#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk inger.m.hansen@uit.no +4777660728 Tromsø ILP lærerutdanning 5.052

Hansen, Inger Merethe


Universitetslektor Veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Faglærer EVU - Veiledning for lærere i skole og barnehage.

Faglærer Pedagogikk - Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning

Prosjektleder Ny i Nord - Veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage.


 • Bjerkholt, Eva; Jonsson, Susanne; Vala, Heidi Østland; Blystad, Arnhild; Berns, Linn-Terese; Kjær, Lene Joensen; Hansen, Inger Merethe; Worum, Kirsten Sivertsen. Utvikling av Profesjonelle Veiledere (UPV): Pilotstudium av kvalitet i veilederutdanninger. Veiledningskonferansen 2022 Veiledningfor bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling 2022-02-09 - 2022-02-10 2022.
 • Hansen, Inger Merethe. Når ensomme praksislærere møtes - Praksisforum som arena for refleksjon og læring. Bedre Skole 2020 (1). ISSN 0802-183X.s 78 - 82.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Hansen, Inger Merethe. Omvendt undervisning som en kontinuerlig dialog i veilederutdanningen. Fyrtårnkonferansen 2019 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Olsen, Rigmor; Hansen, Inger Merethe. Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning. Veiledningskonferansen 2019 2019-02-06 - 2019-02-07 2019.
 • Hansen, Inger Merethe. Veiledning og profesjonsutvikling for lærere i barnehage og skole. Fagdag for veilederutdanningen 2018-09-25 - 2018-09-25 2018.
 • Hansen, Inger Merethe; Kalseth, Gjertrud Irene. Forum for praksislærere - En arena som fremmer læring og styrker rollen som lærerutdanner og veileder?. Veiledningskonferansen 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.
 • Hansen, Inger Merethe. Lærerutdannere i praksisfeltet - veiledere for studenter i skole og barnehage. Fagdag for nye praksislærere 2016-12-16 - 2016-12-16 2016.
 • Hansen, Inger Merethe. Praksisforum - en arena for refleksjon og læring?. NORALF - Nordisk konferens i aktionsforskning 2016-10-06 - 2016-10-07 2016.
 • Hansen, Inger Merethe. Et forum for praksislærere - en arena for refleksjon og læring?. (fulltekst) 2016.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Undervisning

  Universitetslektor ved UIT - Norges Arktiske Universitet:

  100% stilling (fom 02.10.17) v Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

   

  Engasjement som Universitetslektor ved UIT - Norges arktiske universitet:

  Veiledningspedagogikk (01.08.2016-31.07.2017), prosjektstilling 80%

   

  Engasjement som Universitetslærer ved UIT - Norges arktiske universitet knyttet til samlinger:

  Veiledningspedagogikk (seminarlærer og foreleser studieåret 2011/2012)

  Veiledningspedagogikk (seminarlærer og foreleser studieåret 2014/2015)

   

  Stilling som adjunkt med opprykk (faglærer, kontaktlærer):

  Hellvik skole, Egersund (01.08.1996-31.07.2000) - fast, 100%

  Sandnessund skole, Tromsø (20.08.2001-01.07.2002) - lærervikariat 64%

  Kaldfjord skole, Tromsø (01.09.2001-01.07.2002 - lærervikariat opptil 20%

  Borgtun skole, Tromsø (01.08.2002 -31.07.2017) - fast, 100%

   

  Engasjement som lærerutdanner i praksisfeltet (praksislærer):

  ved UIT- Norges Arktiske universitet (høst-2003 - vår-2016 v. Borgtun skole)

   

   

   

   

   

   

   

   


  Medlem i forskningsgruppe  ILP lærerutdanning 5.052