Anne Myrstad, ILP
Foto: Torje Jenssen
Anne Myrstad, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk anne.myrstad@uit.no +4777660442 977 18 710 Tromsø ILP 4.025

Anne Myrstad


Førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk, barnehagelærerutdanninga


 • Pernille Elisabeth Bartnæs, Anne Myrstad:
  Knowing-with-snow in an outdoor Kindergarten
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2022 Ekstern lenke
 • Anne Myrstad, Carola Kleemann:
  Visualizing a Common World of Entanglement through Multiple Viewpoints. Visuality Design in and for Education
  Video Journal of Education and Pedagogy 2022 Ekstern lenke
 • Anne Myrstad:
  Samiske perspektiver i en barnehages hverdagsliv
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Elin Eriksen Ødegaard, Anne Myrstad:
  Visualising epistemological perspectives: Using symbols and metaphors to research sustainability
  Video Journal of Education and Pedagogy 2020 Ekstern lenke
 • Anne Myrstad, Abigail Hackett, Pernille Elisabeth Bartnæs:
  Lines in the snow; minor paths in the search for early childhood education for planatary wellbeing
  Global Studies of Childhood 2020 Ekstern lenke
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  De yngste barna som vegfarere i barnehagen
  Nordisk Barnehageforskning 2019 Ekstern lenke
 • Anne Myrstad:
  Å bebo verden ved å bevege seg gjennom den
  Fagbokforlaget 2018
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Barn som vegfarere i et værlandskap
  Fagbokforlaget 2018
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Å skape handlingsrom for de yngste barnehagebarna
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Første-fots-erfaringer gjennom vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen
  Fagbokforlaget 2016
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Legg merke til Emils fot - ledet oppmerksomhet i barnehagens dokumentasjonsarbeid
  Fagbokforlaget 2012
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Improvisasjon som innstilling i det pedagogiske arbeidet med de yngste barna
  Fagbokforlaget 2011
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?
  Barn 31. august 2009
 • Anne Myrstad:
  Kunnskapsutvikling gjennom linsa
  Tapir Akademisk Forlag 2009
 • Ånund Brottveit, Olaf Aagedal, Anne Myrstad, Ånund Brottveit, Olaf Aagedal:
  Blant skogens konger, sønner og enkelte døtre
  Abstrakt forlag 1999
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup, Mai Brit Helgesen:
  Barn skaper sted - sted skaper barn
  Fagbokforlaget 2018
 • Marte Liset, Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna
  Fagbokforlaget 2011
 • Anne Myrstad, Ånund Brottveit, Olaf Aagedal:
  Bygda, elgen og jakta
  Abstrakt forlag 1999
 • Veronica Bergan, Greta Heim, Anne Myrstad:
  Sami culture as an interdisciplinary topic in early childhood teacher education
  2022
 • Veronica Bergan, Anne Myrstad:
  Samiske perspektiver i natur og friluftsliv i barnehagen
  2021
 • Carola Kleemann, Anne Myrstad:
  Visualizing different voices in a community of practice
  2021
 • Anne Myrstad:
  Bålet min venn - samiske perspektiver i en barnehages hverdagsliv
  2021
 • Anne Myrstad:
  Child-Place relations and sustainability in early childhood education
  2020
 • Pernille Elisabeth Bartnæs, Anne Myrstad:
  Lek i et skiftende snølandskap
  2019
 • Kjetil Børhaug, Marit Bøe, Helene Berntsen Brennås, Hege Fimreite, Anton Havnes, Øivind Hornslien, Kari Hoås Moen, Thomas Moser, Anne Myrstad, Gerd Sylvi Steinnes:
  Barnehagelærerrollen - I dag og i fremtiden (kort versjon)
 • Elin Eriksen Ødegaard, Anne Myrstad:
  Visualising epistemological perspectives - a case of the web-banner of KINDknow - Kindergarten Knowledge Center for Research on Diversity and Sustainable Futures
  2019
 • Anne Myrstad, Abigail Hackett:
  Lines in the snow; minor paths in the search for sustainability early childhood education
  2019
 • Anne Myrstad, Pernille Elisabeth Bartnæs, Estrdahl Hannah:
  Livet rundt lavvoen
  2019
 • Utdanning/Forskning Kunnskapsdepartementet, Kjetil Børhaug, Marit Bøe, Helen Berntsen Brennås, Hege Fimreite, Anton Havnes, Øivind Hornslien, Kari Hoås Moen, Thomas Moser, Anne Myrstad, Gerd Sylvi Steinnes:
  Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Children as Wayfarers in the Weather-world
  2018
