Bjørn-Steinar Sæther


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor i biologi med fokus på fôr, ernæring og vekst hos fisk, tilknyttet forskningsgruppe Havbruk og Miljø. Forskningen tilknyttet stillingen sees også i sammenheng med andre sentrale tema innen NFHs havbuksstrategi; som stess, velferd, reproduksjon og yngelbiologi, samt miljømessige og teknologiske utfordringer og begrensninger knyttet til fiskevelferd og helseriktig oppdrett av fisk.


 • Thomas Bøhn, John Frederik Strøm, Pablo Sanchez-Jerez, Nigel B. Keeley, Torild Johansen, Karl Øystein Gjelland m.fl.:
  Ecological interactions between farmed Atlantic salmon and wild Atlantic cod populations in Norway: A review of risk sources and knowledge gaps
  Reviews in Aquaculture 2024 DOI
 • Gaute A.N. Helberg, Marianna Anichini, Jelena Kolarevic, Bjørn Steinar Sæther, Christopher Noble :
  Soundscape characteristics of RAS tanks holding Atlantic salmon (Salmo salar) during feeding and feed withdrawal
  Aquaculture 2024 DOI
 • Linda Fourdain, Pablo Arechavala-Lopez, Ingebrigt Uglem, Bjørn-Steinar Sæther, Pablo Sanchez-Jerez :
  Spatiotemporal Variations in Trace Element Compositions in Pollock Populations under the Influence of Coastal Norwegian Salmon Farms
  Marine and Coastal Fisheries 2022 ARKIV / DOI
 • K Kushani K Premawansha, M P K S K de Silva, K B S Gunawickrama, Bjørn-Steinar Sæther :
  Nutritional Evaluatioin of Fish feeds formulated with fish discards or shellfish waste as alternative protein sources
  Fishery Technology 2022
 • Ingebrigt Uglem, Kilian Toledo-Guedes, Pablo Sánchez-Jerez, Eva Marita Ulvan, Tor Hatten Evensen, Bjørn-Steinar Sæther :
  Does waste feed from salmon farming affect the quality of saithe (Pollachius virens L.) attracted to fish farms?
  Aquaculture Research 2020 ARKIV / DOI
 • Hans van de Vis, Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Tore S Kristiansen, Marien Gerritzen, Karin van de Braak m.fl.:
  Welfare of farmed fish in different production systems and operations
  Springer Nature 2020 DOI
 • Inger-Britt Falk-Petersen, Stefano Peruzzi, Hege Lysne, Hilde Toften, Helge Tveiten, Bjørn-Steinar Sæther m.fl.:
  Effects of different incubation and start-feeding temperature regimes on growth, survival, and histomorphology of cod larvae
  Aquaculture International 2019 ARKIV / DOI
 • Sten Ivar Siikavuopio, Snorre Bakke, Bjørn-Steinar Sæther, Tina Thesslund, Jørgen Schou Christiansen :
  Temperature selection and the final thermal preferendum of snow crab (Chionoecetes opilio, Decapoda) from the Barents Sea
  Polar Biology 2019 ARKIV / DOI
 • Sten Ivar Siikavuopio, Ragnhild Whitaker, Bjørn-Steinar Sæther, Philip James, Bjørn Ronald Olsen, Tina Thesslund m.fl.:
  First observations of temperature tolerances of adult male snow crab (Chionoecetes opilio) from the Barents Sea population and the effects on the fisheries strategy
  Marine Biology Research 2017 DOI
 • Sten Ivar Siikavuopio, Ragnhild Whitaker, Gustav Martinsen, Bjørn-Steinar Sæther, Svein Kristian Stormo :
  Testing baits prepared from by-Product of the shrimp and snow crab industry in the pot fishery for Gadus morhua Linnaeus, 1758) and Pollachius virens (Linnaeus, 1758)
  Journal of Applied Ichthyology 2017 DOI
 • Pål Arne Bjørn, Erik Berg, Thomas Bøhn, Sigurd Heiberg Espeland, Kevin Alan Glover, Per Erik Jorde m.fl.:
  Effekter av torskeoppdrett i åpne merder på ville torskebestander
  2022 FULLTEKST
 • Pål Arne Bjørn, Kevin Alan Glover, Ellen Sofie Grefsrud, Sigurd Heiberg Espeland, Egil Erlingsson Karlsbakk, Ørjan Karlsen m.fl.:
  Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk
 • Anette Hustad, Birthe Vang, Hans Christian Eilertsen, Sten Ivar Siikavuopio, Bjørn-Steinar Sæther, Ragnhild Aven Svalheim m.fl.:
  Mikroalger i fôr, ny løsning for å redusere lusepåslag på laks – Faglig sluttrapport
  2020 ARKIV
 • Odd Børre Humborstad, Christopher Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Kjell Øyvind Midling, Mike Breen :
  Fish welfare in capture-Based Aquaculture
  Springer Nature 2020
 • Kristine Gismervik, Christopher Noble, James F. Turnbull, Kristoffer Vale Nielsen, Jonatan Nilsson, Åsa Maria Olofsdotter Espmark m.fl.:
  Welfare indicators for farmed reinbow trout. Part C - fit for purpose OWIs for different routines and operations
  2020
 • Jelena Kolarevic, Christopher Noble, James F. Turnbull, Lars Helge Stien, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, David Izquierdo-Gomez m.fl.:
  Welfare indicators for farmed rainbow trout: Part B - Fit for purpose OWIs for different production systems
  2020
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, James F. Turnbull, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen m.fl.:
  Welfare indicators for farmed rainbow trout - Part A. Knowledge and theoretical background
  2020
 • René Alvestad, Kristian Hovde Liland, Ingrid Måge, Christopher Noble, Bjørn-Steinar Sæther :
  CHARACTERISTICS AND QUALITY OF PRODUCTION DATA IN AN ATLANTIC SALMON (Salmo salar L.) PRODUCER’S LEGACY DATABASE
  2019
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Big Data i oppdrettsnæringen
  2018
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Fiskevelferd - hvordan måle velferd?
  2018
 • Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, David Izquierdo-Gómez, Bjørn-Steinar Sæther, Jonatan Nilsson m.fl.:
  Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem
  Nord universitet 2018
 • Kristine Gismervik, James F. Turnbull, Kristoffer Vale Nielsen, Martin Haugmo Iversen, Jonatan Nilsson, Åsa Maria Olofsdotter Espmark m.fl.:
  Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer
  Nord universitet 2018
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen, Frode Oppedal m.fl.:
  Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn
  Nord universitet 2018
 • Stein Harris Olsen, Bjørn-Steinar Sæther :
  Den perfekte juletorsken har bodd på hotell
  Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 19. desember 2017 FULLTEKST
 • Kristoffer Vale Nielsen, Chris Noble, Kristine Gismervik, Cecilie Marie Mejdell, Jonatan Nilsson, Jelena Kolarevic m.fl.:
  Hvilke velferdsindikatorer skal brukes i ulike anleggskonsepter for lakseoppdrett?
  2017
 • Chris Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Giuseppe Lembo, Zdenek Adamek, Alfred Jokumsen, Åsa Maria Olofsdotter Espmark m.fl.:
  Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture
  2017 FULLTEKST
 • Giuseppe Lembo, Zdenek Adamek, Alfred Jokumsen, Chris Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Hanne Marie Nielsen m.fl.:
  Production systems, Chapter 3, page 122-172 Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture
  2017 FULLTEKST
 • Zdenek Adamek, Alfred Jokumsen, Chris Noble, Bjørn-Steinar Sæther, Turid Synnøve Aas, Trine Ytrestøyl m.fl.:
  Environmental impacts, Chapter 4, page 173-231 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture
  2017
 • Bjørn-Steinar Sæther, David Izquierdo Gomez :
  Physical needs in the environment
  2017
 • Jelena Kolarevic, Lars Helge Stien, Åsa Maria Olofsdotter Espmark, David Izquierdo Gomez, Bjørn-Steinar Sæther, Jonatan Nilsson m.fl.:
  Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem
  Nord universitet 2017 ARKIV
 • Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Tore S Kristiansen, Thomas Torgersen, Frode Oppedal m.fl.:
  Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn
  Nord universitet 2017 ARKIV
 • Kristine Gismervik, James F. Turnbull, Kristoffer Vale Nielsen, Martin Haugmo Iversen, Jonatan Nilsson, Åsa Maria Olofsdotter Espmark m.fl.:
  Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer
  Nord universitet 2017 ARKIV
 • Chris Noble, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Martin Haugmo Iversen, Jelena Kolarevic, Kristine Gismervik m.fl.:
  AN INTRODUCTION TO THE FISHWELL HANDBOOK – AN INDICATOR-BASED GUIDE FOR ASSESSING THE WELFARE OF ATLANTIC SALMON Salmo salar L. OUT ON THE FARM
