer vi kroppsøvingsfaget".
  2021
 • Ingrid Frenning, Linda Hjemgård Johansen :
  Slik kan vi forebygge (druknings) ulykker
  Nordnorsk debatt - Nordlys 29. juni 2020
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i kroppsøving
  2018
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.
  2017
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning, Gunnar Mathisen :
  Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?
  2016
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Ingrid Frenning :
  Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen
  2016
 • Ingrid Frenning, Kjersti Mordal Moen :
  Mye idrett - noe refleksjon - liten kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i GLU-utdanningen
  2015
 • Ingrid Frenning :
  Likestilling i barnehagen
  2015
 • Ingrid Frenning, Linda Hjemgård Johansen :
  Spennende tid for svømmeopplæring i tromsøskolen!
  Nordlys 2015
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen
  2014
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning, Kristin Skaalvik :
  Sammen gjør vi praksislæringen god
  2014
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Evaluering av kroppsøving 1 i Grunnskolelærerutdanningen
  2014
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Evaluering av Kroppsøving 1. 30 studiepoeng. Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn
  2014
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Evaluering av Kroppsøving 1. i Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn
  2014
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education
  2013
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Hvem tar ansvar?
  Nordlys 15. februar 2013 ARKIV
 • Ingrid Frenning, Geir Olaf Pettersen :
  Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?
  UiT Norges arktiske universitet 2012 ARKIV
 • Ingrid Frenning :
  Likestilling i barnehagen
  13. desember 2012
 • Ingrid Frenning, Karin Danielsen :
  Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning
  21. november 2012
 • Ingrid Frenning :
  Friluftsliv in one Norwegisn Primary school - signs of success
  2009
 • Ingrid Frenning :
  Friluftsliv sett fra nord
  2006 OMTALE
 • Ingrid Frenning, Trond Solhaug, Ingerlise Sørbøe :
  En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring- / aksjonsforskningsprosjekt i svømming
  2006
 • Siw Skrøvset, Ingrid Frenning, Tove Leming, Tom Tiller :
  Få skoledebatten inn på sporet igjen
  Nordlys 01. juli 2006
 • Ingrid Frenning :
  How is the Consept of Friluftsliv Explained by Administrators, Teachers and Pupils in Two Chosen Primary Schools
  2003
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  Evaluation
  2003
 • Per Jenssen, Ingrid Frenning, Kjersti Mordal :
  Ungdom i forfall?
  Nordlys 21. november 2002

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Friluftsliv, uteskole og kroppsøvingsfaget.