Helge Christian Pedersen
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Helge Christian Pedersen
Lærerut. og pedagogikk campus Alta helge.c.pedersen@uit.no +4778450426 Alta ALTA 2043

Pedersen, Helge Christian


Førsteamanuensis


 • Pedersen, Helge Christian; Johanson, Lisbeth Bergum. Vikings and iPads: how iPads may influence historical thinking in the classroom. Education In The North 2021; Volum 28 (2). ISSN 0424-5512.s 100 - 114.s doi: 10.26203/edyf-a894.
 • Pedersen, Helge Christian. A Sporting Nation: Creating Sámi Identity through Sport. International Journal of the History of Sport 2021. ISSN 0952-3367.s doi: 10.1080/09523367.2021.2002302.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Pedersen, Helge Christian. "La elva leve": Alta-saken som rollespill i historieundervisninga.. Nordidactica 2019; Volum 2019 (2). ISSN 2000-9879.s 72 - 89.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Pedersen, Helge Christian. Facebookfortellinger som historiedidaktiske verktøy. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 91 - 104.
 • Pedersen, Helge Christian. Kildekritikk i skolens historieundervisning. Samisk historie, digitale medier og misbruk av historien. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 147 - 162.
 • Pedersen, Helge Christian. Identitet og etnisitet i nord. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 41 - 58.
 • Pedersen, Helge Christian. "Per Olsen - den nye Arvo Viitanen". Framstillingen av Finnmarks første skistjerne i nasjonal og regional presse i 1950-åra. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 246 - 269.
 • Pedersen, Helge Christian. Skiing and divergent ethnic identities in the multiethnic Northern Norway. National Identities 2014; Volum 16 (4). ISSN 1460-8944.s 365 - 376.s doi: 10.1080/14608944.2014.939620.
 • Pedersen, Helge Christian. Skiing and Sport in the Core Sami Area of Norway, 1927 to 1964: Organisation, Modernisation and Minority Policy. International Journal of the History of Sport 2013; Volum 30 (6). ISSN 0952-3367.s 580 - 597.s doi: 10.1080/09523367.2012.761002.
 • Pedersen, Helge Christian. Idrett - et minoritetspolitisk redskap? Skole og idrett i Indre Finnmark i mellom- og etterkrigstiden. Idrott, historia & samhälle 2013. ISSN 0280-2775.s 12 - 39.
 • Pedersen, Helge Christian. Skiiing and national identity seen from North Norway. 2011 ISBN 978-82-303-1826-3.s 215 - 225.
 • Pedersen, Helge Christian. Sport, Ethno-Politics and Sámi Identity in Northern Norway. The Organizing of the Sámi Sports Movement. Scandinavian Sport Studies Forum 2011; Volum 2. ISSN 2000-088X.s 45 - 73.
 • Pedersen, Helge Chr.. Sports, Politics and Ethnicity in the North. Workers' Sport in Western Finnmark in the Late 1930s. Acta Borealia 2008; Volum 25 (2). ISSN 0800-3831.s 160 - 186.s doi: 10.1080/08003830802496760.
 • Pedersen, Helge Chr.. Fotball, modernisering og identitet i Finnmark, 1908 til 1935. Heimen - Lokal og regional historie 2006; Volum 43 (4). ISSN 0017-9841.s 271 - 288.
 • Pedersen, Helge Chr.. Norwegian images of evil. Media coverage of the Heysel tragedy (Soccer) Norske fiendebilder : medias fortellinger fra Heysel stadion. Historisk Tidsskrift (Norge) 2004; Volum 82 (1). ISSN 0018-263X.s 19 - 40.
 • Pedersen, Helge Christian; Kristian E., Johnsen. Altaboka 2020 Byen som møtested. 2020 ISBN 978-82-90579-31-4.s 9 - 14.
 • Pedersen, Helge Christian; Skille, Eivind Åsrum. Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord. (data) Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 308 - 324.
 • Pedersen, Helge Christian. Indigenous Sport. Perspectives from Sápmi. Some reflections on Sámi Sport, Postcolonial Theory, and Indigenous Methodology. Routledge Award Keynote. ISHPES International Congress: Continuity and Change 2022-06-29 - 2022-07-02 2022.
