Anne Birgitte Fyhn, ILPmai2016.jpg
Foto: Torje Jenssen
Anne Birgitte Fyhn, ILPmai2016.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk anne.fyhn@uit.no +4777660243 0047 9974 9357 Tromsø ILP-bygget 3.004

Anne Birgitte Fyhn


Professor matematikkdidaktikk

Stillingsbeskrivelse

KONTORADRESSE ILP-bygget rom 3.004


 • Alv Birkeland, Anne Birgitte Fyhn, Bharath Sriraman:
  Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer
  Caspar Forlag 2016
 • Anne Birgitte Fyhn:
  How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics
  European Society for Research in Mathematics Education 2015 Ekstern lenke
 • Ylva Jannok Nutti, Anne Birgitte Fyhn, Ellen J. Sara Eira, Svein Ole Sandvik, Tove Børresen, Ole Einar Hætta, Josefine Somby, Kristine Marie Gaup:
  Call your Mothers! Sámi Culture-Based Curriculum Development Based on Mathematics Teachers, Students and Mothers in Joint Research Actions
  International Journal about Parents in Education 2015
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti, Ellen J. Sara Eira, Tove Børresen, Svein Ole Sandvik, Ole Einar Hætta:
  Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences.
  Brill|Sense 2015 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn, Kristine Nystad:
  Sami Culture and Values - A Study of the National Mathematics Exam for the Compulsory School in Norway
  Interchange: A Quarterly Review of Education 2014 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn, Ellen J Sara Eira, Bharath Sriraman:
  Samisk kultur og språk i matematikkfaget/Sámi kultuvra ja giella matematihkkafágas
  Caspar Forlag 2013
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Noe som følger et mønster
  Caspar Forlag 2013
 • Anne Birgitte Fyhn:
  The footwork experiment- vectors in climbing
  University of Iceland Press 2012
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Noe som følger et mønster
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2011 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn, Ellen J. Sara Eira, Bharath Sriraman:
  Perspectives on Sámi Mathematics Education
  Interchange: A Quarterly Review of Education 2011 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  The Climbing Experiment. From Doing to Thinking
 • Anne Birgitte Fyhn:
  SÁMI CULTURE AND ALGEBRA IN THE CURRICULUM
  Institut National de Recherche Pedagogique 2010 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Vectors in climbing
  The Mathematics Enthusiast 2010 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Climbing and Angles: A Study of how two Teachers Internalise and Implement the Intentions of a Teaching Experiment
  The Mathematics Enthusiast 2010 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  A Climbing Class' Reinvention of Angles
  Educational Studies in Mathematics 2008 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Vinkler i klatring. Elevenes klatreerfaringer som utgangspunkt for geometriundervisning. Presentasjon av min doktoravhandling i matematikkdidaktikk
  2007
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Sámi culture as basis for mathematics teaching
  Tapir Akademisk Forlag 2007 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Flo og fjære i matematikkundervisningen
  2007
 • Anne Birgitte Fyhn:
  klatring og geometri
  2007
 • Anne Birgitte Fyhn:
  A climbing girl's reflections about angles
  Journal of Mathematical Behavior 2006 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Matematikk og fuglehunder - to sider av samme sak?
  UNIPED 2005
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning:
  To jenter på skitur eller et møte mellom høgskolelektorer fra hver sin fagtradisjon
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning:
  Kor e det vi skal? Aktiv bruk av kompass for å finne nye veier i geometriundervisningen
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning:
  Can experience from use of compass influence geometrical thinking?
  2003
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå sammenheng med deres romforståelse?
  Kvinneforskning 2002
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Aktiv persepsjon og læring av geometri
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2002
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Biler og hastighet i matematikkoppgaver
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2001
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Matematikk innbakt i kunst og håndverk
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2001
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka
  Caspar Forlag 2013
 • Anne Birgitte Fyhn, Maja Hilma Dunfjeld:
  Revitalization of culture: Investigation of South Sámi ornamentation in school
  2016
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Fremtidens skole
  Nordlys 22. april 2016
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Fra hverdagsspråktilfagspråk: grunnleggende muntlige ferdigheter. Van Hieles nivåer av forståelse sett i sammenheng med samisk språk i matematikk-undervisningen
