Bilde av Strand, Hilde
Bilde av Strand, Hilde
Seksjon for rekruttering hilde.strand@uit.no +4777660326

Hilde Strand


Rekruttering av vitenskapelig ansatte

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområde:

* Rådgivning om ansettelsesprosesser med behovsanalyse, utlysning, bedømmelse, intervju og utvelgelse
* Saksbehandling, ansettelse i vitenskapelige stillinger og i lederstillingerTilhører rekrutteringsgruppe for vitenskapelige stillinger. Gruppen består også av:

  • Gro Mette Meyer
  • Ann-Kristin Nicolaisen
  • Hanne Augustinussen
  • Sissel Tjosaas
  • Guri Karlstrøm