Photo-0008.jpg
Photo-0008.jpg
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi fredrik.fagertun@uit.no +4777646176 932 46 458 Tromsø BRELIA H 306

Fredrik Fagertun


Forsker

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Fagertun, Fredrik. Завершение войны на Севере: Петсамо-Киркенесская операция и ее непосредственные, краткосрочные последствия для Северной Финляндии и Северной Норвегии [Zaversheniye voyny na Severe: Petsamo-Kirkenesskaya operatsiya i yeye neposredstvennyye, kratkosrochnyye posledstviya dlya Severnoy Finlyandii i Severnoy Norvegii]. Российская политическая энциклопедия 2020 ISBN 9785824323917.s 20 - 30.
 • Fagertun, Fredrik. Threats and Threath Scenarios in the North during the Cold War. Acta Borealia 2003 (1). ISSN 0800-3831.s 75 - 90.s doi: 10.1080/08003830310001283.
 • Fagertun, Fredrik. Mellom konspirasjoner, militæraksjoner og indre fiender. Noen kommentarer til Lars Borgersruds bok Konspirasjon og kapitulasjon. Historisk Tidsskrift (Norge) 2001; Volum 80 (3). ISSN 0018-263X.s 343 - 354.
 • Fagertun, Fredrik. "Rød fare" for Norge. Revolusjonsfrykt og kamp mot den indre fiende, 1918-1940. 1996 ISBN 5880860795.s 63 - .
 • Fagertun, Fredrik. U-2 flights in the North: western strategy, intelligence requirements and political risks. Acta Borealia 1995; Volum 11-12. ISSN 0800-3831.s 83 - .
 • Fagertun, Fredrik. Nenne Rachløw Isachsen: Min krigsdagbok m/innledning og kommentarer av Fredrik Fagertun. Orkana Forlag 2016 ISBN 978-82-8104-285-8.
 • Fagertun, Fredrik. Krig og frigjøring i nord. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-272-8.s 101 - 110.
 • Fagertun, Fredrik. Veiviser i det mangfoldige nord: Utvalgte artikler av Einar Niemi. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-244-5.s 9 - 15.
 • Fagertun, Fredrik. Monitor 3, grunnbok historie Lærebok i samfunnsfag, Cappelens læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. J.W. Cappelens Forlag AS 2008 (3) ISBN 9788202271473.
 • Fagertun, Fredrik; Berner, Elisabeth S.; Borge, Trond; Fossbakken, Olav; Olsen, Trude H.. Monitor 3 - oppgavebok Cappelens læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. J.W. Cappelens Forlag AS 2008 (3) ISBN 9788202271503.
 • Fagertun, Fredrik. Monitor 2 - grunnbok historie Lærebok i samfunnsfag, Cappelens læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. J.W. Cappelens Forlag AS 2007 (2) ISBN 9788202268183.
 • Fagertun, Fredrik; Berner, Elisabeth S.; Borge, Trond; Fossbakken, Olav; Olsen, Trude H.. Monitor 2 - oppgavebok Cappelens læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. J.W. Cappelens Forlag AS 2007 (2) ISBN 9788202268268.
 • Fagertun, Fredrik. Monitor 1 - grunnbok historie Lærebok i samfunnsfag, Cappelens læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. J.W. Cappelens Forlag AS 2006 (1) ISBN 8202233690.
 • Fagertun, Fredrik; Berner, Elisabeth S.; Borge, Trond; Fossbakken, Olav. Monitor 1 - lærerens bok Lærebok i samfunnsfag, Cappelens læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. J.W. Cappelens Forlag AS 2006 (1) ISBN 8202261651.
 • Fagertun, Fredrik; Berner, Elisabeth S.; Borge, Trond; Fossbakken, Olav. Monitor 1 - oppgavebok Cappelens læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. J.W. Cappelens Forlag AS 2006 (1) ISBN 8202251907.
 • Fagertun, Fredrik. "UiT og historieforskning på landsdelens okkupasjonshistorie", svar på innlegg av Olav Sigurd Alstad (nordnorsk debatt). Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Narvikfeltoget i ny bok, anmeldelse av Jan P. Pettersens bok "Narvik 1940. Strategisk mål og politisk symbol". nordnorskdebatt.no 2020.
 • Fagertun, Fredrik. "Krigshistorisk forskning ved UiT Norges arktiske universitet". nordnorskdebatt.no 2020.
 • Fagertun, Fredrik. «Nordreisa som regionalt knutepunkt i tysk krigsplanlegging» - digitalt foredrag.. Digitalt seminar om Leibukthula som krigsminne. 2020-09-30 - 2020-09-30 2020.
 • Fagertun, Fredrik. Sverigeflukt og tyske straffereaksjoner. Hverdag og motstand under andre verdenskrig i nord 2019-11-26 - 2919-11-26 2019.
