#
#
Institutt for barnevern og sosialt arbeid gro.v.jensen@uit.no Alta

Gro Jensen


Førsteamanuensis i pedagogikk / prosjektleder for UniversitetsBarnevern (UNIBARN)


 • Jensen, Gro. Familiesyn og mangfold uttrykt i planer for høyere utdanning. Universitetsforlaget 2022 ISBN 9788215051857.s 127 - 140.
 • Jensen, Gro. Sosialpedagogisk arbeid i barnevernet gjennom Flipover-metoden. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215033501.s 139 - 151.
 • Jensen, Gro. Institusjonelle vilkår for unges medvirkning i barnevernet. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 133 - 154.
 • Jensen, Gro. Makt og myndighet i pedagogisk utøvelse av medvirkningspraksis– saksbehandleres samhandling med ungdom i barnevernet. (fulltekst) Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2017; Volum 1 (2). ISSN 2446-2810.s 24 - 36.
 • Jensen, Gro. Brukermedvirkning og maktutøvelse – ungdom som medspiller og motspiller i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2016; Volum 92 (3/4). ISSN 0800-1014.s 304 - 320.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-13.
 • Jensen, Gro Vivian. Et metodisk mangfold i det kunnskapsbaserte barnevernet?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 254 - 272.
 • Bjerklund, Monica; Jensen, Gro; Åmot, Ingvild. Gratulerer Bodø!. Avisa Nordland 2019.s 3 - 3.
 • Bjerklund, Monica; Åmot, Ingvild; Jensen, Gro. Nytt nasjonalt forskningsprosjekt om samisk barnehagetrivsel. Sagat 2019.s doi: https://www.sagat.no/mening/nytt-nasjonalt-forskningsprosjekt-om-samisk-barnehagetrivsel/19.19301.
 • Bjerklund, Monica; Åmot, Ingvild; Jensen, Gro. Nytt nasjonalt forskningsprosjekt. Avisa Nordland 2019.
 • Bjerklund, Monica; Åmot, Ingvild; Jensen, Gro. Gratulerer med samisk barnehage. Altaposten 2019.s 10 - 10.
 • Jensen, Gro. Institusjonelle vilkår for unges medvirkning i barnevernet. Boklansering under Forskningsdagene 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.
 • Jensen, Gro. Evaluering av jobbsøkerkurs for ungdom i NAV 2016/2017. 2017.
 • Jensen, Gro. Kulturmøter gjennom Flipover-metoden i barnevernet. Ungdommens reformulering av egen bekymringsmelding som utgangspunkt for samarbeid med nettverk og barnevern. Tråante 100 års jubileum 2017-02-08 - 2017-02-08 2017.
 • Jensen, Gro. Barn og unges kunnskap inn i BSV-utdanningene. Fagdag med Forandringsfabrikken og barnevernsproffene 2017-05-05 - 2017-05-05 2017.
 • Jensen, Gro; Boine, Else Målfrid; Andersen, Ann-Mari. Marginalization in social work in the Arctic and the Northern Sámi Area. Ways to empower people in a changing society. IFSW European Conference 2017 2017-05-28 - 2017-05-30 2017.
 • Jensen, Gro. Ungdommers autonomi i NAV. ALTA 2017. The 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference 2017-06-12 - 2017-06-15 2017.
 • Jensen, Gro. Unges brukermedvirkning i Flipover-metoden - Dilemmaer ved maktutøvelse i barnevern. 2016 (2016:46) ISBN 978-82-326-1433-2. ISSN 1503-8181.
 • Jensen, Gro. Et metodisk mangfold i det kunnskapsbaserte barnevernet?. Boklansering på Samefolkets dag 2013-02-06 - 2013-02-06 2013.
 • Jensen, Gro Vivian. Flipover –hjelp på ungdommens premisser. 2010.
 • Jensen, Gro Vivian. Empowerment in Norwegian child welfare. ENSACT-konferansen 2009 (European Network of Social Action) 2009-04-26 - 2009-04-29 2009.
 • Jensen, Gro. Flipover som metode i barnevernsarbeidet. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.
 • Jensen, Gro. Evaluering av Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Finnmark studieåret 2000/2001. 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Barn og unges medvirkning i barnevern.

  Samiske barnehager som helsefremmende arena for 4-6-åringer.

  Kompetanseutvikling i barnehage og barnevern.

  Sosialt entreprenørskap.

   

  Undervisning

  Pedagogikk og sosialpedagogiske emner; brukermedvirkning i barnevern, lek, mobbing, barns resiliens, evidensbaserte metoder, nettverksarbeid, kjønn i barnehage og barnevern.


  Medlem i forskningsgruppe