Bilde av Hernes, Hans-Kristian
Bilde av Hernes, Hans-Kristian
Institutt for samfunnsvitenskap hans-kristian.hernes@uit.no +4777645602 416 94 976 Her finner du meg

Hans-Kristian Hernes


Professor i statsvitenskap, nestleder ved Institutt for samfunnsvitensap (ISV)


 • Minika Ekanem, Bram F. Noble, Greg Poelzer, Hans Kristian Hernes :
  Understanding institutional layers and modes of change for energy transitions: Analysis of Norway's electricity sector reforms
  Scandinavian Political Studies 2024 DOI
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad, Hans Kristian Hernes :
  Sannhet for forsoning? Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Nytt Norsk Tidsskrift 2024 DOI
 • Hilde Bjørnå, Beate Steinveg, Hans-Kristian Hernes :
  Local politicians in the age of new media
  Frontiers in Political Science 2022 ARKIV / DOI
 • Hans-Kristian Hernes, Per Selle :
  Finnmarksloven 15 år etter
  Gyldendal Akademisk 2021 ARKIV
 • Nina Monica Tennberg, Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Revisiting the governance triangle in the Arctic and beyond
  Routledge 2021
 • Hans-Kristian Hernes, Else Grete Broderstad, Nina Monica Tennberg :
  Indigenous rights and governance theory
  Routledge 2021
 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes, Synnøve Jenssen :
  Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring
  Gyldendal Akademisk 2015
 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  The Promises of Consultation?
  Peter Lang Publishing Group 2014
 • Hans-Kristian Hernes, Therese Henriksen :
  Snøhvit - eventyr i sameland?
  Orkana Forlag 2011
 • Hans-Kristian Hernes :
  Fra Stilla til storm. En introduksjon om finnmarksloven
  Cappelen Damm Akademisk 2008
 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Gjennombrudd ved konsultasjoner? Finnmarksloven og konsultasjonsordningen i Stortinget
  Cappelen Damm Akademisk 2008
 • Knut H Mikalsen, Hans-Kristian Hernes, Svein Jentoft :
  Leaning on user-groups: The role of civil society in fisheries governance
  Marine Policy 2007 DOI
 • Hans-Kristian Hernes :
  Konsultasjoner - besvær eller mulighet?
  Stat og styring 2006
 • Knut h Mikalsen, Hans-Kristian Hernes, Svein Jentoft :
  Fisheries Governance, Social Justice and Participatory Decision-Making
  Springer 2005
 • Hans-Kristian Hernes, Svein Jentoft, Knut h Mikalsen :
  Fisheries Governance, Social Justice and Participatory Decision-Making
  Springer 2005
 • Hans-Kristian Hernes :
  Gruppeinteresser og demokrati
  Fagbokforlaget 2004
 • Hans-Kristian Hernes :
  Public Administration in Norway: A Rejoinder
  Public Administration 2004
 • Svein Jentoft, Knut H Mikalsen, Hans-Kristian Hernes :
  Representation in fisheries co-management
  Kluwer Academic Publishers 2003
 • John S. Dryzek, Christian Hunold, David Schlosberg, David Downes, Hans-Kristian Hernes :
  Environmental Transformation of the State: the USA, Norway, Germany and the UK
  Political Studies 2002
 • Knut H Mikalsen, Hans-Kristian Hernes :
  From Protest to Participation? Environmental Groups and the Management of Marine Fisheries
  Mobilization 2002
 • Hans-Kristian Hernes :
  Demokratisk styring - er det mulig i en globalisert verden?
  Internasjonal Politikk 2001
 • Hans-Kristian Hernes :
  Interesseorganisering og demokrati
  Fagbokforlaget 1998
 • Erik Oddvar Eriksen, Hans-Kristian Hernes :
  Korporativisme og demokrati
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1989
 • Hans-Kristian Hernes, Per Selle :
  Finnmarksloven - en milepæl? Samerett i møte med norsk politikk.
  Gyldendal Akademisk 2021
 • Nina Monica Tennberg, Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Indigenous Peoples, Natural Resources and Governance. Agencies and Interactions
  Routledge 2021
 • Hans-Kristian Hernes, Nils Oskal :
  Finnmarksloven
  Cappelen Damm Akademisk 2008
 • Nils Oskal, Hans-Kristian Hernes :
  Finnmarksloven
  Cappelen Damm Akademisk 2008
 • John S. Dryzek, David Downes, Christian Hunold, David Schlosberg, Hans-Kristian Hernes :
  Green States and Social Movements. Environmentalism in the United States, United Kingdom, Germany & Norway
  Oxford University Press 2003
 • Torvald Falch, Hans Kristian Hernes, Per Selle :
  Rettigheter og representasjon. Institusjonelle begrensninger og muligheter for urfolks selvbestemmelse
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Hilde Bjørnå, Beate Steinveg, Hans-Kristian Hernes :
  Hva mener lokalpolitikerne om sosiale medier?
  Avisa Nordland 2022
 • Hilde Bjørnå, Beate Steinveg, Hans-Kristian Hernes :
  Hva mener lokalpolitikerne om sosiale medier?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 ARKIV
 • Hans Kristian Hernes :
  En kommisjon med paradokser?
  2022
 • Hans-Kristian Hernes :
  Approaches and strategies to mining on Sámi lands
  2021
 • Sveinung Eikeland, Hans-Kristian Hernes :
  Nordområdepolitikken i en brytningstid - Nr. 31
  Nordlys 27. oktober 2020
 • Sveinung Eikeland, Hans-Kristian Hernes :
  Nordområdepolitikken i en brytningstid
  Nordlys 02. juni 2020
 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Approaches and strategies to mining on Sámi lands
  2020
 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes, Gregory Michael Poelzer :
  Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy
  2018
 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Indigenous peoples and mining: Approaches and strategies
  2018
 • Else Grete Broderstad, Gregory Michael Poelzer, Hans-Kristian Hernes :
  Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy
  2017
 • Knut h Mikalsen, Hans-Kristian Hernes :
  From Protest to Participation? Environmental Groups and the Management of Marine Fisheries
  1999
 • Hans-Kristian Hernes :
  Forhandlingsmakt eller argumentasjonsbyrde? En analyse av Hovedavtalen for fiskerinæringen og avviklingen av fiskeristøtten
  UiT Norges arktiske universitet 1999
 • Hans-Kristian Hernes :
  Svalbard og demokrati
  Nordlys 1999
 • Peter Nicolai Arbo, Hans-Kristian Hernes :
  Nordnorske FoU-miljøer med spisskompetanse
  1992

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Interesseorganisasjoner og demokrati.
  • Miljø- og ressursforvaltning.
  • Globalisering, demokrati og rettigheter.