 • Fagertun, Fredrik. Petsamo-Kirkenes-operasjonen og umiddelbare konsekvenser for nord,. 75-årsjubileet for Den røde armes frigjøring av Finnmark 2019-12-07 - 2019-12-07 2019.
 • Fagertun, Fredrik. Frigjøringens konsekvenser – høsten 1944 en unik og skjellsettende hendelse på Nordkalotten. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. 'Forklarende om den tyske tilbaketrekningen høsten 1944', anmeldelse av Kjell-Magne Berger: Lyngenlinjen. Hitlers siste skanse i Norge 1945. Lapplandsarméens krigsdagbok 1944-45.. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Intervju NRK P2 radio i anledning 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark. 2019.
 • Fagertun, Fredrik. Intervju NRK-Troms i anledning 75-årsmarkering for senkingen av Tirpitz.. 2019.
 • Fagertun, Fredrik. 'Rendulic og Finnmark', svar på tilsvar fra Per Kr. Olsen ang. anmeldelsen av hans bok, Jevnet med joden. Nett.. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. 'Velskrevet beretning med meningers mot', omtale av Per Kr. Olsens bok 'Jevnet med jorden. Brenningen av Finnmark og Nord-Troms 1944'. På nett og papir. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. NRK - EKKO: Programserie 'Russegrensen' 8:12. Historiefaglig kommentator i programmet.. 2019.
 • Fagertun, Fredrik. The ending of the war in the North: The Petsamo-Kirkenes operation and its immediate and short-term consequences for Northern Finland and North Norway. Round Table Conference: The Battle for North. 1944-1945 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.
 • Fagertun, Fredrik. Forventninger og håp hos finnmarksbefolkningen. Seminar: Krig, politikk og gjenreising. Frigjøring av Finnmark.. Festspillene i Nord-Norge 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.
 • Fagertun, Fredrik. Borgersrud i Fleischer-mytens favn. Nordnorsk debatt (nett). Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Myter om general Fleischers skjebne. Nordnorsk debatt (nett) og papiravis 17.07.2019. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Michelet, hjemmefronten og jødene. I Nordnorsk debatt (nett) og papir 2 dager senere. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Kommentar til Asbjørn Jaklin, Kampen om Narvik. 62 desperate døgn. Vin & viten 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.
 • Fagertun, Fredrik. 'Det er feil at myndighetene ikke ville gjenreise Finnmark', innlegg Nordnorsk debatt. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: 12.03.2018.
 • Fagertun, Fredrik. Kommentar til filmen 'Den 12. mann' (HIFO-visning av filmen). Visning av filmen 'Den 12. mann' 2018-02-27 - 2018-02-27 2018.
 • Fagertun, Fredrik. Den 12. mann - fra flukt til jakt, kommentar til Harald Zwarts film. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Fokus på den nordlige krigshistorien - åpent historieseminar i tilknytning til danseforestillingen GLEMT - foredragsholder sammen med Bjørg Evjen, Ingunn Elstad, Tom Kristiansen og Eystein Markusson. Festspillene i Nord-Norge 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.
 • Fagertun, Fredrik. Presentasjon av prosjektene: Total War og Andre verdenskrig i nord, seminar ved Narviksenteret. Seminar ved Narviksenteret 2017-05-09 - 2017-05-09 2017.
 • Fagertun, Fredrik. "Finlands kriger", foredrag på Internasjonalt seminar i samarbeid med Foreningen Norden og Norsk-finsk forening i Tromsø. Internasjonalt seminar 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.
 • Bones, Stian; Tjelmeland, Hallvard; Fagertun, Fredrik. Skal forske på krigen. 2016.
 • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. Fremover 2016.
 • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. Nordnorsk Debatt 2016.
 • Dalmo, Kurt Henrik; Fagertun, Fredrik. Krigshistorien og Bjerkvik 13. mai 1940. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Jødenes skjebne i Nord-Norge under andre verdenskrig. Foredrag Universitetsmuseet, Tromsø 2016-05-08 - 2016.
 • Fagertun, Fredrik. Finland i krig - 1939-1945. Senioruniversitetet 2016-11-02 - 2016-11-02 2016.
