#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk helge.habbestad@uit.no +4777660440 90160631 Tromsø ILP 5.013

Helge Habbestad


Universitetslektor - studieprogramleder barnehagelærerutdanninga


 • Madsen, Siri Sollied; Habbestad, Helge; Borch, Iris. Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2022. ISSN 1360-2357.s doi: 10.1007/s10639-022-11135-z.
 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Bruk av IKT i barnehagen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2565-5.s 45 - 53.
 • Madsen, Siri Sollied; Habbestad, Helge. Tilrettelagt praksis - Studenters og praksislæreres perspektiver og erfaringer knyttet til digital praksis.. FoU-dag for barnehageforskning 2021-10-18 - 2021-10-19 2021.
 • Habbestad, Helge; Walberg, Renate Mari. Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. 2014.
 • Tikkanen, Tarja Irene; Brorström, Stig; Søndergaard, Steen; Eidsvik, Arne K.; Habbestad, Helge; Nugin, Kristina; Veisson, Marika; Lillvist, Anne; Skriver Jensen, Anders; Södén, Björn; Harju-Luukkainen, Heidi; Pallisgaard, Jens; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva; Pettersen, Geir Olaf. Curriculum in kindergarten? - Literacy learning and use of ICT with small children. 23rd EECERA Conference Values, Culture and Contexts 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.
 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Success Factors for ICT in Kindergartens. Arctic Frontiers: Living in the Hight North 2010-01-24 - 2010-01-29 2010.
 • Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Digitale verktøy i barnehager?. Fou i praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Habbestad, Helge; Jakobsen, Wenche. E-læring Troms Drivkrefter og barrierer ved bruk av IKT i skolen. Eureka Forlag 2007 ISBN 978-82-7389-107-5.
 • Thorvaldsen, Steinar; Eidsvik, Arne Ketil; Habbestad, Helge. Learning Management System Fronter in ICT education at Tromso University College. Information-educational environment 2007-11-01 - 2007-11-03 2007.
 • Habbestad, Helge; Risnes, Tor Åge. ICT - Individual , Context and Technology. Online-Educa, 12 th International Conference on Tecknology Supportetd Learning & Training (omtale) 2006-11-28 - 2006-12-01 2007.
 • Habbestad, Helge; Risnes, Tor Åge. ICT - Individual, Context and Technology. (omtale) 2006 ISBN 398105623X.s 3 - .
 • Risnes, Tor Åge; Habbestad, Helge. IKT - Individ, Kontekst, Teknologi Stimulerar IKT-støtta undervisning til samhandling, diskusjon og studentaktivitet, eller er det individualistens arena for eigen utvikling?. 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Medlem av styret for BARNkunne - senter for barnehagekunnskap

  Leder av sakkyndig komite (2018) som evaluerer deler av barnehagelærerutdanningen ved OsloMet


  Forskningsinteresser

  Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
  Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

  IKT og læring
  Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
  Fleksibel læring