  2015
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Helhetsskapande undervisning i årskurs 7-9. Finsk matematikkundervisning i utvikling.
  STED- Space and Time in EDucation 24. april 2015 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare i samiska områden tillrättalägger för att eleverna utforskar aktiviteter som hör inom ämnet duodji (sameslöjd)
  2015
 • Anne Birgitte Fyhn:
  How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics
 • Ylva Jannok Nutti, Anne Birgitte Fyhn, Ellen J. Sara Eira, Svein Ole Sandvik, Tove Børresen, Ole Einar Hætta, Josefine Somby, Kristine Marie Gaup:
  Call your Mothers! Sámi Culture-Based Curriculum Development Based on Mathematics Teachers, Students and Mothers in Joint Research Actions
  2015
 • Ylva Jannok Nutti, Anne Birgitte Fyhn:
  Different gendered cultures as a resouce and not a problem
  2015
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Muntlig eksamen i ungdomsskolen
  2015
 • Anne Birgitte Fyhn, Maja Hilma Dunfjeld, Anita Aagård Dunfjeld, Per Eggen, Tone Marie Larsen:
  Utforsking av tradisjonell sørsamisk ornamentikk
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2015 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn, Maja Hilma Dunfjeld, Anita Aagård Dunfjeld, Per Eggen, Tone Marie Larsen:
  Muligheter og utfordringer ved sørsamisk ornamentikk
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2015
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti, Ellen J. Sara Eira, Tove Børresen, Svein Ole Sandvik, Ole Einar Hætta:
  Bohtosat dutkanprošeavttas “Struktuvrrat ja minstarat sámi ornamentihkas vuođđun diskrehta matematihka oahpahusas nuoraidskuvladásis”/ Resultater fra forskningsprosjektet “Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet”
  2014
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Kulturbasert matematikk i ungdomsskolen – både risiko og komfort
  2014
 • Anne Birgitte Fyhn, Kristine Inger Marie Nystad:
  Erratum to Sami Culture and Values: A Study of the National Mathematics Exam for the Compulsory School in Norway (Interchange, 10.1007/s10780-013-9201-3)
  Interchange: A Quarterly Review of Education 2014 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Lokalt gitt muntlig eksamen i matematikk
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti, Ellen J. Sara Eira, Svein Ole Sandvik, Tove Børresen, Ole Einar Hætta:
  Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet “Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet”
  2014
 • Anne Birgitte Fyhn, Ungdomsskole Kautokeino, Ylva Jannok Nutti:
  Ruvden ja matematihkka/"Ruvden" og matematikk/ Саамский шнур круглого плетения/ Ruvden* ja matematiikka/ "Ruvden" and mathematics/ Ruvden och matematik
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Samisk matematikk-på ungdomstrinnet
  Nordlys 03. mars 2014
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti, Ole Einar Hætta, Ann Synnøve Steinfjell:
  To eksempler fra et skoleforskningsprosjekt 1. Ruvdet – samisk båndfletting som grunnlag for undervisning i diskret matematikk på ungdomstrinnet. 2. Læreres utvikling av en kulturbasert muntlig eksamen i matematikkKulturbasert muntlig eksamen
  2013
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti:
  Samiske perspektiv på klasseromsforskning i matematikkdidaktikk
  2013
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Innledning/Álggahus
  Caspar Forlag 2013
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Fagdidaktisk forskning i ungdomsskolen: Utvikling av matematikkundervisning med utgangspunkt i samisk båndfletting
  2013
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Keiserens nye lærerutdanning
  Bladet Tromsø 31. oktober 2012
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti, Maja Dunfjell:
  Ornamentik och matematikk
  2012
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti:
  Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk for ungdomstrinnet
  2012
 • Anne Birgitte Fyhn, Ylva Jannok Nutti:
  Matematisering av samiske kulturytringer - grunnlag for utvikling av (en samisk) matematikkundervisning
  2012
 • Ylva Jannok Nutti, Anne Birgitte Fyhn:
  Mathematization of Sámi cultural expressions as a way to develop (Sámi) mathematics education
  2012
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Nansen og Aarbakke
  Nordlys 05. november 2011
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Matematikkens kolonisering av den gjenstridige almue
  2011
 • Andrew Kristiansen, Randi Skjelmo, Anne Birgitte Fyhn, Ellen Karoline Dahl:
  Edmunddagen 21. oktober 2011
  2011
 • Anne Birgitte Fyhn:
  The footwork experiment - vectors in climbing
  2011
 • Bharath Sriraman, Anne Birgitte Fyhn:
  Introduction. Circumpolar Indigenous Issues, Knowledge, Relations to Education, Science, and Mathematics
