Annelise Brox Larsen
Foto: Torje Jenssen
Annelise Brox Larsen
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk annelise.larsen@uit.no +4777644443 90631173 Tromsø Universitetsvegen 39 5054

Larsen, Annelise Brox


Fagdidaktikk engelsk


 • Larsen, Annelise Brox. Perceptions of Cultural Diversity among Pre-service Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research 2021. ISSN 0031-3831.s 1 - 14.s doi: 10.1080/00313831.2021.2006300.
 • Zondag, Anke; Larsen, Annelise Brox; Guldal, Tale Margrethe; van den Tillaar, Roland. The influence of improvisation activities on speaking confidence of EFL student teachers. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-7697.s 82 - 102.s doi: 10.23865/up.v14.1879.
 • Larsen, Annelise Brox. PhD revisited: Content in Nordic Pupil Narratives in Instructed EFL: A Norwegian Perspective. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03074-6.s doi: 10.18261/978-82-15-03074-6-2019-15.
 • Larsen, Annelise Brox. An Intertextual Approach to Reading Literary Texts in English in Teacher Education. Acta Didactica Norge 2018; Volum 12 (2). ISSN 1504-9922.s 17 - .s doi: 10.5617/adno.5578.
 • Larsen, Annelise Brox. Språklærerstudentene møter forskning i praksis. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 78 - 88.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Larsen, Annelise Brox. Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education. Nordic Journal of Modern Language Methodology (NJMLM) 2016; Volum 4 (1). ISSN 1894-2245.s 67 - 82.s doi: 10.46364/njmlm.v4i1.325.
 • Eriksen, Anne; Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove. Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education. Reflective Practice 2015; Volum 16 (1). ISSN 1462-3943.s 73 - 84.s doi: 10.1080/14623943.2014.969697.
 • Larsen, Annelise Brox. Rollespill som oversettelse. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 289 - 307.
 • Larsen, Annelise Brox. Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv : er det liv laga for fremmedspråk?. Acta Didactica Norge 2014; Volum 8 (2). ISSN 1504-9922.s doi: 10.5617/adno.1136.
 • Moi, Ruben; Larsen, Annelise Brox. "Second time round": Recent Northern Irish history in For all we know and Ciaran Carson's Written arts. (fulltekst) Nordic Journal of English Studies (NJES) 2014; Volum 13 (2). ISSN 1502-7694.s 80 - 95.s doi: 10.35360/njes.305.
 • Larsen, Annelise Brox. Å skrive i engelsk og fremmedspråk. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 (2). ISSN 0029-2052.s 143 - 153.
 • Larsen, annelise brox. English as a foreign language. 2005 ISBN 87-7674-090-0.s 121 - 133.
 • Hansson, Thomas; Kjartansson, Rafn; Larsen, annelise brox; Lassen, Henrik. Tales on the screen. 2005 ISBN 87-7674-090-0.s 121 - 133.
 • Holmbukt, Tove Elinor; Larsen, Annelise Brox; Son, Minjeong. Inner contradictions and tensions in creating a third space in teacher education for English in Norway. Nordic-Baltic ISCAR 2022 2022-06-14 - 2022-06-16 2022.
 • Larsen, Annelise Brox. Pre-service Teachers’ Perceptions of Cultural Diversity. European Conference on Educational Research, ECER 2019 2019-09-03 - 2019-09-06 2019.
 • Larsen, Annelise Brox. Perceptions of the Term Cultural Diversity among Pre-service Teachers of English and Other Foreign Languages. Edulearn 2018-07-02 - 2018-07-04 2018.
 • Killie, Kristin; Larsen, Annelise Brox; Worum, Kirsten Sivertsen. Åpne landskap passer ikke ved et universitet. (fulltekst) www.universitetsavisa.no 2018.
 • Killie, Kristin; Larsen, Annelise Brox; Worum, Kirsten Sivertsen. Det er mulig at kontorlandskap passer i enkelte sektorer, men akademia er ikke en slik sektor.. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018. ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Anne; Leming, Tove; Larsen, Annelise Brox. Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre. NoFa5 – the 5th Nordic conference on subject education 2015-05-27 - 2015-05-29 2015.
 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.
 • Moi, Ruben; Bjørhovde, Gerd (Karin); Jakobsen, Ingrid K.; Guldal, Tale Margrethe; Larsen, Annelise Brox. Evaluering av engelskfaget i GLU 1–7 og GLU 5–10. 2014 ISBN 978-82-998977-7-8.