 • Anne Myrstad:
  Relasjoner i omgivelsene - vilkår for barns oppnåelse av agentskap
  Barnehagefolk 2018
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup, Mai Brit Helgesen:
  Innledning: Barn skaper sted - sted skaper barn
  Fagbokforlaget 2018
 • Anne Myrstad:
  Blikk for vandring - de yngste barnas vandring som fenomen og metodologisk tilnærmimng
  2018
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Vegfaring - de yngste barnehagebarnas steds- og meningsskaping gjennom vandring
  2017
 • Anne Myrstad:
  Samisk i barnehagen
  2017
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  De yngste barnas vegfaring i et værlandskap
  2017
 • Anne Myrstad:
  De yngste barnas vegfaring i et værlandskap
  2017
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  "Rom for vandring"
  2016
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  "Rom for vandring"
  2016
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Blikk på de minste barna i barnehagen og i praksisopplæringa.
  2016
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Blikk for barn - blikk for forskningsresultater
  2016
 • Anne Myrstad, Ingrid C. Nordli:
  Vi finner sted. En påbegynt steds- og identitetsutforskende studie om barn i kontekst
  2015
 • Berit Groven, Monica Seland, Anne Myrstad, Karianne Franck:
  Kompeanse for mangfold
  2015
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Første-fots-erfaringer gjennom vandring i barnehagen
  2015
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen
  2015
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen
  2015
 • Maria Dardanou, Anne Myrstad, Ingrid C. Nordli:
  Place identity in North
  2015
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Paperframlegg: "Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children"
  2014
 • Anne Myrstad:
  Searching for qualities/ Blikk for barn. Kvalitet i barnehagen for barn under 3 år
  2014
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Blikk for vandring
  Barnehagefolk 2014
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children
  2014
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Presentasjon av delprosjektet: Blikk for vandring
  2013
 • Anne Myrstad:
  Dokumentasjonsarbeid i barnehagen
  2012
 • Anne Myrstad, Stenersen Bjarne:
  Hva skal vi se etter? Kunnskapsutvikling gjennom visuell dokumentasjon
  2012
 • Marte Liset, Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Forord
  Fagbokforlaget 2011
 • Marte Liset, Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Innledning: Møter i bevegelse
  Fagbokforlaget 2011
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?
  2010
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Å være sammen i "spontane rom" - de yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv
  Barnehagefolk 2010
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  "Hverdagen som kunnskapskilde - dokumentasjon som utgangspunkt for kompetanseutvikling"
  2010
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Improvisasjon som perspektiv på de yngste barnas medvirkning
  2010
 • Arne Ketil Eidsvik, Anne Myrstad:
  Etiske utfordringer og digital dokumentasjon i barnehager
  2009
 • Anne Myrstad, Arne Ketil Eidsvik:
  Pedagogisk dokumentasjon
  2009
 • Anne Myrstad, Arne Ketil Eidsvik:
  Barns medvirkning i digitale prosesser
  2009
 • Arne Ketil Eidsvik, Anne Myrstad:
  IKT og digitale verktøy
  2009
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  De yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv
  2009
 • Anne Myrstad, Toril Sverdrup:
  Barns medvirkning og kvalitet. Hva menes?
  2009
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Det "spontane rom" - et rom for etisk praksis?
  2009
 • Anne Myrstad:
  Kunnskapsutvikling gjennom linsa
  2008
 • Toril Sverdrup, Anne Myrstad:
  Pedagogical Improvisation - a Key Concept regarding Children's Participation?
  2008
 • Anne Myrstad:
  Nemi - en subkulturell trendsetter for mainstream?
  2005
 • Anne Myrstad:
  Nemi - gothdronning eller babe?
  24. november 2005 Ekstern lenke
 • Anne Myrstad:
  Enslig svale blant skogens konger
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  BARNkunne - senter for barnehageforskning

  Anne Myrstad er arbeidspakkeleder for WP 7 BARNkunne:  BarnSted - fortid, nåtid og framtid  CV