Bilde av Kleemann, Carola
Bilde av Kleemann, Carola
Lærerut. og pedagogikk campus Alta carola.b.kleemann@uit.no +4778450165 Her finner du meg

Carola Kleemann


Førsteamanuensis i norsk

Stillingsbeskrivelse

Jeg underviser i norsk i lærerutdanningene. Våren 2022 underviser jeg på barnehagelærerutdanning: BLU-1215 Flerkulturell barndom i nord, og grunnskolelærerutdanning: LER-3110 Master i norskdidaktikk: Literacy, flerspråklighet og danning. Jeg veileder også masteroppgaver i norskdidaktikk i GLU.

Forskningsinteressen min er bærekraftige språkpraksiser for norske og samiske barnehager. Bærekraft i denne sammenhengen er først og fremst å støtte og styrke samisk språk og kultur i barnehagen. Den sosiolingvistiske forskningen min dreier seg om tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk, pedagogisk transspråking for å styrke samisk språk og kultur, og narrative inquiry som en måte å utforske samisk pedagogikk. Prosjektet Nordlige hager arbeider med konstruksjon av uteområdet i en samisk barnehage for å styrke sjøsamisk identitet i Tromsø. Bærekraft er imidlertid også å være opptatt av mat og høsting i barnehage, jeg er med på et prosjekt der min del er å se på språkbruk i høsting, slakting og matlaging. Jeg er opptatt av metodologi i barnehageforskning, og er med på flere prosjekter som bruker GoPro-kamera som ledd i materialinnsamling. Også her er bærekraft viktig, og vi arbeider med flerbruk av materialet i samarbeid med barnehagene, for eksempel til pedagogisk dokumentasjon.  


 • Carola Babette Kleemann :
  Transspråking i en samisk barnehageavdeling
  Nordisk barnehageforskning 2024 ARKIV / DOI
 • Carola Kleemann :
  Samisk i norskfaget: Flerspråklig landskap og nasjonal identitet.
  Universitetsforlaget 2023
 • Anne Myrstad, Carola Kleemann :
  Visualizing a Common World of Entanglement through Multiple Viewpoints. Visuality Design in and for Education
  Video Journal of Education and Pedagogy 2022 ARKIV / DOI
 • Carola Kleemann :
  Pedagogical Translanguaging to Create Sustainable Minority Language Practices in Kindergarten
  Sustainability 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Carola Babette Kleemann :
  iPad i tidlig lese- og skriveopplæring: didaktisk tenkning med iPad som verktøy
  Universitetsforlaget 2018
 • Carola Babette Kleemann :
  Lek som arena for språktilegnelse
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Carola Babette Kleemann :
  Play in two languages. Language alternation and code-switching in role-play in North Sámi and Norwegian
  Nordlyd 2012 ARKIV / DOI
 • Carola Babette Kleemann :
  Becoming a North Sámi speaker and Teacher: Lydia's Experience and Trajectory of Language Vitalization
  2023
 • Silje Solheim Karlsen, Carola Babette Kleemann :
  Å lese en fortelling, leke en fortelling, skrive en fortelling: samisk barnelitteratur i begynneropplæringa
  2023
 • Frances Kvietok Duenas, Carola Kleemann, Pia Lane :
  Becoming Indigenous language speakers in university: Comparative perspectives from Sámi, Quechua,and Aimara student teachers
  2023
 • Carola Kleemann, Anne Myrstad :
  Barnehagebarns multisanselige møter med samiskinspirerte lekeinstallasjoner
  2023
 • Ragni Vik Johnsen, Carola Babette Kleemann, Øystein Alexander Vangsnes, Maud Westendorp :
  Føreord
  Nordlyd 2023 DOI
 • Katrine Giæver, Nina Gram Garmann, Johanne Ilje-Lien, Elena Tkachenko, Linn Stokke Guttormsen, Anja Maria Pesch m.fl.:
  Kompetansepakken for et flerspråklig barnehagemiljø
  2023
 • Frances Kvietok Dueñas, Pia Lane, Carola Babette Kleemann :
  Becoming Indigenous language speakers in university: comparative perspectives from Sámi, Quechua, and Aimara student teachers
  2023
 • Frances Kvietok Dueñas, Pia Lane, Carola Babette Kleemann :
  Becoming Indigenous language speakers: comparative perspectives from Sámi and Quechua learners and speakers
  2023
 • Anne Myrstad, Carola Babette Kleemann :
  Indigensiering av en barnehages uterom - et casestudie fra en barnehage i et urbant område
  2023
 • Mariann Andersen, Carola Kleemann :
  Personlige fortellinger i barnehagelærerutdanningen
  2022
 • Barbara Maria Sageidet, Veronica Bergan, Anne Myklebust Lynngård, Marianne Presthus Heggen, Tove Aagnes Utsi, Carola Kleemann m.fl.:
  Being and becoming eco-citizens – Preliminary research results to promote more sustainable practices in kindergartens
  2022
 • Carola Kleemann, Anne Myrstad :
  Landscape practices in a coastal Sami kindergarten department
  2022
 • Carola Kleemann :
  Narratives as a way to find Sámi pedagogy: Telling our stories as part of working together.
  2022
 • Carola Kleemann :
  Språkideologier og språkpraksiser i samiske barnehager i norskdominerte områder i Sápmi: Bever er faktisk en stein.
  2022
 • Carola Kleemann :
  Bærekraftige språkpraksiser: Språklæring og språktilegnelse ute i naturen og kulturen.
  2022
 • Carola Kleemann, Anne Myrstad :
  Key - note: Local arctic practices. Outdoors in Coastal Sámi kindergarten
  2022
 • Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig, Carola Kleemann :
  Childrens´s experiences of Sámi reindeer husbandry
  2022
 • Edit Bugge, Carola Kleemann :
  Mánáid-tv/children's tv: Language performance in indigenous language vitalization and strengthening
  2022
 • Carola Kleemann, Anne Myrstad :
  Visualizing different voices in a community of practice
  2021
 • Carola Kleemann, Elena Merzliakova :
  Fred og konflikt i barnehagen
  Altaposten 30. september 2021 FULLTEKST
 • Carola Kleemann, Kristine Jonas :
  Vil øke språksynlighet: -Litt er bedre enn ingenting
  02. mars 2021 FULLTEKST
 • Carola Kleemann :
  Translanguaging roleplay in North Sámi and Norwegian
  2021 FULLTEKST
 • Carola Kleemann :
  Narrative inquiry as a way to find Sámi pedagogy
  2021
 • Carola Kleemann :
  Det lingvistiske landskapet i Alta - Vises det samiske?
  2019
 • Carola Kleemann :
  Søppelbilen og språkmiljøet
  Altaposten 20. september 2019
 • Carola Kleemann :
  Søppelbilen og språkmiljøet
  2019
 • Carola Babette Kleemann, Anja Maria Pesch :
  Spaces and boundaries for multilingual practices in Norwegian ECEC
  2018
 • Carola Babette Kleemann, Anja Maria Pesch :
  Kompetanse for mangfold - et nordlig perspektiv på mangfold i barnehagen
  2018
 • Marit Anne Hauan, Mari Boine, Eva Josefsen, Odd Mattis Hætta, Carola Babette Kleemann :
  Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne
  2018
 • Carola Babette Kleemann :
  Forskning på språk i barnehagen
  2018
 • Carola Babette Kleemann, Johanne Ilje-Lien, Katrine Giæver, Elena Tkachenko, Kari Bratland, Anja Maria Pesch :
  Is there a Place for multilingualism in norwegian preschools
  2018
 • Carola Babette Kleemann :
  Lek på to språk. En studie av kodeveksling og språkalternering i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage.
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Carola Babette Kleemann :
  Play in two languages. How bilingual children use Norwegian and North-Sámi in role-play in a Sámi kindergarten
  2013
 • Carola Babette Kleemann :
  Play in two languages
  2012
 • Carola Babette Kleemann :
  Rollelek på to språk
  2012
 • Carola Babette Kleemann :
  Play in two languages
  2012
 • Leena Niiranen , Carola Babette Kleemann :
  Forskning i det flerkulturelle Finnmark
  2011
 • Halvor Hoveid, Carola Kleemann :
  Prosjekt : bearbeiding av praksisplan
  2005
 • Birgit Abelsen, Siri Ulfsdatter Søreng, Carola Kleemann :
  Ulik bakgrunn - samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generelt kompetente studenter
  2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →