Bilde av Eriksen, Astrid M.A
Bilde av Eriksen, Astrid M.A
Senter for samisk helseforskning SSHF astrid.m.eriksen@uit.no Tromsø

Astrid M.A Eriksen


Forsker

Stillingsbeskrivelse

- Vold og overgrep i flerkulturelle samfunn

- Vold mot barn

- Partnervold

- Psykisk helse

- Kroniske smerter

- Epidemiologisk forskning, registerforskning

- Bruk av helsetjenester

- Medisinbruk


 • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Mental distress in subjects who did, or did not, move from rural Sami core areas to cities in Norway: The impact of Sami ethnicity
  Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Berit Schei, Ann Ragnhild Broderstad :
  Intimate partner violence and its association with mental health problems: The importance of childhood violence – The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Anja Bredal, Helga Eggebø, Astrid Eriksen :
  Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Astrid M.A Eriksen :
  Omfang av vold og seksuelle overgrep blant samer og ikke-samer
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Astrid Eriksen :
  Omfang av vold og seksuelle overgrep blant samer og ikke-samer
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Astrid Eriksen :
  Migrasjon og mental helse
  2022
 • Astrid Eriksen :
  Partnervold og psykiske plager-tidligere voldsutsatthet har betydning
  2022
 • Astrid Eriksen :
  Et varslet overgrep
  Nordnorsk Debatt 03. januar 2022
 • Astrid Eriksen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marita Melhus, Egil Thomassen :
  Guktie mijjine? Gåktu viedjep? Movt mii veadjit? Hvordan har vi det?
 • Astrid Eriksen, Marita Melhus :
  Partnervold og psykiske plager – tidligere voldsutsatthet har betydning
  2022 ARKIV / DOI
 • Astrid M.A Eriksen :
  Om vold og overgrep i samiske samfunn og refleksjoner rundt synliggjøring av tema i offentligheten
  2022
 • Astrid Eriksen :
  Forbereder verdens største helseundersøkelse for urfolk
  27. mai 2022
 • Astrid Eriksen :
  Seksuell vold
  2022
 • Astrid M.A Eriksen, Iselin Caroline Finn :
  Vold og seksuelle overgrep
  2022
 • Astrid Eriksen :
  Breaking the silence and circle of violence among the indigenous Sami
  2022
 • Astrid Eriksen :
  Breaking the silence and circle of violence
  2022
 • Astrid Eriksen :
  Samiske kvinner mer utsatt for vold fra partner enn andre kvinner
  10. august 2021
 • Astrid Eriksen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Feilslutning fra redaktør Tor Kjetil Kristoffersen om at "Ànte banker kona oftere enn Ola"
  Nordnorskdebatt 17. august 2021
 • Astrid M.A Eriksen, Susanna Ragnhild Siri :
  Helse-og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetning-SAMINOR - forskning i det fleretniske Nord- og MidtNorge
  2021
 • Astrid M.A Eriksen :
  Økt vold mot kvinner under korona? Nedstegningen av samfunnet og vold mot kvinner og barn- Hva vet vi?
  2021
 • Astrid M.A Eriksen, Ingvild Fades :
  Aleine i krisa
  06. mars 2021
 • Astrid M.A Eriksen :
  Intimate partner violence and mental health among Sami and non-Sami in Norway- the SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  2021
 • Astrid Eriksen :
  Samiske kvinner mer utsatt for partnervold enn ikke-samiske
  30. juli 2021
 • Astrid Eriksen :
  Samiske kvinner mer utsatt for partnervold
  02. juli 2021
 • Astrid Eriksen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Søker svar på hvorfor kvinner blir mishandlet
  02. august 2021
 • Astrid Eriksen, Tone Amundsen :
  Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
  2021
 • Astrid Eriksen, Marit Sirum-Eikre :
  Samiske kvinner mer utsatt for partnervold
  28. juli 2021
 • Astrid Eriksen, Marit Sirum-Eikre, Mette Ballovara :
  Samiske kvinner mer utsatt for partnervold
  28. juli 2021
 • Astrid Eriksen :
  Samiske kvinner har rapportert flere tilfeller av partnervold enn andre kvinner
  29. juli 2021
 • Astrid Eriksen, Mette Ballovara :
  Samiske kvinner mer utsatt for partnervold
  19. juli 2021
 • Astrid Eriksen :
  SAMINOR 2- en kunnskapskilde om vold i fleretniske samfunn. Frihet fra vold i samiske samfunn
  2021
 • Astrid Eriksen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Voldsutsatte samiske samfunn. Nå planlegges SAMINOR 3
  28. juli 2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Astrid Eriksen :
  Feilslutning fra redaktør Tor Kjetil kristoffersen om at "Ante banker kona oftere enn Ola"
  17. august 2021 FULLTEKST
 • Astrid Eriksen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Søker svar på hvorfor kvinner blir mishandlet
  03. august 2021
 • Astrid Eriksen :
  Å bli eller gå- vold og overgrep i flerkulturelle samfunn
  2021
 • Astrid Eriksen :
  Helseutfordringer- samiske og ikke-samiske kvinner
  2021
 • Astrid Eriksen :
  ny handlingsplan om vold i nære relasjoner-innspillsmøte
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Astrid Eriksen :
  Identify resilient and vulnerable individuals and develop targeted interventions. What do we know from a indigenous versus non- indigenous point of view
  2021
 • Astrid Eriksen :
  Vold og seksuelle overgrep i fleretniske samfunn- et kunnskapsgrunnlag
  2021
 • Astrid Eriksen :
  Fokus på vold i samiske miljø
  22. juni 2020
 • Astrid Eriksen :
  Vold i et fleretnisk landskap
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Astrid Eriksen :
  SAMINOR før, nå og i fremtiden
  2020
 • Astrid Eriksen :
  Voldsutsatthet og mangfold
  2020
 • Astrid Eriksen :
  Urbefolkning- historiske trekk som preger dagens samfunn
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Astrid Eriksen :
  SAMINOR hva har vi lært. SAMINOR det som skal komme.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Astrid Eriksen :
  Hvordan innhente samisk folkehelsedata. SAMINOR.
  2020
 • Astrid Eriksen :
  OsloMet-Nyheter. "Vi må gjøre bot"
  06. juni 2020
 • Lars Oddbjørn Flydal, Astrid M.A Eriksen :
  Kirken styrker voldsoffertilbud: samiske kvinner mer utsatt for vold og overgrep
  15. januar 2020
 • Astrid Eriksen, Elisabeth Åsjord Sire :
  Mer åpenhet rundt vold mot kvinner i samiske miljø
  09. mars 2020
 • Astrid Eriksen :
  Vold mot kvinner i et fleretnisk landskap i nord
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →