Ingrid Frenning ILP (003).jpg
Ingrid Frenning ILP (003).jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ingrid.frenning@uit.no +4777660432 Tromsø ILP 5.011

Ingrid Frenning


Førstelektor kroppsøving

Stillingsbeskrivelse

Jeg underviser på Master lærerutdanning og Barnehagelærerutdanningen på Institutt for lærerutdanning (ILP). Mitt fag er Kroppsøving og hovedinteressen innenfor kroppsøvingsfaget er fagdidaktikk, friluftsliv og svømming. Videre er jeg opptatt av kvalitet i utdanning, studentaktive læringsformer og utviklingsarbeid knyttet til undervisningskvalitet. I Barnehagelærerutdanningen er emne fordypning Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen som ligger i 3. studieår.


 • Unhjem, Astrid; Frenning, Ingrid. Det største klasserommet er alltid ledig - erfaringsbasert læring i skolens uterom. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133.s 173 - 189.
 • Frenning, Ingrid. Svømming. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202575816.s 363 - 380.
 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Mye idrett - noe refleksjon - svak kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn :. (data) FoU i praksis 2015; Volum 9 (2). ISSN 1504-6893.s 187 - 206.
 • Frenning, Ingrid; Solhaug, Trond; Sørbøe, Ingerlise. En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring-/ aksjonsforskningsprosjekt i svømming. 2005 (No 25) ISBN 8279230394.s 118 - .
 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. To jenter på skitur eller et møte mellom høgskolelektorer fra hver sin fagtradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 99 - 115.
 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Kor e det vi skal? Aktiv bruk av kompass for å finne nye veier i geometriundervisningen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004 ISBN 82-7634-530-1.s 194 - 211.
 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Can experience from use of compass influence geometrical thinking?. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 35 - 42.
 • Frenning, Ingrid; Johansen, Linda Hjemgård; Gjølme, Egil Galaaen. Spennenede samarbeid i nord. Livredning 2022 (2). ISSN 0805-6323.
 • Frenning, Ingrid. Barnehagelærerutdanning i Harstad. 2021.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i kroppsøving. NORALF 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.. Fyrtårnsseminar 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.
 • Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Frenning, Ingrid. Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen. Barnehagekonferanse; Mat, måltider og fysisk aktivitet i barnehagen 2016-11-01 - 2016-11-01 2016.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Mathisen, Gunnar. Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?. Kroppsøvingskonferansen 2016-06-09 - 2016-06-10 2016.
 • Frenning, Ingrid; Johansen, Linda Hjemgård. Spennende tid for svømmeopplæring i tromsøskolen!. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Frenning, Ingrid. Likestilling i barnehagen. FoU dag på ILP 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.
 • Frenning, Ingrid; Moen, Kjersti Mordal. Mye idrett - noe refleksjon - liten kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i GLU-utdanningen. Fou i praksis: Snipp - snapp - snute danning er ute 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.
 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av Kroppsøving 1. i Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. 2014 ISBN 978-82-998977-7-8.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid; Skaalvik, Kristin. Sammen gjør vi praksislæringen god. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.
 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av kroppsøving 1 i Grunnskolelærerutdanningen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.
 • Moen, Kjersti Mordal; Frenning, Ingrid. Evaluering av Kroppsøving 1. 30 studiepoeng. Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn. GLU-konferansen 2014-03-19 - 2014-03-20 2014.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education. CARN 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Danielsen, Karin Helene; Frenning, Ingrid. Hvem tar ansvar?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Frenning, Ingrid. Likestilling i barnehagen. 2012.
 • Frenning, Ingrid; Danielsen, Karin. Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning. 2012.
 • Frenning, Ingrid; Pettersen, Geir Olaf. Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?. 2012.
 • Frenning, Ingrid. Friluftsliv in one Norwegisn Primary school - signs of success. Henrik Ibsen: The birth of "Friluftsliv". A 150 year international dialogue conference jubilee celebration 2009-09-14 - 2009-09-19 2009.
 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Frenning, Ingrid. Friluftsliv sett fra nord. Friluftsliv sett fra nord (omtale) 2005-09-02 - 2005-09-02 2006.
 • Frenning, Ingrid; Solhaug, Trond; Sørbøe, Ingerlise. En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring- / aksjonsforskningsprosjekt i svømming. FoU i Praksis 2005 2005-04-28 - 2005-04-29 2006.
 • Fyhn, Anne Birgitte; Frenning, Ingrid. Evaluation. 2003 (18) ISBN 82-7938-098-1. ISSN 0805-1062.s 85 - 85.
 • Frenning, Ingrid. How is the Consept of Friluftsliv Explained by Administrators, Teachers and Pupils in Two Chosen Primary Schools. 2003 ISBN 8279380981.
 • Jenssen, Per; Frenning, Ingrid; Mordal, Kjersti. Ungdom i forfall?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Friluftsliv, uteskole og kroppsøvingsfaget.