Bilde av Paulsen, Beathe
Bilde av Paulsen, Beathe
Institutt for språk og kultur beathe.paulsen@uit.no +4777646743 Tromsø SVHUM A 2010

Beathe Paulsen


Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Leder av administrasjonen ved Institutt for språk og kultur med følgende oppgaver:

  • tilsettinger/engasjementer/forlengelser
  • tilrettelegging/mottak av nyansatte
  • personalsaker
  • permisjoner/ferie
  • budsjett/økonomi
SVHUM A 2010

Klikk for større kart