 • Pedersen, Helge Christian. Et samisk perspektiv på historien krever perspektivmangfold. Khrono.no 2022. ISSN 1894-8995.
 • Pedersen, Helge Christian. The Power of Football. A Modern Nation Raising on the Football Pitch. ISHPES International Congress: Continuity and Change 2022-06-29 - 2022-07-02 2022.
 • Pedersen, Helge Christian. Et samisk perspektiv på historien krever perspektivmangfold. www.nordnorskdebatt.no 2021.
 • Pedersen, Helge Christian. Samisk idrett: kulturreising og internasjonalt urfolkssamarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 457 - 458.
 • Pedersen, Helge Christian. Sametinget må representere et mangfoldig samfunn. nordnorskdebatt.no 2021.
 • Pedersen, Helge Christian. Odd Mathis Hætta. Akademisk altmuligmann. jubileumsseminar for Odd Mathis Hætta 2021-10-01 - 2021-10-01 2021.
 • Pedersen, Helge Christian. Vi må snakke om det samiske akademiske ordskiftet. nordnorskdebatt.no 2021.
 • Pedersen, Helge Christian. Somby og "norskingenes" framstilling av samisk historie. nordnorskdebatt.no 2021.
 • Pedersen, Helge Christian. Hvem eier samenes historie?. www.nordnorskdebatt.no 2021.
 • Pedersen, Helge Christian. Er Alta IF altaværingenes og finnmarkingens lag?. Altaposten 2020.
 • Pedersen, Helge Christian. Hva er et sted? Byen som møtested. 2020 ISBN 978-82-90579-31-4.s 9 - 14.
 • Pedersen, Helge Christian. Altaturneringen i fotball. 2020 ISBN 978-82-90579-31-4.s 133 - 150.
 • Pedersen, Helge Christian. Anstendighet i Joika-debatten. www.nordnorskdebatt.no 2020.
 • Pedersen, Helge Christian. Høy litterær og historiefaglig kvalitet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2019. ISSN 1652-7224.
 • Pedersen, Helge Christian. Mistankens hermeneutikk i debatten om fornorskning. www.nordnorskdebatt.no 2019.
 • Pedersen, Helge Christian. Nyanser, gråsoner og tvetydighet er nødvendig i historiefaglige framstillinger. www.nordnorskdebatt.no 2019.
 • Pedersen, Helge Christian. Nyansering er ikke hvitvasking av ei mørk historie. www.nordnorskdebatt.no 2019.
 • Pedersen, Helge Christian. FRI – idrett for alle? Er idretten en arena hvor man kan være hvem man vil?. Alta videregående skoles Nordområdeuke 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.
 • Pedersen, Helge Christian. Samisk idretts betydning for samisk identitet.. UiT, Campus Altas markering av samefolkets dag 2019-02-06 - 2019-02-06 2019.
 • Pedersen, Helge Christian. Idrettsstjerner kan skape magi og bidra til både stolthet og holdningsendringer. www.nordnorskdebatt.no 2018.
 • Pedersen, Helge Christian. Viser forskningen at store skoler gir best kvalitet?. Altaposten 2018.
 • Pedersen, Helge Christian; Hauan, Marit Anne. Forskningssamtale om samisk fotball, idrett og etnisitet. 2018.
 • Pedersen, Helge Christian. Ja, samene er et folk i Norge. Altaposten 2017.
 • Pedersen, Helge Christian. -La oss herved slå fast at samene er et folk. Altaposten 2017.
 • Pedersen, Helge Christian. -Alternative fakta om samenes historie. Altaposten 2017.
 • Pedersen, Helge Christian. Ambitious scope unfulfilled in slim volume on sport, race and ethnicity. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2016. ISSN 1652-7224.
 • Skille, Eivind Åsrum; Pedersen, Helge Christian. Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord. Introduksjon.. (omtale) Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 8 - 24.
 • Pedersen, Helge Christian. Informative and inspirational study of Aborigines and sport in Canada. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2015. ISSN 1652-7224.
