Gro Anett Olaussen


Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Leder av administrasjonen på Idrettshøgskolen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Som kontorsjef arbeider jeg med :

Budsjett/økonomi: budsjetter, regnskapsrapportering, prognoser, eksterne prosjekter, anviser fakturaer,  utleggsrefusjoner og reiseregninger, har BDM (budsjettdekningsmyndighet) for instituttet

HMS: vernerunder, oppfølging helse-, miljø og sikkerhet

Personalarbeid: tilsettinger, permisjoner, godkjenner fravær og ferie, oppfølging sykemeldte, lederstøtte for mellomledere

Studieadministrasjon: leder teamene med studiekonsulenter og rådgiver studieadministrasjon, deltar i ledermøtene for administrasjonen, bistår i arbeidet med IHs utdanningsmelding

Forskningsadministrasjon: budsjetter og regnskapsrapportering for alle forskningsgruppene, bidrar i arbeidet med IHs forskningsmelding, deltar i ledermøtene for forskningsgruppelederne