Bilde av Silviken, Anne
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Silviken, Anne
Senter for samisk helseforskning SSHF anne.silviken@uit.no +4777625132 +4792486693

Anne Silviken


Forsker


 • Henrik Kiærbech, Ann Ragnhild Broderstad, Anne Silviken, Geir F Lorem, Roald Ernst Kristiansen, Anna Rita Spein :
  The association of religious factors with mental health-service utilisation and satisfaction in a mixed Sámi and Norwegian adult population: Adopting the SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Henrik Kiærbech, Anne Silviken, Geir F Lorem, Roald E Kristiansen, Anna Rita Spein :
  Religion and Health in Arctic Norway–the association of religious and spiritual factors with suicidal behaviour in a mixed Sámi and Norwegian adult population–The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  International Journal of Circumpolar Health 2021 ARKIV / DOI
 • Henrik Kiærbech, Anne Silviken, Geir F Lorem, Roald E Kristiansen, Anna Rita Spein :
  Religion and Health In Arctic Norway—The association of religious and spiritual factors with non-suicidal self-injury in the Sami and non-Sami adult population—The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  Mental Health, Religion & Culture 05. juli 2021 ARKIV / DOI
 • Ida Pauline Høilo Granheim, Anne Silviken, Christina Viskum Lytken Larsen, Siv Kvernmo :
  Socio-demographic, psychosocial and environmental factors associated with suicidal behaviour in Indigenous Sami and Greenlandic Inuit adolescents; the WBYG and NAAHS studies
  International Journal of Circumpolar Health 2021 ARKIV / DOI
 • Jon Petter A. Stoor, Heidi A. Eriksen, Anne Silviken :
  “Mapping suicide prevention initiatives targeting Indigenous Sámi in Nordic countries”
  BMC Public Health 2021 ARKIV / DOI
 • Jon Petter Anders Stoor, Gro Berntsen, Heidi Marie Hjelmeland, Anne Silviken :
  "If you do not birget [manage] then you don't belong here": a qualitative focus group study on the cultural meanings of suicide among Indigenous Sámi in arctic Norway
  International Journal of Circumpolar Health 2019 ARKIV / DOI
 • Pamela Y. Collins, Roberto A. Delgado, Charlene Apok, Laura Baez, Peter Bjerregaard, Susan Chatwood m.fl.:
  Rising Sun: Prioritized outcomes for suicide prevention in the Arctic
  Psychiatric Services 2019 ARKIV / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Weight underestimation linked to anxiety and depression in a cross-sectional study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study.
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Magritt Brustad, Tore Sørlie, Ann Ragnhild Broderstad :
  Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: the SAMINOR 2 Clinical Survey.
  Public Health Nutrition (PHN) 2017 ARKIV / DOI
 • Jon Petter A Stoor, Niclas Kaiser, Lars Jacobsson, Ellinor Salander Renberg, Anne Silviken :
  ‘‘We are like lemmings’’: making sense of the cultural meaning(s) of suicide among the indigenous Sami in Sweden
  International Journal of Circumpolar Health 2015 ARKIV / DOI
 • Jennifer Redvers, Peter Bjerregaard, Heidi Eriksen, Sahar Fanian, Gwen Healey, Vanessa Hiratsuka m.fl.:
  A scoping review of Indigenous suicide prevention in circumpolar regions
  International Journal of Circumpolar Health 2015 ARKIV / DOI
 • Anne Silviken, Lena Slettli Gundersen, Gro Berntsen, Kari Dyregrov :
  Sudden and unexpected death in Sami areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process
  Suicidology Online 2015 ARKIV / FULLTEKST
 • Anne Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov :
  Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge :
  Sykepleien Forskning 2014 DOI
 • Kari Dyregrov, Gro Berntsen, Anne Silviken :
  The need for and barriers to professional help - a qualitative study of the bereaved in Sami areas
  Suicidology Online 2014 ARKIV / FULLTEKST
 • Ida Pauline Høilo Granheim, Siv Kvernmo, Anne Silviken, Christina Viskum Lytken Larsen :
  Selvmordsatferd blant grønlandske og samiske unge
  2022
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Symptomer på spiseforstyrrelser og fornøydhet med egen kropp
  UiT Norges arktiske universitet 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anne Silviken, Gro Berntsen :
  "Sorg er tungt. Det er ikke bare å glemme" – Etterlatte ved selvmord i samiske områder
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Anne Silviken, Gro Berntsen :
  Etterlatte ved selvmord i samiske områder
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Anne Silviken :
  Samisk forståelse av selvmord og sorgstøtte
  2020
 • Anne Silviken :
  Hvordan kan vi forstå selvmord og forebygging i samisk kontekst?
  2020
 • Anne Silviken :
  Hvordan kan vi forstå selvmord blant samer?
  2020
 • Jon Petter Anders Stoor, Anne Silviken :
  Suicide among Sámi – Cultural meanings of suicide and interventions for suicide prevention in Nordic parts of Sápmi
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Jon Petter Anders Stoor, Gro Berntsen, Heidi Marie Hjelmeland, Anne Silviken :
  “If you do not birget [manage] then you don’t belong here”: a qualitative focus group study on the cultural meanings of suicide among Indigenous Sámi in Arctic Norway
  2019
 • Anne Silviken :
  Consequences of historical trauma on mental health in the Sami population
  2019
 • Anne Silviken :
  Historiske traumer i samisk kontekst
  2019
 • Anne Silviken :
  Selvmord blant samer
  2019
 • Anne Silviken :
  Vold og overgrep i samiske samfunn
  2019
 • Anne Silviken :
  Historiska trauman påverkar människor i generationer
  20. november 2019
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Weight underestimation linked to anxiety and depression in a study of overweight individuals in a Sami and non-Sami Norwegian population: the SAMINOR Study
  2019
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
  Disordered eating in mixed Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR study
  2017
 • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Magritt Brustad, Tore Sørlie, Ann Ragnhild Broderstad :
  Disordered eating in Sami and non-Sami Norwegian populations: The SAMINOR 2 Clinical Survey.
  2017
 • Anne Silviken :
  Selvmordsatferd blant samer
  2016
 • Anne Silviken :
  Forskare: Vill se bätre vård for samer i Sverige
  08. mars 2016 DATA
 • Anne Silviken :
  Erfaringer med hjelpeapparatet blant etterlatte ved brå død i samiske områder
  2016
 • Anne Silviken :
  Selvmordsproblematikk blant samer i Norge: Forekomst og betydning av kontekstuelle faktorer
  2016
 • Anne Silviken :
  Samfunnet forstår ikke hva fornorskningen har gjort
  11. mars 2016 DATA
 • Anne Silviken :
  Selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2015 DATA
 • Anne Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov :
  "Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge"
  2015
 • Anne Silviken, Lena Slettli Gundersen, Gro Berntsen, Kari Dyregrov :
  Sudden and unexpected death in Sámi areas in Norway - A qualitative study of the significance of religiosity in the bereavement process
  2015
 • Ann Ragnhild Broderstad, Anne Silviken :
  Forord til "Korsen e det med helsa di? Gokte dom leak rupmaha bearri?"
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Ann Ragnhild Broderstad, Anne Silviken :
  Korsen e det med helsa di? Gokte don leak rupmaha bearri?
  UiT Norges arktiske universitet 2015 FULLTEKST
 • Anne Silviken, Gro Berntsen :
  Etterlatte ved brå død i Nord-Norge
  2015
 • Anne Silviken :
  Utvikling av suicidalitet som følge av arbeidsrelatert stress i reindrifta i lys av Mark Williams modell «Cry of pain».
  2015
 • Anne Silviken :
  Selvmordsproblematikk blant samer i Nord-Norge
  2015
 • Anne Silviken :
  Presentation of scientific research and challenges in Circumpolar Communities: Suicidal behavior among Sami in Norway
  2014
 • Anne Silviken :
  Ungdom og selvmordsproblematikk
  2014
 • Anne Silviken :
  "Trenger Karasjok kommune en selvmordsforebyggende strategi?"
  2014
 • Anne Cathrine Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov :
  Etterlatte ved selvmord i møte med hjelpeapparatet
  2013
 • Anne Cathrine Silviken :
  Development of suicidality among Sami reindeer herders as a result of work-related stress
  2013
 • Anne Cathrine Silviken :
  Selvmordsatferd blant unge i arktiske strøk
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →