#
#
Lærerut. og pedagogikk campus Alta carola.b.kleemann@uit.no +4778450165 Alta ALTA 2056

Carola Kleemann


Førsteamanuensis i norsk

Stillingsbeskrivelse

Jeg underviser i norsk i lærerutdanningene. Våren 2022 underviser jeg på barnehagelærerutdanning: BLU-1215 Flerkulturell barndom i nord, og grunnskolelærerutdanning: LER-3110 Master i norskdidaktikk: Literacy, flerspråklighet og danning. Jeg veileder også masteroppgaver i norskdidaktikk i GLU.

Forskningsinteressen min er bærekraftige språkpraksiser for norske og samiske barnehager. Bærekraft i denne sammenhengen er først og fremst å støtte og styrke samisk språk og kultur i barnehagen. Den sosiolingvistiske forskningen min dreier seg om tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk, pedagogisk transspråking for å styrke samisk språk og kultur, og narrative inquiry som en måte å utforske samisk pedagogikk. Prosjektet Nordlige hager arbeider med konstruksjon av uteområdet i en samisk barnehage for å styrke sjøsamisk identitet i Tromsø. Bærekraft er imidlertid også å være opptatt av mat og høsting i barnehage, jeg er med på et prosjekt der min del er å se på språkbruk i høsting, slakting og matlaging. Jeg er opptatt av metodologi i barnehageforskning, og er med på flere prosjekter som bruker GoPro-kamera som ledd i materialinnsamling. Også her er bærekraft viktig, og vi arbeider med flerbruk av materialet i samarbeid med barnehagene, for eksempel til pedagogisk dokumentasjon.  


 • Myrstad, Anne; Kleemann, Carola. Visualizing a Common World of Entanglement through Multiple Viewpoints. Visuality Design in and for Education. Video Journal of Education and Pedagogy 2022; Volum 5 (2). ISSN 2364-4583.s 1 - 14.s doi: 10.1163/23644583-bja10022.
 • Kleemann, Carola. Pedagogical Translanguaging to Create Sustainable Minority Language Practices in Kindergarten. (fulltekst) Sustainability 2021; Volum 13 (7). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13073613.
 • Kleemann, Carola Babette. iPad i tidlig lese- og skriveopplæring: didaktisk tenkning med iPad som verktøy. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 45 - 61.
 • Kleemann, Carola Babette. Lek som arena for språktilegnelse. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202473860.s 51 - 72.
 • Kleemann, Carola Babette. Play in two languages. Language alternation and code-switching in role-play in North Sámi and Norwegian. Nordlyd 2012; Volum 39 (2). ISSN 0332-7531.s 47 - 69.s doi: 10.7557/12.2473.
 • Bugge, Edit; Kleemann, Carola. Mánáid-tv/children's tv: Language performance in indigenous language vitalization and strengthening. Future Challenges in Early Language Learning and Multilingual Education 2022-06-22 - 2022-06-24 2022.
 • Kleemann, Carola. Translanguaging roleplay in North Sámi and Norwegian. Multilingual Children and their Imaginative Worlds (fulltekst) 2021-11-11 - 2021-11-12 2021.
 • Kleemann, Carola; Merzliakova, Elena. Fred og konflikt i barnehagen. (fulltekst) Altaposten 2021.
 • Kleemann, Carola; Jonas, Kristine. Vil øke språksynlighet: -Litt er bedre enn ingenting. (fulltekst) 2021.
 • Kleemann, Carola. Narrative inquiry as a way to find Sámi pedagogy. Samisk utdanningskonferanse 2021. Pedagogisk urfolksfilosofi i barnehage, skole og høyere utdanning. 2021-10-05 - 2021-10-07 2021.
 • Kleemann, Carola; Myrstad, Anne. Visualizing different voices in a community of practice. Visual worlds of education conference 2021-06-09 - 2021-06-11 2021.
 • Kleemann, Carola. Det lingvistiske landskapet i Alta - Vises det samiske?. Samisk språkuke 2019 2019-10-21 - 2019-10-21 2019.
 • Kleemann, Carola. Søppelbilen og språkmiljøet. Forskningsdagene 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Kleemann, Carola. Søppelbilen og språkmiljøet. Altaposten 2019 (108).s 10 - 10.
 • Hauan, Marit Anne; Boine, Mari; Josefsen, Eva; Hætta, Odd Mattis; Kleemann, Carola Babette. Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.
 • Kleemann, Carola Babette. Forskning på språk i barnehagen. Barnehagekonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 2018-10-04 - 2018-10-04 2018.
 • Kleemann, Carola Babette; Ilje-Lien, Johanne; Giæver, Katrine; Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Pesch, Anja Maria. Is there a Place for multilingualism in norwegian preschools. Early Language Learning Conference 2018 2018-06-13 - 2018-06-17 2018.
 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Kompetanse for mangfold - et nordlig perspektiv på mangfold i barnehagen. Avslutningskonferanse for Kompetanse for mangfold 2018-05-23 - 2018-05-23 2018.
 • Kleemann, Carola Babette; Pesch, Anja Maria. Spaces and boundaries for multilingual practices in Norwegian ECEC. Early Language Learning Conference 2018-06-13 - 2018-06-16 2018.
 • Kleemann, Carola Babette. Lek på to språk. En studie av kodeveksling og språkalternering i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage.. 2015.
 • Kleemann, Carola Babette. Play in two languages. How bilingual children use Norwegian and North-Sámi in role-play in a Sámi kindergarten. TromsLang 2013 2013-11-05 - 2013-11-08 2013.
 • Kleemann, Carola Babette. Rollelek på to språk. Samisk Uke 2012 2012-02-08 - 2012.
 • Kleemann, Carola Babette. Play in two languages. Sociolinguistics Symposium 19: Language and the city 2012-08-21 - 2012-08-24 2012.
 • Kleemann, Carola Babette. Play in two languages. EECERA 2012 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.
 • Niiranen, Leena; Kleemann, Carola Babette. Forskning i det flerkulturelle Finnmark. Minoritet og majoritet i perspektiv - forskning om inkludering i barnehagen 2011-03-02 - 2011-03-03 2011.
 • Hoveid, Halvor; Kleemann, Carola. Prosjekt : bearbeiding av praksisplan. 2005 (6).
 • Abelsen, Birgit; Søreng, Siri Ulfsdatter; Kleemann, Carola. Ulik bakgrunn - samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generelt kompetente studenter. 2004 (11) ISBN 8275711312.
 • Se alle arbeider i CRIStin →