Bilde av Hoff, Bjarte
Bilde av Hoff, Bjarte
Institutt for elektroteknologi bjarte.hoff@uit.no +4776966318 +47 917 30 287 Her finner du meg

Bjarte Hoff


Førsteamanuensis / Studieprogramleiar for Master Elektroteknikk

Stillingsbeskrivelse

Tilsett førsteamanuensis innan kraftelektronikk, energiomforming, mikronett og lavspente installasjoner.

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Umer Sohail, Trond Østrem, Bjarte Hoff :
  A Novel Technique to Mitigate the Overlap-Time Effect in Current Source Inverters
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2023 ARKIV / DOI
 • Nasrin Kianpoor, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Home Load Disaggregation using Deep Learning and Bayesian Optimization: A Case Study in Arctic Climate in Northern Norway
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2023 ARKIV / DOI
 • Hussein Mahdi Yaseen Al-Sallami, Reiji Hattori, Bjarte Hoff, Anyu Uezu, Katsumi Akiyoshi :
  Design Considerations of Capacitive Power Transfer Systems
  IEEE Access 2023 ARKIV / DOI
 • Nasrin Kianpoor, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Deep Adaptive Ensemble Filter for Non-Intrusive Residential Load Monitoring
  Sensors 2023 ARKIV / DOI
 • Hussein Mahdi Yaseen Al-Sallami, Reiji Hattori, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Under Seawater Capacitive Power Transfer for Maritime Charging Applications
  IEEE Press 2023 ARKIV / DOI
 • Hussein Mahdi Yaseen Al-Sallami, Bjarte Hoff, Pål Gunnar Ellingsen, Trond Østrem :
  Conformal Transformation Analysis of Capacitive Wireless Charging
  IEEE Access 2022 ARKIV / DOI
 • Bjarte Hoff :
  A Field Programmable and Dynamic Configurable Power Electronic Converter Concept
  IEEE conference proceedings 2022 ARKIV
 • Hussein Mahdi Yaseen Al-Sallami, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  A Review of Power Converters for Ships Electrification
  IEEE transactions on power electronics 2022 ARKIV / DOI
 • Hussein Al-Sallami, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Maximum Available Power of Undersea Capacitive Coupling in a Wireless Power Transfer System
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Nasrin Kianpoor, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Load modeling from smart meter data using neural network methods
  IEEE conference proceedings 2021 ARKIV / DOI
 • Hussein Al-Sallami, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Maximum Available Efficiency of Undersea Capacitive Coupling in a Wireless Power Transfer System
  IEEE conference proceedings 2021 DOI
 • Hussein Al-Sallami, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Optimal Solutions for Underwater Capacitive Power Transfer
  Sensors 2021 ARKIV / DOI
 • Hussein Al-Sallami, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Evaluation of Capacitive Power Transfer for Small Vessels Charging Applications
  Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2020 FULLTEKST / DOI
 • Bjarte Hoff :
  Cascaded Model Predictive Control of Grid Connected Converter with LCL Filter
  IEEE conference proceedings 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Christian Bjerknes Nilsen, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Framework for Modeling and Simulation of Household Appliances
  IEEE conference proceedings 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Isaac Kweku Aidoo, Pawan Sharma, Bjarte Hoff :
  Optimal controllers designs for automatic reactive power Control in an isolated wind-diesel hybrid power system
  International Journal of Electrical Power & Energy Systems 2016 DOI
 • Bjarte Hoff, Pawan Sharma, Trond Østrem :
  Thyristor based short circuit current injection in isolated grids
  IEEE conference proceedings 2016 ARKIV / DOI
 • Bjarte Hoff, Waldemar Sulkowski :
  Grid-Connected VSI with LCL Filter - Models and Comparison
  IEEE transactions on industry applications 2014 DOI
 • Umer Sohail, Trond Østrem, Bjarte Hoff, Arslan Hamid :
  Plug-in Solar Electric Vehicle as a Distributed Generation and Storage Resource for Smart Grid
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2022
 • Bjarte Hoff :
  Nullutsleppsfartøy for oppdrettsnæringa: Erfaringar og framtidige mogelegheiter
  2023
 • Bjarte Hoff, Espen Morten Viklem Eidum, Ellen Kathrine Bludd :
  Elektrisk energi kan gjere oss meir berekraftige
  Labyrint 2023
 • Bjarte Hoff, Annette Fossli Brustad, Hilde Henriksen :
  Erfaring frå bruk av mappevurdering med formativ vurdering og redusert karakterskala på delarbeid
  2023
 • Bjarte Hoff :
  Elektrifisering i maritim sektor
  2021
 • Bjarte Hoff :
  Elektrifisering i maritim sektor
  Skipsrevyen 2021
 • Bjarte Hoff :
  Elektrifiering av namna
  2020 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Ny flåte og elektrifisering – Eksempel på grøne løysingar og utviklinga i dag
  2020 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Electric Ships in Norway - Experiences and Future trends
  2020 ARKIV
 • Amin Hajizadeh, Mehdi Savaghebi, Josep M. Guerrero, Mohsen Soltani, Farrokh Aminifar, Chun-Lien Su m.fl.:
  Guest Editorial: Power quality and protection in renewable energy systems and microgrids
  IET Renewable Power Generation 2020 DOI
 • Bjarte Hoff :
  Charging technology for small maritime vessels
  2019 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Renewable energy in Northern Norway
  2019
 • Bjarte Hoff :
  Ladeteknologi for maritime fartøy
  2019
 • Bjarte Hoff :
  Harmonisering av ordinære studentar og y-veisstudentar gjennom bruk av omvendt undervisning
  2019
 • Bjarte Hoff :
  Grønn lading og smart energistyring
  2019
 • Bjarte Hoff :
  Smart infrastruktur
  2019
 • Bjarte Hoff :
  Ladeteknologi for elektrifisert transport – Maritime fartøy og luftfart
  2019
 • Bjarte Hoff :
  Smart infrastruktur
  2019
 • Bjarte Hoff, Raymond Kristiansen :
  Til lands, til vanns, og i luften med – Bærekraft og miljøgevinst gjennom autonome elektriske fartøy
  2019
 • Bjarte Hoff, Matteo Chiesa, Yngve Birkelund, Berit Kristoffersen :
  A renewable arctic: Green energy transitions
  2019
 • Bjarte Hoff :
  Distributed production and consumption
  2019
 • Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Når blir skipsfarten grønn?
  Fremover 25. april 2018 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Cascaded Model Predictive Control of Grid Connected Converter with LCL Filter
  2018 FULLTEKST
 • Christian Bjerknes Nilsen, Bjarte Hoff, Trond Østrem :
  Framework for Modeling and Simulation of Household Appliances
 • Bjarte Hoff :
  Framtidas kraftverk er virtuelle
  2017 FULLTEKST
 • Karine Nigar Aarskog, Bjarte Hoff :
  På vei mot stupet?
  20. juni 2017 FULLTEKST
 • Bjarte Hoff :
  Smart grid solutions for integration of renewable energy in remote communities
  2017 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Smarte løsninger for integrering av fornybar energi
  2017 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Model Predictive Control of Voltage Source Converter With LCL Filter
  2016
 • Bjarte Hoff :
  Smarte nett - Famtidas fleksible energisystem
  2016 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Advanced Model Predictive Control Algorithm for Inverters as a Low-cost Solution in ZynQ
  2016 ARKIV
 • Bjarte Hoff :
  Smarte nett - Framtidas fleksible energisystem
  2016 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mitt forskingfelt er kraftelektronikk med bruksområde innanfor smarte energisystem og elektrisk transport, to inspirerande områder som er viktig for ei bærekraftig framtid. Energiomforming gjennom bruk av kraftelektronikk og tilhøyrande kontrollalgoritmar er essensielt innan fornybar energi, elektrisk transport og energilaging. Lading av elektriske kjøretøy, maritime fartøy og fly, kombinera alle desse forskingsfelta både på komponent og systemnivå. Saman representera det viktige element for ei elektrisk framtid.

  Nøkkelord:

  • Kraftelektronikk og kontrollalgoritmar
  • Lavspente elektriske installasjonar
  • Mikronett, distribuert generering, fornybar energi og smartnett
  • Elektrisk transport

  Undervisning

  • ELE-3605 Electrical Engineering Project
  • ELE-3607 Power Electronics
  • ELE-3608 Advanced Electric Drives
  • ETE-2801 Elektriske installasjoner

  Medlem i forskningsgruppe