Christin Skjervold


Assisterende fakultetsdirektør

Stillingsbeskrivelse

  • Administrativt ansvarlig Norsk senter for havrett
  • Koordinere arbeidet med bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - eksterne prosjekter, økonomi, kommunikasjon, formidling og internasjonalt forskningssamarbeid, støtte til forskergruppene, forskerutdanning, støtte til planlegging og gjennomføring av forskningskonferanse/-seminarer.

 

 

 

 

 
Medlem i forskningsgruppe