Bjørn Bakke


StipendiatForskningsinteresser

Havrett, miljørett og forvaltningsrett