Bilde av Guttormsen, Heidi
Bilde av Guttormsen, Heidi
Enhet for administrative tjenester HSL heidi.guttormsen@uit.no +4777646370 Tromsø TEO-H4 4.464

Heidi Guttormsen


Økonomistyring

Stillingsbeskrivelse

Teamleder/koordinator Økonomistyring

  • Overordnet økonomistyring for fakultetets enheter i et flerårig perspektiv
  • Budsjettering og budsjettoppfølging
  • Rapportering, analysearbeid og internkontroll
  • Generell rådgivning innen fagområdet økonomi
  • Utviklingsoppgaver og effektivisering innenfor fagområdet
TEO-H4 4.464

Klikk for større kart