 • Pedersen, Helge Christian. Historical Dictionary of Skiing by E. John B. Allen (review). Journal of Sport History 2014; Volum 41 (2). ISSN 0094-1700.s 339 - 340.
 • Pedersen, Helge Christian. The other Football World Cup. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.
 • Pedersen, Helge Christian. Kampen om OL-deltakernes etniske identitet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.
 • Pedersen, Helge Christian. Favorittene infridde i verdensmesterskapet i fotball. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.
 • Pedersen, Helge Christian. Viktig inspirasjonskilde for skandinaviske idrettshistorikere, sosiologer og kulturforskere. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2014. ISSN 1652-7224.
 • Pedersen, Helge Christian; Sagdal, Bjørn. People, history and culture in Northern Norway after 1600. 2013.
 • Pedersen, Helge Christian. Idrettsliv i etniske grenseområder. Modernisering, identitet og idrett i Finnmark, 1908-2010. 2013 ISBN 978-82-8244-112-4.
 • Pedersen, Helge Christian. Sport and Sámi Identity in the Core Sámi Area of Norway, 1945 to 1965. 4th Bi-Annual Conference on Sport, Rac and Ethnicity 2012-06-28 - 2012-06-30 2012.
 • Pedersen, Helge Christian. Skiing and National Identity seen from the North of Norway. Winter Sports and Outdoor Life 2011-02-23 - 2011-02-26 2011.
 • Pedersen, Helge Christian. Morten Gamst Pedersen er samisk og norsk. Altaposten 2010.s 11 - 11.
 • Pedersen, Helge Chr.. Football, ethno-politics and Sámi Identity in Northern Scandinavia. Centers and Peripheries in Sport: The Development of Football: Commercialization, Culture and Identity (omtale) 2010-04-08 - 2010-04-12 2010.
 • Pedersen, Helge Christian. The History of Crowd Trouble. A Norwegian perspective on Hooliganism in britain. Fotballsupportere. Identiteter i endring. 2010-09-23 - 2010-09-24 2010.
 • Pedersen, Helge Chr.. Indigenous Sport, Sámi Identity and Ethno-Politics in Northern Scandinavia. Sport in History: Promises and Problems: 11th International Congress of ISHPES 2009-07-14 - 2009-07-18 2009.
 • Pedersen, Helge Chr.. Idrett, politikk og etnisitet i Alta Sport, Politics and Ethnicity in Alta. Kulturhistorie: metode, tema, teori (Nasjonal forskerutdanningskurs) 2007-09-05 - 2007-09-08 2007.
 • Pedersen, Helge Chr.. Idrett og politikk - to sider av sak i mellomkrigstidens Alta?. Altaposten 2007.s 1 - .
 • Weydahl, Andi; Pedersen, Helge Chr.; Johansen, Edmund; Pedersen, Rolf A. Orienteringsløp for 5-7.klasse i Sentral Alta. 2005.
 • Pedersen, Helge Chr.. Kvalitet og effektivitet i høyere utdanning : idealer og praksis i gjennomføringen av kvalitetsreformen - en case-studie av samfunnsfag 60 poeng 2002/03. 2003 (14) ISBN 8279380949.
 • Pedersen, Helge Chr.. "Det britiske fotballavskummet" på Heysel Stadion. Historie 2003; Volum 13 (1). ISSN 0803-401X.s 56 - 63.
 • Pedersen, Helge Chr.. Fylkeskommunalt fotballag. Finnmark Dagblad 2003.s 23 - .
 • Pedersen, Helge Chr.. Ftoballhooliganisme: Notorisk arbeiderklassebråk eller medieskapt sirkus?. Historie. Populærhistorisk magasin 1998; Volum 8 (2).s 12 - 19.
 • Pedersen, Helge Chr.. Fra overcrowding til hooliganisme - tribuneuro og britiske myndigheter, 1924 til 1990. 1997.
 • Pedersen, Helge Chr.. Fotballhooliganisme: et nytt samfunnsproblem?. ? 1997; Volum 1 (1).s 48 - 55.
 • Se alle arbeider i CRIStin →