ansattkortbilde.png
ansattkortbilde.png
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk annfrid.r.steele@uit.no +4777660263 Tromsø MV.110 B 220

Annfrid Rosøy Steele


Førsteamanuensis


 • Steele, Annfrid Rosøy; Leming, Tove. Exploring student teachers’ development of intercultural understanding in teacher education practic. Journal of Peace Education 2022. ISSN 1740-0201.s doi: 10.1080/17400201.2022.2030688.
 • Steele, Annfrid Rosøy. ALAR som tilnærming for å skape økt forståelse hos deltakere for forskning og for forståelse for FOU i skole og lærerutdanning. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 419 - 436.s doi: 10.23865/noasp.121.ch15.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Student Teachers’ Conception of Research-based Knowledge and Experience of Coherence in a new Teacher Education Program. Action Researcher in Education 2018. ISSN 1792-6041.
 • Steele, Annfrid Rosøy. An alternative collaborative supervision practice between university-based teachers and school-based teachers. Issues in educational research 2017; Volum 27 (3). ISSN 0313-7155.s 582 - 599.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Danielsen, Anne Grete. Action Learning in Tripartite Teacher- Student Partnership: Dialog Seminar, a Tool for Integration of Research and Development in Teacher Education. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1786-1.s 155 - 173.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Trepartsamarbeid om veiledning i lærerutdanning. Oppstartseminar for Høgskolen på Vestlandet 2021-01-05 - 2021-01-05 2021.
 • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Steele, Annfrid Rosøy; Grønvik, Brynjulv. Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?. Internasjonal utveksling i lærerutdanning 2020-10-29 - 2020-10-30 2020.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Leming, Tove; Grønvik, Brynjulv. Multilingualism,Multiculturalism and the Language of Power. 12th Southern African - Nordic Centre (SANORD) Annual Scientific Conference 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Leming, Tove; Grønvik, Brynjulv. Democracy, citizenship and participation - Do we share the the understanding of these key concepts in a sustainable partnership?. 12th Southern African - Nordic Centre (SANORD) Annual Scientific Conference 2019-09-11 - 2019-09-13 2019.
 • Leming, Tove; Steele, Annfrid Rosøy. Global and Intercultural competence through practicum in the south. Teacher education and diversity 2018-12-03 - 2018-12-04 2018.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Danielsen, Anne G.. Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk. Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter. 2018 ISBN 978-82-8244-195-7.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Action Research on Students' Action Learning:An Alternative Supervision Practice between University-Based Teacher and School-Based Teacher in a Third Space Philosophy. Association for Teacher Educators in Europe (ATEE) 2015 Annual Conference in Glasgow, 2015 2015-08-24 - 2015-08-26 2015.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Action Research on Students' Action Learning: An Alternative Collaborative Supervision Practice Between University-Based Teacher and School-Based Teacher. 2015 ATEE Annual Conference - Teacher Education thorugh Partnerships and Collaborative Learning Communities 2015-08-24 - 2015-08-26 2015.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Partnerskap mellom universitetslærer og praksislærer - Et aksjonsforskningsprosjekt hvor fokuset er på aksjonslæring som strategi for utvikling av felles språk om FoU mellom universitet og skole. Nordisk konferanse om aksjonsforskning og aksjonslæring, NORALF 2015 2015-05-19 - 2015-05-20 2015.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Eksempler på studenters aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen 1-7 av Christina Simonsen, Laila Steinsvik, Lise Hoven, Håvard W. Nilsen, Håvard S. Rushfeldt og Annfrid Rosøy Steele.. Konferanse for Folkehøyskolene 2015-04-20 - 2015-05-21 2015.
 • Steele, Annfrid Rosøy; Meløe, Gisken Marianne. Aksjonslæring for studenter og skole i arbeidet med bacheloroppgaven. Universitetsskolekonferansen 2014 - Partnerskap for framtiden 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Teacher Education in Transformation: Collaboration in a research & development based teacher education. En gang lærer - alltid lærer? Once a teacher always a teacher? 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Teacher Education in Transformation: Collaboration in a Research and Development based Teacher Education. Teachers' Professional Qualification Workshop 2014-02-03 - 2014-02-05 2014.
 • Steele, Annfrid Rosøy. En forskningsbasert lærerutdanning?. Utdanningsnytt.no 2013.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Teacher Education In Transformation. Hawaiian International Conference on Education 2013-01-06 - 2013-01-09 2013.
 • Steele, Annfrid Rosøy. Challenges and opportunities for R&D as an integrated part of the new Teacher Education Program at the University of Tromsø. International Conference on Teacher Education Research between National Identity and Global Trends. 2012-05-14 - 2012-05-16 2012.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskningsgruppe  MV.110 B 220