Bilde av Unhjem, Astrid
Bilde av Unhjem, Astrid
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk astrid.unhjem@uit.no +4777646182 48037798 Her finner du meg

Astrid Unhjem


Førsteamanuensis


 • Ove Gunnar Drageset, Kari-Anne Sæther, Yngve Antonsen, Annfrid Rosøy Steele, Siw Turid Killengreen, Astrid Unhjem :
  Using Research and Development to establish coherence in teacher education  
  Routledge 2024 OMTALE / SAMMENDRAG / DOI
 • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Tone Malmstedt Eriksen, Tove Seiness Hunskaar, Annfrid Rosøy Steele, Astrid Unhjem, Gørill Warvik Vedeler :
  Transformative partnerships with university schools
  Routledge 2024 ARKIV / DOI
 • Astrid Unhjem, Rolf Bjarne Fasting, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astrid Unhjem, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tidlig innsats og begynneropplæring
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astrid Unhjem, Eli Moksnes Furu :
  Studentsentrert undervisning i lærerutdanning. "Når alle er engasjert og har lest, blir det fort en spennende diskusjon"
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Astrid Unhjem, Ingrid Frenning :
  Det største klasserommet er alltid ledig - erfaringsbasert læring i skolens uterom
  Universitetsforlaget 2019
 • Astrid Unhjem, Kenneth Eklund, Trude Nergård-Nilssen :
  Early markers of language delay in children with and without family risk for dyslexia
  First language 2015 ARKIV / DOI
 • Astrid Unhjem, Kenneth Eklund, Trude Nergård-Nilssen :
  Early communicative gestures and play as predictors of language development in children born with and without family risk for dyslexia
  Scandinavian Journal of Psychology 2014 DOI
 • Bjarne Isaksen, Hilde Dehnæs Hogsnes, Liv Torunn Eik, Ronny Johansen, Anne Marie Øines, Astrid Unhjem m.fl.:
  Play in the transition between kindergarten and primary education (Symposium)
  2023
 • Astrid Unhjem :
  Outdoor school (uteskole) in transition from kindergarten to school.
  2023
 • Astrid Unhjem, Siw Turid Killengreen :
  Hvordan opplevde studentene trepartssamarbeid rundt FoU-oppgaven i tredje studieår?
  2023
 • Astrid Unhjem, Kari-Anne Sæther, Siv Anita Bjørkli :
  Desentralisert kompetanseheving i begynneropplæring
  2022
 • Eli Moksnes Furu, Astrid Unhjem :
  Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen
  2018
 • Audhild Nedberg, Astrid Unhjem :
  Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte - erfaringer fra et utviklingsprosjekt
  2017
 • Audhild Nedberg, Astrid Unhjem :
  Å skrive seg til lesing, resultater og utfordringer
  2017
 • Astrid Unhjem, Audhild Nedberg :
  STL+ Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte
  2017
 • Astrid Unhjem, Trude Nergård-Nilssen :
  Tidlig språkutvikling hos barn med familiær risiko for dysleksi
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes, Astrid Unhjem, Audhild Nedberg :
  TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.
  2015
 • Audhild Nedberg, Kari-Anne Sæther, Astrid Unhjem :
  Modellert leseøkt - hva lærer studentene?
  2015
 • Astrid Unhjem :
  Play, gestures and language development; a longitudinal study of children With and without familial risk of dyslexia
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →