Bilde av Steele, Annfrid Rosøy
Bilde av Steele, Annfrid Rosøy
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk annfrid.r.steele@uit.no +4777660263 Her finner du meg

Annfrid Rosøy Steele


Førsteamanuensis i pedagogikk


 • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Tone Malmstedt Eriksen, Tove Seiness Hunskaar, Annfrid Rosøy Steele, Astrid Unhjem, Gørill Warvik Vedeler :
  Transformative partnerships with university schools
  Routledge 2024 ARKIV / DOI
 • Ove Gunnar Drageset, Kari-Anne Sæther, Yngve Antonsen, Annfrid Rosøy Steele, Siw Turid Killengreen, Astrid Unhjem :
  Using Research and Development to establish coherence in teacher education  
  Routledge 2024 OMTALE / SAMMENDRAG / DOI
 • Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele :
  Transformative prosesser gjennom praksis i utlandet - utenlandspraksis som "fjelltur og forstørrelsesglass"
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming :
  Exploring student teachers’ development of intercultural understanding in teacher education practic
  Journal of Peace Education 2022 ARKIV / DOI
 • Annfrid Rosøy Steele :
  ALAR som tilnærming for å skape økt forståelse hos deltakere for forskning og for forståelse for FOU i skole og lærerutdanning
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Student Teachers’ Conception of Research-based Knowledge and Experience of Coherence in a new Teacher Education Program
  Action Researcher in Education 2018
 • Annfrid Rosøy Steele :
  An alternative collaborative supervision practice between university-based teachers and school-based teachers
  Issues in educational research 2017 ARKIV
 • Annfrid Rosøy Steele, Anne Grete Danielsen :
  Action Learning in Tripartite Teacher- Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research and Development in Teacher Education
  Fagbokforlaget 2014
 • Tiia Helena Grøn, Anne Eriksen, Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik :
  Lærerutdanning i nye kulturelle kontekster.Å skape film med studenter for studenter.
  2024
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming :
  Exploring student teachers development of intercultural understanding in teacher education practice
  2022
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Trepartsamarbeid om veiledning i lærerutdanning
  2021
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik :
  Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?
  2020
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming, Brynjulv Grønvik :
  Multilingualism,Multiculturalism and the Language of Power
  2019
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming, Brynjulv Grønvik :
  Democracy, citizenship and participation - Do we share the the understanding of these key concepts in a sustainable partnership?
  2019
 • Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele :
  Global and Intercultural competence through practicum in the south
  2018
 • Annfrid Rosøy Steele, Anne G. Danielsen :
  Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Action Research on Students' Action Learning: An Alternative Collaborative Supervision Practice Between University-Based Teacher and School-Based Teacher
  2015
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Action Research on Students' Action Learning:An Alternative Supervision Practice between University-Based Teacher and School-Based Teacher in a Third Space Philosophy
  2015
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Partnerskap mellom universitetslærer og praksislærer - Et aksjonsforskningsprosjekt hvor fokuset er på aksjonslæring som strategi for utvikling av felles språk om FoU mellom universitet og skole
  2015
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Eksempler på studenters aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen 1-7 av Christina Simonsen, Laila Steinsvik, Lise Hoven, Håvard W. Nilsen, Håvard S. Rushfeldt og Annfrid Rosøy Steele.
  2015
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Teacher Education in Transformation: Collaboration in a Research and Development based Teacher Education
  2014
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Teacher Education in Transformation: Collaboration in a research & development based teacher education
  2014
 • Annfrid Rosøy Steele, Gisken Marianne Meløe :
  Aksjonslæring for studenter og skole i arbeidet med bacheloroppgaven
  2014
 • Annfrid Rosøy Steele :
  En forskningsbasert lærerutdanning?
  Utdanningsnytt.no 2013
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Teacher Education In Transformation
  2013
 • Annfrid Rosøy Steele :
  Challenges and opportunities for R&D as an integrated part of the new Teacher Education Program at the University of Tromsø
  2012 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →