Personkort bilde
Foto: Anne B. Fyhn

Geir Olaf Pettersen

Førstelektor i matematikkdidaktikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. What can five-, six- and seven-year-olds tell us about the transition from mathematics in kindergarten to that in school in Norway?. (Fulltekst: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02414950 European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 2339 - 2346.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica; Ødegaard, Elin Eriksen. Shared curiosity, technology and mathematics: Exploring transition between two and three dimensions. Routledge 2016 ISBN 9781138804418.s doi: 10.4324/9781315753027-7.

 • Thorvaldsen, Steinar; Stenseth, Anna-Maria Helena; Egeberg, Gunstein; Pettersen, Geir Olaf; Rønning, John Andreas. Cyber Harassment and Quality of Life. (Omtale: https://www.sensepublishers.com/catalogs/bookseries/other-books/digital-expectations-and-experiences-in-education/) (Prosjekt: http://www.uit.no/tit) Sense Publishers 2016 ISBN 9789463006460.s 161 - 182.

 • Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf; Ødegaard, Elin Eriksen. Ida och kuben - att utforska matematik och surfplatta på et lekfullt sätt. Studentlitteratur AB 2016 ISBN 9789144106298.s 199 - 227.

 • Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf; Ødegaard, Elin Eriksen. Ida og kuben-lekende modus i utforskning av matematikk og nettbrett. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0202-0.s 191 - 216.

 • Thorvaldsen, Steinar; Egeberg, Gunstein; Pettersen, Geir Olaf; Vavik, Lars Ingebrigt. Digital dysfunctions in primary school: A pilot study. Computers & Education 2011; Volum 56 (1). ISSN 0360-1315.s 312 - 319.s doi: 10.1016/j.compedu.2010.07.008.

 • Pettersen, Geir Olaf. Nierprøven i lærebøker fra 1900-tallet. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2011; Volum 22 (1). ISSN 0802-8192.s 9 - 14.

 • Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard; Wølner, Tor Arne; Dalaaker, Dina; Pettersen, Geir Olaf. "Bored or Board?" - a Nordic collaborative project on interactive whiteboards. Digital kompetanse 2011; Volum 6 (1-2). ISSN 0809-6724.s 102 - 112.

 • Thorvaldsen, Steinar; Pettersen, Geir Olaf; Egeberg, Gunstein. Digitale ferdigheter og dysfunksjoner i skolen. En pilotundersøkelse. (Fulltekst: http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/3380/book.pdf?sequence=1 Eureka Forlag 2008 (5) ISBN 9788273891273.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. What can five-, six- and seven-year-olds tell us about the transition from mathematics in kindergarten to that in school in Norway?. Cerme 11 2019-02-05 - 2019-02-10 2019.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Sammenligning av størrelser - Rammeplanens innhold og oppgaver. Fagdag Barnehagens innhold og oppgaver 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Making maps in kindergarten. 10th congress of european research in mathematics education 2017-02-01 - 2017-02-05 2017.

 • Wara, Astrid; Bruvold, Anne; Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf. Realfag i barnehagen - Antall, rom og form. Lek og læring med Realfag - Fagdag med faglig påfyll og hovedfokus på matematikk 2017-10-05 - 2017-10-05 2017.

 • Pettersen, Geir Olaf. Sammenligning og måling. Lek og læring med Realfag - Fagdag med faglig påfyll og hovedfokus på matematikk 2017-10-05 - 2017-10-05 2017.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Arbeidsmåter og regnefortellinger i "førskoleklubben". Lamis Sommerkurs 2016 2016-08-05 - 2016-08-07 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf. Bruk av konkreter og iPad i matematikk i barnehagen. IKT i barnehagen, tidsfordriv eller pedagogisk verktøy 2016-02-19 - 2016-02-19 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf. Animasjon med iPad. IKT i barnehagen, tidsfordriv eller pedagogisk verktøy 2016-02-19 - 2016-02-19 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf. Bruk av konkreter og iPad i matematikk. DAB - Tromsø 2016-03-01 - 2016-03-01 2016.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica; Ødegaard, Elin Eriksen. Visualisation of shapes and use of technology in kindergarten. 9th congress of european research in mathematics education 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

 • Tikkanen, Tarja Irene; Brorström, Stig; Søndergaard, Steen; Eidsvik, Arne K.; Habbestad, Helge; Nugin, Kristina; Veisson, Marika; Lillvist, Anne; Skriver Jensen, Anders; Södén, Björn; Harju-Luukkainen, Heidi; Pallisgaard, Jens; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva; Pettersen, Geir Olaf. Curriculum in kindergarten? - Literacy learning and use of ICT with small children. 23rd EECERA Conference Values, Culture and Contexts 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Pettersen, Geir Olaf; Boldermo, Sidsel. Findings from Norway. Final meeting CHILDICT 2013-06-17 - 2013-06-18 2013.

 • Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas; Pettersen, Geir Olaf. A matter of perception: How children understand terms of negative conduct. CARN 2013 2013-11-08 - 2013-11-09 2013.

