Personkort bilde

Hilde Elisabet Teigen

Spesialbibliotekar Narvikbiblioteket
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Introduksjonskurs for nye studenter
Referansehåndtering
Søk i Oria

Medlem av faggruppe for formidling
Medlem av SoMe-redaksjonen ved UB
Medlem av EndNote-gruppa ved UB
Superbruker Alma fulfillment


Arbeider spesielt med: 
Formidling 
Publikumskontakt
Innkjøp og registrering av litteratur
Referansehåndtering og EndNote
Undervisning

[Loading...]