  Interchange: A Quarterly Review of Education 2011 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Er det behov for en samisk fagplan i matematikk? Hva blir i tilfelle konsekvensene for oss som underviser i matematikk i lærerutdanningene?
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Vektorer i klatring - en film
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2010
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Vektorer i klatring (Vectors in climbing)
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Structures and patterns in Sámi ornamentations – an algebraic approach to the teaching of symmetry groups?
  2009
 • Anne Birgitte Fyhn:
  "Matematikk i uteskolen" - noen kritiske refleksjoner rundt et opplegg for to elever med I. O. P. (Individuell opplæringsplan)
  2009
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Sámi culture and algebra in the curriculum
  2009
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Forskning og formidling ved det nye universitetet
  Nordlys 12. august 2008
 • Magnus Ramsdalen, Anne Birgitte Fyhn:
  Klatring og matte
  30. juni 2008 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Angles as Tool for Grasping Space: Teaching of Angles Based on Students’ Experiences with Physical Activities and Body Movement
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Angles in climbing (Norwegian version: Vinkler i klatring)
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Vinkler i klatring
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Geometry in the Snow and on Paper
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Climbing Talk and Drawing as Elements in Mathematics Teaching
  2007
 • Anne Birgitte Fyhn:
  MATHEMATICS IN SÁPMI
  2007
 • Egil Pettersen, Anne Birgitte Fyhn:
  Vinkelklatring
  27. juni 2007 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Fra klatring til geometri. Glimt fra et forskningsprosjekt i matematikkdidaktikk
  2007
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Matematikk og fuglehunder - to sider av samme sak?
  LInjalen 2005
 • Anne Birgitte Fyhn, Odd Valdermo, kjell Thomassen, Hans Georg Köller:
  Utbrenthet og skjeve tårn
  Nordlys 03. mai 2005
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Sant og usant om skolene i Finland
  Nordlys 23. desember 2005
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Hva trenger vi?
  Nordlys 12. januar 2005
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Är inte Finland stolt över att vara bäst i världen?
  Vasabladet 2005
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Vi er dårlige i matematikk
  Nordlys 08. januar 2005
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Snowboard, skateboard and understanding of mathematics
 • Anne Birgitte Fyhn:
  SÁMI CULTURE AS BASIS FOR MATHEMATICS TEACHING
  2005
 • Anne Birgitte Fyhn:
  PISA resultaten i norsk perspektiv - reception och tolkning
  2005
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Samisk språkforståelse som ressurs i grunnleggende matematikkopplæring
  2004
 • Anne Birgitte Fyhn:
  How can Experiences from Physical Activities in the Snow influence geometry learning?
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning:
  Evaluation
  2003
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Can Experiences fromUse of Compass influence Geometrical Thinking?
  2003
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Learning of Geometry via Physical Activities in Snow
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå sammenheng med deres romforståelse?
  Fysioterapeuten 2002
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Snø-ski geometri. Kompendium i matematikk og kroppsøving. Studenter og lærere ved Høgskolen i Tromsø
  Caspar Forlag 2002
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Læring av geometri via erfaringer fra fysisk aktivitet og bevegelse
  2002
 • Anne Birgitte Fyhn:
  En matematikklek som er populær blant jenter
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2001
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Matematikk innbakt i kunst og håndverk
  FORM 2001
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Kunnskap om mønster som element i matematikkforståelse
  2001
 • anne birgitte Fyhn:
  Snowboard, skateboard, and understanding of mathematics
  01. januar 2005 Ekstern lenke
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Persepsjon og læring av matematikk. En test av kunnskaper i matematikk hos norske tiendeklassinger, med spesiell fokus på: - Jenters og gutters prestasjoner - Elevers romforståelse - Elever som driver med tegning/forming - Elever som driver med snowboard/skateboard En analyse av flervalgsoppgaver i matematikk fra TIMSS og TIMSS-Repeat
  2000
 • Anne Birgitte Fyhn:
  Matematikk i uteskolen
  Autisme i dag 1999 Ekstern lenke
 • Se alle arbeider i Cristin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Tidsskriftartikler
  Bøker

  Fyhn, A. B. (2013, Ed) Kultur og matematikk/kultuvra ja matematihkka. N: Bergen: Caspar Forlag

   

  Bok-kapitler

  Birkeland, A., Fyhn, A. B. & Sriraman, B. (2016). Et rammeverk for å analysere studenters matematiske resonnementer. In T. Rangnes & H. Alrø (Eds.) Matematikklæring for framtida: Festskrift til Marit Johnsen-Høines, (pp. 241-258). Bergen: Caspar Forlag. 

  Fyhn, A. B:, Nutti, Y. J., Eira, E. J. S., Børresen, T., Sandvik, S.O. & Hætta, O. E. (2015). Ruvden as a basis for the teaching of mathematics: A Sámi mathematics teacher’s experiences. In E. S. Huaman & B. Sriraman (Eds.) Indigenous Universalities and Peculiarities of Innovation. Advances in Innovation Education, (s. 169 – 186). Sense Publishers.

  Fyhn, A. B. (2010). The Climbing Experiment: From Doing to Thinking. In B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Palsdottir, B. Dahl Søndergaard & L. Haapasalo (Eds.) The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education. N. C.: Charlotte: IAP-Information Age Publishing, pp. 197-209

  Proceedings fra konferanser
   • Fyhn, A. B., Meaney, T., Nystad, K. & Jannok Nutti, Y. (2017). How Sámi teachers’ development of a teaching unit influences their self-determination.Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education 
   • Fyhn, A. B. (2015). How a local oral examination considers affective aspects of knowing mathematics. In Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, (pp. 1174-1180).
   • Fyhn, A. B. (2012). The footwork experiment - vectors in climbing. In H. Gunnarsdottir, F. Hreinsdottir, G. Palsdottir, M. Hannula, M. Hannula-Sormunen, E. Jablonka, U. T. Jankvist, A. Ryve, P. Valero & K. Wæge (Eds.) Proceedings from norma11, The sixth Nordic Conference on Mathematics Education, Iceland: Reykjavik: University of Iceland Press, pp. 257-266.
   • Fyhn, A. B. (2010).  Sámi Culture and Algebra in the Curriculum. In V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne & F. Arzarello (Eds.) Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Working Gropu 4 algebraic thinking. F: Lyon: Institut National de Recherche Pédagogique, pp. 489-498.
   • Fyhn, A (2007). Sámi Culture as Basis for Mathematics Teaching. In C. Bergsten, B. Grevholm, H.S. Måsøval & F. Rønning (Eds.) Proceedings of norma 05, 4th Nordic Conference on Mathematics Education. Trondheim: Tapir Academic Press, pp. 245-256. Full text version
   • Fyhn, A. (2006) Snowboard, Skateboard - and Understanding of  Mathematics. In Bergsten, C. & Grevholm, B. (Eds.) Proceedings of norma 01. 3rd Nordic Conference on Mathematics Education. Linköping, Sweden: SMDF, pp. 119-126 Full text version
   • Fyhn, A. (2004) How can experiences from physical activities in the snow influence geometry learning? Paper at ICME 10 (International Congress of Mathematics Education) Copenhagen, Topic Study Group 10 Geometry Full text version
   • Fyhn, A. & Frenning, I. (2003) Can Experience from Use of Compass Influence Geometrical Thinking? In Stokke, A. (red) HiF-Rapport 18, Conference Report Outdoor Education. Alta: Finnmark University College. Full text version
   • Fyhn, A (2003). Learning of Geometry via Physical Activities in Snow. Paper presentation at PICME 10, Nordic pre-conference to ICME10 at Växjö University, May 9-11, 2003, group 5. Paper PICME 10 Physical activities in the snow
   • Fyhn, A. B. (2003). Læring av geometri via erfaringer fra fysisk aktivitet og bevegelse. In Holden, I. (Ed.) Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning. Konferanserapport, nordisk konferanse i matematikkdidaktikk, November 18. – 19. N: Trondheim: Skriftserie for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (1), pp. 123-126