 • Larsen, Annelise Brox. Peder Balkes plass i Nordens Paris. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Annelise Brox. Fremmedspråk fra 5.-klassen. Avisa Tromsø 2014.
 • Larsen, Annelise Brox. Flere språk i skolen. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Jakobsen, Ingrid K.; Larsen, Annelise Brox. Ethnicity in Transcultural Schooling: Reading Young Adults’ Novels. CARN Conference 2013 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Larsen, Annelise Brox. Gevinsten er allerede levert. Forskerforum 2013 (6). ISSN 0800-1715.
 • Dvoynikova, Liudmila; Nesset, Tore; Larsen, Annelise Brox. Konstruksjoner med tallord - et overkommelig problem i norsk skole. 2013.
 • Lindemann, Beate; Larsen, Annelise Brox. Fremmedspråkundervisningen i Norge. Nye veger, nye dører, nye muligheter. 2012.
 • Larsen, Annelise Brox. Penger i potten. Forskerforum 2012 (8). ISSN 0800-1715.
 • Larsen, Annelise Brox; Leming, Tove; Eriksen, Anne. Theatre as a tool for enlightening and reflecting upon students' practicum experiences. CARN/IPDC Conference 2012 2012-11-23 - 2012-11-25 2012.
 • Jakobsen, Ingrid K.; Larsen, Annelise Brox. Teaching Literature to Young Adults: Identity, Ethnicity and the Reader. 1st Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference 2012-09-20 - 2012-09-21 2012.
 • Larsen, Annelise Brox. Vurdering for motivasjon og mestring. FoU i praksis 2012-04-23 - 2012-04-24 2012.
 • Larsen, Annelise Brox; Hjelmevoll, Stig Ove. Hjernekraft er konkurransekraft. Avisa Tromsø 2012.
 • Larsen, Annelise Brox; Hjelmevoll, Stig Ove. Hjernekraft er konkurransekraft. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Annelise Brox. Forsknings- og utdanningspolitikk. Forskerforum 2011 (8). ISSN 0800-1715.
 • Larsen, Annelise Brox; Jakobsen, Ingrid K.. Liv laga for tysk og fransk på UiT?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Annelise Brox; Jakobsen, Ingrid K.. Er det liv laga for tysk og fransk på UiT?. Avisa Tromsø 2011.
 • Larsen, Annelise Brox. Midlertidig tilsetting. Forskerforum 2010 (8). ISSN 0800-1715.
 • Larsen, Annelise Brox. Pupil Voice in International Internet-Based Research Networks. INTED 2010-03-08 - 2010-03-10 2010.
 • Larsen, Annelise Brox. PUPIL VOICE IN INTERNATIONAL INTERNET-BASED RESEARCH NETWORKS. 2010.
 • Larsen, Annelise Brox. White Horses - An American Novel of Education. AARE 2010 2010-11-29 - 2010-12-02 2010.
 • Larsen, Annelise Brox. PUPIL VOICE IN INTERNATIONAL INTERNET-BASED RESEARCH NETWORKS. 2010.
 • Larsen, Annelise Brox. Norske elever er flinke i engelsk. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Annelise Brox. Content in Nordic Pupil Narratives in Instructed EFL: A Norwegian Perspective. 2009.
 • Larsen, annelise brox. Pupil voice in international research. NERA 2007 2007-03-15 - 2007.
 • Bjørklund, Mikaela; Larsen, annelise brox. Pupils' development as EFL (English as a foreign language) writers in a lifelong learning perspective. NERA 2007 2007-03-15 - 2007.
 • Larsen, annelise brox. Students’ and pupils’ EFL voices. Carn 2006 2006-11-11 - 2006.
 • Larsen, Annelise Brox. Aerial Cable. 2005 (3) ISBN 8273890740.s 61 - 61.
 • Larsen, Annelise Brox. Like a clock reappearing. 2005 (3) ISBN 8273890740.s 87 - 87.
 • Larsen, annelise brox. Content in pupils' narratives. Put a saga on your screen 2004-10-21 - 2004.
 • Larsen, annelise brox. Narratives from Young Scandinavians. Vitne/Témoignage 2004-11-20 - 2004.
 • Larsen, Annelise Brox. Share your rooms with me. 2001 ISBN 0-9701896-2-1.
 • Larsen, Annelise Brox. Blue Room. 2000 ISBN 0-9701896-1-3.
 • Larsen, annelise brox. The Snail. 2000 ISBN 0-9701896-0-5.
 • Larsen, Annelise Brox. Cupid. 2000 ISBN 0-9701896-0-5.
 • Larsen, Annelise Brox; Solvang, Kjellrid. Engelsk for alle i den nye allmennlærerutdanninga: Obligatorisk ork eller statlig styrt valg?. Håja 1999 (3). ISSN 0805-9519.s 20 - 21.
 • Larsen, Annelise Brox. Tverrfaglig samarbeid i Tromsø. Språk og språkundervisning 1999. ISSN 0038-8521.s 20 - .
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  Universitetsvegen 39 5054