Bilde av Seiness, Ida M.
Bilde av Seiness, Ida M.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ida.m.seiness@uit.no +4777645106 Tromsø ILP Lærerutdanning 4.044

Ida M. Seiness


Stipendiat, samfunnsfagForskningsinteresser

Doktorgradsprosjektet mitt fokuserer på unges forståelse av ansvarlig medborgerskap. Det er knyttet til instituttets fokus på 'demokrati, medborgerskap og likestilling i skolen', som fulgte den siste revisjonen av det norske lærerplanverket. Det er et empirisk prosjekt med en mixed methods tilnærming og en datainnsamling som bygger på didaktiske prinsipper. 

Generelt inkluderer mine forskningsinteresser demokrati, medborgerskap, mixed methods, didaktikk, deltakelse, komparative studier, kommunikasjon, offentlig administrasjon, fagforening og arbeidsliv.


Medlem i forskningsgruppeILP Lærerutdanning 4.044