#
#
Institutt for samfunnsvitenskap bror.olsen@uit.no +4777646188 Tromsø SVHUM D 3013A

Bror R Olsen


Førsteamanuensis i sosialantropologi


 • Olsen, Bror R. The Char and the Oystercatcher. The Value of the Wild in Rossfjord, North Norway. Ethnos 2021. ISSN 0014-1844.s doi: 10.1080/00141844.2021.1924815.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Sjørøya i fortellinger om levende landskap. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2019; Volum 30 (3-4). ISSN 0802-7285.s 220 - 233.s doi: 10.18261/issn.1504-2898-2019-03-04-04.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Faghistorieintervju med Per Mathiesen. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2015; Volum 26 (2). ISSN 0802-7285.s 148 - 161.
 • Olsen, Bror Reinhardt; Thuen, Trond. Secret places: On the Management of Knowledge and Information About Landscape and Yields in Northern Norway. Human Ecology 2013; Volum 41 (2). ISSN 0300-7839.s 273 - 283.s doi: 10.1007/s10745-012-9554-8.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Her e ikke plass. Fritidsfiske, næringsutvikling og trivsel på bygda. Scandinavian Academic Press 2012 ISBN 978-82-304-0079-1.s 251 - 274.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Kultur som ny næring. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 313 - 322.
 • Rudmin, Floyd Webster; Nilsen, Connie Villemo; Olsen, Bror R. Acculturation of the majority population: How Norwegians adopt minority ways. Psykologisk tidsskrift 2007; Volum 11 (3). ISSN 1501-7508.s 43 - 51.
 • Øian, Hogne; Olsen, Bror Reinhardt. innledning. Cappelen Damm Akademisk 2007 ISBN 978-82-02-27407-8.s 14 - 29.
 • Olsen, Bror r. emosjonelle landskaper. Identitet, konsum og marked. Tidsskrift for ungdomsforskning 2003; Volum 3 (2). ISSN 1502-7759.s 49 - 67.
 • Olsen, Bror Reinhardt; Øian, Hogne. Hvorfor skyter de? Konflikt-og kulturforståelse i internasjonale militære operasjoner. Cappelen Damm Akademisk 2007 ISBN 978-82-02-27407-8.s 14 - 29.
 • Olsen, Bror r. What Time is Love? Techno/house-musikk: Symbolisering og ritualisering. 2001.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Foredrag om verdi og naturforståelse.. Årsmøte i Naturvernforbundet i Troms. 2022-03-12 - 2022-03-12 2022.
 • Ravna, Aina Westrheim; Olsen, Bror Reinhardt. Vestlige gener og østlig språk: Paradokset i samenes historie (https://www.sagat.no/vestlige-gener-og-ostlig-sprak-paradokset-i-samenes-historie/19.30970). Ságat 2022.
 • Olsen, Bror Reinhardt. V for vill. Om verdi og naturforståelse.. Ottar 2019; Volum 2 (325). ISSN 0030-6703.s 13 - 21.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Musikk og integrasjon. 2013.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Et friminutt fra den menneskelige tilstand. Toft/Honerud: These are the moments I really live for 2012-03-24 - 2012-04-01 2012.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Intervju om tagging i Oslo. 2009.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Symbolsk vold, klasse og Britisk hip hop. Studentuka ved Universitetet i Tromsø 2009 2009-03-19 - 2009.
 • Rudmin, Floyd Webster; Olsen, Bror Reinhardt. Adolf Bastian (1826-1905): Author of the first book entitled "political psychology". ISPP News: International Bulletin of Political Psychology 2008; Volum 19 (1).s 13 - 14.
 • Olsen, Bror Reinhardt. Intervju i "kulturnytt" på Nrk p2 om populærmusikk og kommersialisering ang. Sex Pistols konsert på "Døgnvill" festivalen i Tromsø. 2008.
 • Olsen, Bror Reinhardt; Traore, Mahammadou; Rudmin, Floyd Webster. Adolf Bastian’s concept of political psychology. 9th Conference on Social and Community Psychology 2007-11-08 - 2007-11-09 2007.
 • Olsen, Bror R. Subkulturens død. Grus 2006; Volum 11. ISSN 1504-5862.s 20 - 20.
 • Rudmin, Floyd Webster; Olsen, Bror R. What's new in Norway: How a national culture acculturates. Society for the Psychological Study of Social Issues 2006-06-23 - 2006-06-25 2006.
 • Olsen, Bror r. Revolusjonerende musikk. Dagbladet 2004. ISSN 0805-3766.
 • Olsen, Bror r. Musikkrevolusjonen som ikke kom. 2004.
 • Olsen, Bror r. Musikkrevolusjonen som ikke kom. 2004.
 • Olsen, Bror r. Tror ikke på en ny musikkrevolusjon. 2004.
 • Olsen, Bror r. revolusjonen som ikke kom. En teori om nyskaping i populærmusikk. 2004 ISBN 82-91636-18-4.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Olsen, Bror

   "Emosjonelle Landskaper. Identitet, konsum og marked." Tidsskrift for ungdomsforskning 3 (2) 2003. s.49-67


  Forskningsinteresser

  populærmusikk/populærkultur, subkultur. Modernitet og identitet. Symbolsk makt og konflikt. Naturbruk, jakt, fiske og ressursforvaltning.


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM D 3013A

  Klikk for større kart