Hanne Augustinussen


Rekruttering av ansatte til undervisnings- og forskerstillinger

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider i Rekrutteringstjenesten ved UiT og er tilknyttet gruppen som arbeider med rekruttering av ansatte til undervisnings- og forskerstillinger. 

Mitt arbeidsfelt er rådgivning og saksbehandling i rekrutteringsfasen og i ansettelsesfasen.

Gruppen består også av:

  • Ann-Kristin Nicolaisen
  • Guri Karlstrøm
  • Gro Mette Meyer
  • Hilde Strand
  • Sissel Tjosaas