 • Fagertun, Fredrik. Krig og frigjøring i nord - presentasjon av noen aspekter ved artikkelsamlingen "Krig og frigjøring i nord" (2015). Ordkalotten - sidearrangement 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Fagertun, Fredrik. Hva er spesielt med andre verdenskrig i nord?. Vin&viten - Universitetsmuseet 2016-05-08 - 2016.
 • Fagertun, Fredrik. Hva var spesielt med 2. verdenskrig i nord?. Vin & Viten: Nytt syn på krigsoppgjøret for Nord-Norge? 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.
 • Fagertun, Fredrik. Intervju på NRK Troms/Finnmark TV og radio om minnemarkeringer og 2. verdenskrig. 2015.
 • Fagertun, Fredrik. Barlindhaug og Russland (leserinnlegg). Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Russland, Norge og Barlindhaug (18.3.2015) + oppfølgende avslutning 26.3 (Johan Petter Barlindhaugs pressteori). Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Mer krig i nord. Forsvarets forum 2015 (3). ISSN 0809-845X.
 • Bones, Stian; Fagertun, Fredrik. 9. april og krigen i nord. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. "Tromsø - sete for den norske regjeringen i mai/juni 1940", foredrag i Tromsø domkirke 7. juni 2015. Gudstjeneste 2015-06-07 - 2015.
 • Fagertun, Fredrik. Foredrag ved markering av 70-årsdagen for senkingen av Tirpitz. Foredrag/bokpresentasjon ved Tromsø bibliotek 2014-11-12 - 2014.
 • Fagertun, Fredrik. "Krigens aktører og fordeling av skyld". Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. "Tromsø by og jødene", anmeldelse av boken Da byen ble stille av Henrik Broberg (MARGbok). Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Intervju NRK Troms/Finnmark: Om utenlandske fanger i tysk fangenskap under 2. verdenskrig i Nord-Norge. 2013.
 • Fagertun, Fredrik. Foredrag: "Masteroppgaven - avslutning eller høydepunkt". Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.
 • Fagertun, Fredrik. The Northern Front during World War 2: Characteristics of the North under Nazi Occupation. Summer symposium: Living the War - survival and recovery in the Barents region during the second world war and its aftermath 2012-06-13 - 2012-06-14 2012.
 • Fagertun, Fredrik. Om «innkrøkte» historikere og billige poenger - Tilsvar til Tor Egil Førland. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (4). ISSN 0800-336X.s 438 - 440.
 • Fagertun, Fredrik. "Løven av Tromsø", intervju om slaget i Pølsehavna i 1812. 2012.
 • Fagertun, Fredrik. Tysk transitt og svensk nøytralitet. Bokmelding, Espen Eidum: "Sveriges bidrag til naziokkupasjonen av Norge", Forlaget Kristiansen 2012. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. "Om forskningen på 2. verdenskrig i nord.". Foredrag for historielærere i videregående skole. 2011-11-11 - 2011.
 • Fagertun, Fredrik. Andre verdenskrig - en glemt og fortiet historiefortelling?. Fjørtoftseminaret 2011-10-04 - 2011.
 • Fagertun, Fredrik. "Krigen og angstbiterske historikere". Debattinnlegg. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. "Historiske sannheter i nord". Debattinnlegg. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. "Felttoget i ny innpakning", anmeldelse av Oddmund Joachimsen: Narvik 1940. Nazi-Tysklands første tilbakeslag under 2. verdenskrig. Utgitt av Sør-Troms Museum m.fl.. I Fremover 7. juni 2010 og Nordlys 25. juni 2010. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik; Garfjeld, Marit. "Kongens nei". Intervju i serien "Dagen i dag" i radioprogrammet Norgesglasset, 8. juli 2010. 2010.
 • Fagertun, Fredrik. Om 20. juli-attentatet. I serien "Dagen i dag" i programposten "Norgesglasset", NRK, P1, sendt 20.07.2010. 2010.
 • Fagertun, Fredrik. Narvikfelttoget sett fra luften. Anmeldelse av Gunnar Bjørklund og Alvin Jensvoll, Vinger - om flypionerer og krigspiloter nord i Norge, Arena Elvenes 2010. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Anmeldelse av boken: "Fortiet fortid. Tragedien Norge aldri forsto. Tvangsevakuering og overvintring i Nord-Troms og Finnmark 1944-45", av Arvid Petterson, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2008. Heimen - Lokal og regional historie 2009 (2). ISSN 0017-9841.s 181 - 184.
 • Fagertun, Fredrik. Internasjonalist i motstrøm. Anmeldelse av boken "Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning". Norsk Militært Tidsskrift 2003; Volum 173 (8/9). ISSN 0029-2028.s 20 - 22.
