Bilde av Olsen, Christopher Loe
Bilde av Olsen, Christopher Loe
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk christopher.l.olsen@uit.no +4777645125

Christopher Loe Olsen


Universitetslektor, engelskdidaktikk; studieprogramleder, profesjonsfag Lektor 8 - 13, PPUA og PPUY


 • Christopher Loe Olsen :
  ‘It’s just not fear’ – Fictional Narratives’ Role in the Development of Pupils’ Perception of Justice and Morality
  Lexington Books 2024
 • Christopher Loe Olsen :
  Læringsfremmende vurdering i språkfagene
  2023
 • Christopher Loe Olsen :
  It is just not FEAR - English literature's role in the pupils' democratic bildung
  2022
 • Christopher Loe Olsen, Kristine Nordman-Strand :
  Motivasjon og mestring - hvordan kan elevaktive læringsformer legge til rette for motivasjon hos elevene mine?
  2021
 • Christopher Loe Olsen, Elisabeth Nicolaisen :
  Å lære å lære - sett i lys av den nye lærer og elevrollen
  2020
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen - dybdelæring i engelskfaget
  2019
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen - Dybdelæring og tverrfaglige tema i møte med mine fag
  2019
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen: Dybdelæring og mine fag
  2019
 • Christopher Loe Olsen :
  Fagfornyelsen - Dybdelæring og tverrfaglige tema i møte med engelskfaget
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  Emneansvarlig for engelskdidaktikk, Lektor 8 - 13 og PPU-A

  Emneansvarlig for praksis tredje og fjerde studieår, Lektor 8 - 13