 • Thorvaldsen, Steinar; Pettersen, Geir Olaf; Egeberg, Gunstein; Rønning, John Andreas. Well-being in Tromsø. The influence of student relationships on well being and perceived quality of life. What is the influence of cyber relations?. CARN 2013 (Omtale: http://www.uit.no/tit) 2013-11-07 - 2013-11-10 2013.

 • Sollid, Hilde; Jakobsen, Wenche; Skaalvik, Kristin Wolff; Pettersen, Geir Olaf. Å lære i lag. Universitetsskoler som forskende partnerskap?. Nordisk konferanse i aksjonslæring og aksjonsforskning 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.

 • Pettersen, Geir Olaf. Presentasjon av "Trivsel i Tromsø". Kick-off seminar ProTed 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.

 • Pettersen, Geir Olaf; Kilen, Lena. Interaktive tavler - eksempler på pedagogisk bruk. Skolelederkonferansen 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.

 • Frenning, Ingrid; Pettersen, Geir Olaf. Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?. 2012.

 • Hatlevik, Ove Edvard; Pettersen, Geir Olaf; Berg, Monica. På hvilken måte påvirker programdesignet matematikkundervisningen?. Nordic Smart 2011-10-10 - 2011-10-11 2011.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. What can five-, six- and seven-year-olds tell us about the transition from mathematics in kindergarten to that in school in Norway?. Cerme 11 2019-02-05 - 2019-02-10 2019.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Sammenligning av størrelser - Rammeplanens innhold og oppgaver. Fagdag Barnehagens innhold og oppgaver 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Making maps in kindergarten. 10th congress of european research in mathematics education 2017-02-01 - 2017-02-05 2017.

 • Wara, Astrid; Bruvold, Anne; Volden, Monica; Pettersen, Geir Olaf. Realfag i barnehagen - Antall, rom og form. Lek og læring med Realfag - Fagdag med faglig påfyll og hovedfokus på matematikk 2017-10-05 - 2017-10-05 2017.

 • Pettersen, Geir Olaf. Sammenligning og måling. Lek og læring med Realfag - Fagdag med faglig påfyll og hovedfokus på matematikk 2017-10-05 - 2017-10-05 2017.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica. Arbeidsmåter og regnefortellinger i "førskoleklubben". Lamis Sommerkurs 2016 2016-08-05 - 2016-08-07 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf. Bruk av konkreter og iPad i matematikk i barnehagen. IKT i barnehagen, tidsfordriv eller pedagogisk verktøy 2016-02-19 - 2016-02-19 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf. Animasjon med iPad. IKT i barnehagen, tidsfordriv eller pedagogisk verktøy 2016-02-19 - 2016-02-19 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf. Bruk av konkreter og iPad i matematikk. DAB - Tromsø 2016-03-01 - 2016-03-01 2016.

 • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

 • Pettersen, Geir Olaf; Volden, Monica; Ødegaard, Elin Eriksen. Visualisation of shapes and use of technology in kindergarten. 9th congress of european research in mathematics education 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

 • Tikkanen, Tarja Irene; Brorström, Stig; Søndergaard, Steen; Eidsvik, Arne K.; Habbestad, Helge; Nugin, Kristina; Veisson, Marika; Lillvist, Anne; Skriver Jensen, Anders; Södén, Björn; Harju-Luukkainen, Heidi; Pallisgaard, Jens; Kuginyte-Arlauskiene, Ieva; Pettersen, Geir Olaf. Curriculum in kindergarten? - Literacy learning and use of ICT with small children. 23rd EECERA Conference Values, Culture and Contexts 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Pettersen, Geir Olaf; Boldermo, Sidsel. Findings from Norway. Final meeting CHILDICT 2013-06-17 - 2013-06-18 2013.

 • Egeberg, Gunstein; Thorvaldsen, Steinar; Rønning, John Andreas; Pettersen, Geir Olaf. A matter of perception: How children understand terms of negative conduct. CARN 2013 2013-11-08 - 2013-11-09 2013.

 • Thorvaldsen, Steinar; Pettersen, Geir Olaf; Egeberg, Gunstein; Rønning, John Andreas. Well-being in Tromsø. The influence of student relationships on well being and perceived quality of life. What is the influence of cyber relations?. CARN 2013 (Omtale: http://www.uit.no/tit) 2013-11-07 - 2013-11-10 2013.

 • Sollid, Hilde; Jakobsen, Wenche; Skaalvik, Kristin Wolff; Pettersen, Geir Olaf. Å lære i lag. Universitetsskoler som forskende partnerskap?. Nordisk konferanse i aksjonslæring og aksjonsforskning 2012-05-15 - 2012-05-16 2012.

 • Pettersen, Geir Olaf. Presentasjon av "Trivsel i Tromsø". Kick-off seminar ProTed 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.

 • Pettersen, Geir Olaf; Kilen, Lena. Interaktive tavler - eksempler på pedagogisk bruk. Skolelederkonferansen 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.

 • Frenning, Ingrid; Pettersen, Geir Olaf. Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?. 2012.

 • Hatlevik, Ove Edvard; Pettersen, Geir Olaf; Berg, Monica. På hvilken måte påvirker programdesignet matematikkundervisningen?. Nordic Smart 2011-10-10 - 2011-10-11 2011.

 • [Loading...]