 • Fagertun, Fredrik. Er det en krigsforbrytelse å brenne ned Finnmark?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Når man helt slutter å elske Amerika. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Internasjonale tribunaler for menneskeverd. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Svalbardtraktaten og striden om vernesonen : Fornuftig norsk forvaltningsstrategi eller moderne ishavsimperialisme?. Svalbardtraktaten og striden om vernesonen : Fornuftig norsk forvaltningsstrategi eller moderne ishavsimperialisme? 1994-09-23 - 1994-09-23 2001.
 • Fagertun, Fredrik. Krig og fred på Balkan. Krig og fred på Balkan 2001-05-08 - 2001-05-08 2001.
 • Fagertun, Fredrik. Kommentar til N.M. Suprun: Dokumenter i russiske arkiver vedrørende russisk-norske revolusjonære forbindelser. Norsk-russiske forbindelser ca. 1814-1917. Historie og kultur 1992-11-06 - 1992-11-08 2001.
 • Fagertun, Fredrik. The study of 20th century Russian-Norwegian relations: some modern views and perspectives. Regional policy and problems of development of the European North: A look through the threshold of the century. 1999-09-21 - 1999-09-23 2001.
 • Fagertun, Fredrik. Trusselbilder i nord under den kalde krigen. 2001 (1).
 • Fagertun, Fredrik. Konflikt og atomvåpen i Midtøsten. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. B. Braadland. Om tidl. utenriksminister i Bondepartiregjeringen (1931-33), Birger Braadland. 2000 ISBN 82-573-0734-3.s 42 - .
 • Fagertun, Fredrik. Anmeldelse bn. 5-6, Norsk utenrikspolitikks historie: Knut E. Eriksen og Helge Ø. Pharo, Kald krig og internasjonalisering og Rolf Tamnes, Oljealder, Universitetsforlaget 1997. Norsk Militært Tidsskrift 1998 (6/7). ISSN 0029-2028.s 33 - 35.
 • Fagertun, Fredrik. Utenrikspolitisk mangfold mellom krigene. Anmeldelse av bn. 3 i Norsk utenrikspolitikks historie: Odd-Bjørn Fure, Mellomkrigstid, Universitetsforlaget 1996. Internasjonal Politikk 1997; Volum 55 (1). ISSN 0020-577X.s 161 - 167.
 • Fagertun, Fredrik. Fjørtoft og krigens tapere. Anmeldelse av Kjell Fjørtoft, De som tapte krigen, Gyldendal 1995. Nordlys 1995. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Norsk bomskudd i vernesonen. Nordlys 1994. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. "Svalbardi fundinn", herr redaktør?. Nordlys 1994. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. Sovjet og Svalbardsaken - nye perspektiver 50 år etter [omtale av Sven G. Holtsmark, A Soviet Grab for the High North. USSR, Svalbard and Northern Norway 1920-1953, Forsvarsstudier 7-1993 (Institutt for forsvarsstudier - Oslo)]. Nordlys 1994. ISSN 0805-5440.
 • Fagertun, Fredrik. USA i Arktis - fra polareventyr til militær inntrengning. Ottar 1993 (4). ISSN 0030-6703.s 50 - 60.
 • Fagertun, Fredrik; Pettersen, Bjørg. Datateknologi og historie : rapport fra den fjerde nordiske konferanse for historiske databaser. 1990.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Har skrevet historiedelen av læreverket Monitor, Cappelen Damms læreverk for ungdomstrinnet, 2006-2008.

  Har vært redaktør og tilrettelegger for:

  Veiviser i det mangfoldige nord: Utvalgte artikler av Einar Niemi (2014)

  Krig og frigjøring i nord. Antologi (2015)

  Nenne Rachløw Isachsen: Min krigsdagbok m/innledning og kommentarer av Fredrik Fagertun (2016)


  Forskningsinteresser

  1900-tallets norske og internasjonale historie med vekt på 2. verdenskrig, sikkerhetspolitikk, nord-områder og Arktis. Publikasjoner: se Cristin.

  Fra 1.1.2018 og til sommeren 2020 er jeg  forsker og leder for forsknings- og bokprosjektet 'Andre verdenskrigen i nord'. Dette er ett av to store krigsprosjekter ved instituttet som er underlagt forskergruppen 'Fra nordfront til isfront'. Prosjektet arbeider med ny forskning og kunnskaps-innhenting om 2. verdenskrig ved nordfronten, her definert som Nord-Norge, det nordlige Sovjet-unionen, Finland og Sverige og havområdene i nord inkl. Svalbard. Prosjektets hovedmål er et større bokverk om krigen i nordområdene.


  Medlem i forskningsgruppe  BRELIA H 306

  Klikk for større kart