Hilde Elisabet Teigen


Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Medlem av faggruppe for formidling
Medlem av SoMe-redaksjonen ved UB
Medlem av EndNote-gruppa ved UB
Superbruker Alma fulfillment


Arbeider spesielt med: 
Formidling 
Publikumskontakt
Innkjøp og registrering av litteratur
Referansehåndtering og EndNote
UndervisningUndervisning

Introduksjonskurs for nye studenter
Referansehåndtering
Søk i Oria