  2017
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Sameksistens mellom fiskeri og havbruk - effekter av oppdrett på villfisk
  2017
 • Bjørn-Steinar Sæther, André Sture Bogevik :
  Kunnskapsstatus; fôr til villfanget, levendelagret torsk
  2017 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ann-Magnhild Solås, Roy Robertsen, Otto Andreassen, Geir Dahl-Hansen, Guttorm Christensen m.fl.:
  Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden
  2017 ARKIV
 • Sten Ivar Siikavuopio, Philip James, Even Stenberg, Tor Hatten Evensen, Bjørn-Steinar Sæther :
  Evaluation of protein hydrolysate of by-product from the fish industry for inclusion in bait for longline and pot fisheries of Atlantic cod
  Fisheries Research 2017 DOI
 • Ingebrigt Uglem, Eva Marita Ulvan, Kilian Toledo-Guedes, Erlend Hegstad, Steffen Blakstad, Bjørnar Buserud m.fl.:
  Does a diet including pellets from salmon cage farms affect the taste of wild saithe (Pollachius virens Linnaeus, 1758)?
  Journal of Applied Ichthyology 2017 DOI
 • Bjørn-Steinar Sæther, Torbjørn Tobiassen :
  Godt investert!
  Næringsnytte 2017 DATA / FULLTEKST
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem, Ørjan Karlsen, Karl Øystein Gjelland, Sonnich Meier, Kjell Ø. Midling m.fl.:
  Evaluering av tiltak for å fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruksnæring (ProCoEx)
  2016 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Sameksistens langs kysten
  Næringsnytte 2016 FULLTEKST
 • Bjørn-Steinar Sæther, Chris Noble, Kjell Ø. Midling, Torbjørn Tobiassen, Leif Akse, Christian Koren m.fl.:
  Velferd hos villfanget torsk i merd - Hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker
  2016 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Levendelagring av villfanget fisk
  2016
 • Terje van der Meeren, Ørjan Karlsen, Håkon Magne Otterå, Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem :
  Interaksjon mellom fiskeoppdrett og fiskeressurser på kysten
  2016 FULLTEKST
 • Kjell Ø. Midling, Bjørn-Steinar Sæther :
  FBA, FoU, status og planer
  2016
 • Bjørn-Steinar Sæther :
  Levendelagring og vedlikeholdsfôring av hyse
  2016
 • Sten Ivar Siikavuopio, Gustav Martinsen, Bjørn-Steinar Sæther, Tina Thesslund :
  Uttesting av kunstig agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio)
  2016 ARKIV
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem, Ørjan Karlsen, Pablo Sánchez-Jerez :
  ProCoEx tiltak for positiv sameksistens
  2016 FULLTEKST
 • Bjørn-Steinar Sæther, Ingebrigt Uglem, Ørjan Karlsen, Pablo Sánchez-Jerez :
  Sameksistens mellom fiskeri og havbruk
  2016
 • Kjell Ø. Midling, Tor Hatten Evensen, Odd Børre Humborstad, Stein Harris Olsen, Ragnhild Aven Svalheim, Bjørn-Steinar Sæther :
  Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger
  2016 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Min forskning er relativt bredt anlagt innenfor havbruk, og omfatter ulike sider ved vannmiljø og hvordan det påvirker oppdrettsorganismen. Jeg har fokusert på fôr og fôring av fisk i oppdrett, inkludert fôr tilpasset lukkede produksjonssystemer (RAS) og fôring av fisk i kommersiell skala i sjø. Jeg har jobbet levendelagring av villfanget fisk (levendefangst og lagring av torsk) inkludert fôr og fôring av denne. I mer enn 15 år har jeg også vært involvert i forskning på effekter av oppdrett på miljø, særlig villfisk rundt anlegg. Dette er et område som ofte kalles for sameksistens, da særlig mellom fiskeri og havbruk.

  Undervisning

  Jeg har undervisningsansvar for fiskeernæring (BIO 2602). Dette er et kurs som inngår i studieplanen til Akvamedisin og som ellers kan tas som valgfritt emne av studenter på Fiskeri og Havbruksvitenskap, samt andre biologi studenter. 

  I tillegg underviser jeg på andre kurs ved UiT, som Fish physiology (BIO 2404), Oppdrettsteknologi (FSK 2010), og Semester i bærekraftig Havbruk  (FSK 2030).


  Medlem i forskningsgruppe