     
    Videoer
   • Fyhn, A: B., Guovdageainnu nuoraidskuvla & Nutti, Y. J. (2014). Ruvden ja matematihkka video.pdf (North Sami version)
   • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014). Ruvden og matematikk video (Norwegian version)
   • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) Саамский шнур круглого плетения video (Russian version)
   • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) "Ruvden" and mathematics video (English version)
   • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) "Ruvden" och matematik video (Swedish version)
   • Fyhn, A. B., Kautokeino ungdomsskole & Nutti, Y. J. (2014) Ruvden* ja matematiika video (Finnish version)
   • Fyhn, A. (2007). DVD: Geometry in the snow and on paper. Part of the author's Doctoral dessertation. Norwegian and english version. Part I Lasso og sirkel Part II Ski og sirkel
   • Fyhn, A. (2007). Angles in Climbing. In Fyhn, A. A Climbing Class' Reinvention of Angles, In Educational Studies in Mathematics, 67 (1) p. 33) Supplementary material.
    Norsk versjon: Fyhn, A. (2007)Vinkler i klatring
   • Fyhn, A. (2009). Vectors in climbing, NDLA. Norwegian version/ Norsk versjon: Vektorer i klatring, NDLA:  NB: Lenken hos NDLA er midlertidig ute av funksjon.

  For lærere og studenter
  Doctoral thesis

  Fyhn, A.B. (2007). Angles as Tool for Grasping Space: Teaching of Angles Based on Students' Experiences with Physical Activities and Body Movement. Full text version in Munin

  Medieinnslag

         * TV-news/Nyhetsinnslag, TV2-nyhetene 27.juni 2007 Vinkelklatring

  • Vinkler i klatring. I Stein & stegjern. Tromsø klatreklubb 30 år
  • Presentasjon på forskningsdagene 2007
  • Lávvu og matematikk. Oppslag i Utdanningsforskning fra Forskningsdagene 2016 
  • Matematikktime i lávvu. Nrk Sápmi, Ođđasat 3009 2016 fra Forskningsdagene 2016

   

  Blogg

  Fyhn, A. B. (2011). Matematikkopplæring på samisk - Norges forpliktelser overfor FN. SESAM sin blogg på forskning.no 150311 

  Fyhn, A. (2009). Er det behov for en samisk fagplan i matematikk? SESAM sin blogg på forskning.no 070209 og svar 101109  


  Hovedfagsoppgave/post-graduate thesis

  Persepsjon og læring av matematikk. En test av kunnskaper i matematikk hos norske tiendeklassinger, med spesiell fokus på: Jenters og gutters prestasjoner, elevers romforståelse, elever som driver med tegning/forming, elever som driver med snowboard/skateboard. En analyse av elevsvar på flervalgsoppgaver fra TIMSS og TIMSS-Repeat. Hovedfagsoppgave i realfagsdidaktikk. Oslo: ILS, Universitetet i Oslo, 2000.

  Biographic data/Biografiske data

  Nurse education /Off godkjent sykepleier: Vest-Agder Sykepleierskole Kristiansand 1978

  Bachelor's degree Science and Mathematics (Cand. Mag. realfag) University of Tromsø 1987

  Teacher Education /Praktisk pedagogisk utdanning: University of Tromsø 1986

  Master in Mathematics and Science Education /Hovedfag i Realfagsdidaktikk: Universitetet i Oslo 2000

  PhD Mathematics Education/ Ph D matematikkdidaktikk: University of Tromsø, Faculty of Science 2007


  Forskningsinteresser

  Kultur-responsiv utforskende matematikkundervisning. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Kritisk matematikkundervisning. Design Research. Embodied cognition. Etnomatematikk. Undervisning og læring av geometri og algoritmer.
  ILP-bygget 3.004