Bilde av Eriksen, Anne
Bilde av Eriksen, Anne
Musikkonservatoriet anne.eriksen@uit.no +4777660421

Anne Eriksen


Dosent i drama og teater. Merittert underviser.

Stillingsbeskrivelse

Anne Eriksen er dosent i drama og teater ved musikkoservatoriet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Hun ble utnevnt til merittert underviser ved UiT i 2017. 

Eriksen underviser i årsstudium  drama og teater og i ulike lærerutdanninger, samt i tverrfaglige- og tverrfakultære samarbeid. Hun har ledet oppstartsprosjekt ved grunnskolelæreutdanningen og et 3-årig internasjonalt samarbeid i drama- og teaterutdanning. Hennes forskningsarbeider er knyttet til hennes undervisnings- og ledelsesoppgaver.

Eriksens siste publikasjoner er "En samlingsstund tar form" (2020) og " Iscenesatt ulikhet. Internasjonalt samarbeid i teaterutdanninger" (Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. Universitetsforlaget 2019) 


 • Anne Eriksen, Tove Leming, Siw Skrøvset :
  Shaping professional identity in the early days of teacher education
  Routledge 2024
 • Anne Eriksen, Espen Rognli Olsvik, Sofie Ryan :
  Noe om barnehagepersonalets kreative uro
  Universitetsforlaget 2022
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  What do students learn in a cross-cultural negotiation? A transformative learning approach
  Journal of International Business Education 2020 OMTALE
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning - å øve på framtida.
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Anne Eriksen :
  En samlingsstund tar form - samlingsstundens dramaturgi.
  Universitetsforlaget 2020
 • Anne Eriksen :
  Iscenesatt ulikhet. Internasjonalt samarbeid i teaterutdanninger.
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV / DOI
 • Anne Eriksen :
  Fra hjerte til hjerte.
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 ARKIV / DOI
 • Anne Eriksen :
  Teater i kulturskolen - en arena for demokratiutdanning?
  Fagbokforlaget 2017
 • Anne Eriksen, Annelise Brox Larsen, Tove Leming :
  Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education
  Reflective Practice 2015 DOI
 • Bjarne Isaksen, Anne Eriksen :
  Kunsten å være urolig
  Universitetsforlaget 2022
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset :
  Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga
  Fagbokforlaget 2021
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Kunsten å samles
  Universitetsforlaget 2020
 • Tiia Helena Grøn, Anne Eriksen, Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik :
  Lærerutdanning i nye kulturelle kontekster.Å skape film med studenter for studenter.
  2024
 • Tove Leming, Anne Eriksen :
  Student teachers going abroad
  2024
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Visualizing and discussing unethical behavior in negotiations
  2024
 • Bjarne Isaksen, Anne Eriksen :
  Når uro er målet
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2023
 • Anne Eriksen, Nina Matzow :
  Sangen i Havet 2
  2023
 • Anne Eriksen, Miriam Elise Wiik, Torstein Unstad :
  The art of not "standing still" - The power of creativity in early childhood
  2023
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Kortfilmer om kulturmøter i utenlandspraksis: 1- Forventninger til praksis 2- Relasjoner 3- Elevmangfold og læringsledelse
  2023
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Becoming a Teacher - An Introductory Program for New Student Teachers
  2022
 • Anne Eriksen, Sofie Ryan, Espen Rognli Olsvik :
  Staff acting and improvising in kindergarten.
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Harald Eivind Moe, Greta Heim, Bengt Haugseth :
  Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Greta Heim, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  En lysere fremtid i skolene?
  Altaposten 2022
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Greta Heim, Anne Eriksen, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Samlingens kunst
  Verktøykassa : inspirasjon og ideer til barnehagen 2021
 • Tove Leming, Anne Eriksen :
  Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning
  2021
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Relasjon for enhver pris?
  2021
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  kortfilm om dilemmaer i forhandlinger: Hvem vinner på uetisk atferd?
  2021
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Innledning. Kunsten å samles
  Universitetsforlaget 2020
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik :
  Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?
  2020
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Oppstart med STIL
  2019
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.
  2018
 • Anne Eriksen :
  Forelesningens dramaturgi
  2018
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  "Kunsten å samles"
  2018
 • Hilde Blix, Anne Eriksen, Michael Strobelt :
  Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor
  Journal for Research in Arts and Sports Education 2018 DOI
 • Anne Eriksen :
  From heart to heart. International Collaboration in drama and theatre education
  2017
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Becoming a teacher through processes of engagement and motivation
  2017
 • Anne Eriksen, Rikke Gürgens Gjærum, Trude Nilsen :
  Mye på spill: drama som læringsform får det til.
  Nordlys 25. april 2017
 • Anne Eriksen, Bjarne Isaksen :
  Kunsten å leke seg til kompetanse
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2017
 • Rikke Gürgens Gjærum, Anne Eriksen :
  FAGOMRÅDET DRAMA/TEATER
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset, Ann Karin Tobiassen :
  Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Kristina Junttila Valkoinen, Anne Eriksen :
  Peer Gynts vei - Regi, forestilling: samarbeidsprosjekt med St. Petersburg Statlige Universitet for Kultur og UiT
  2016
 • Anne Eriksen, Anders A Johansen :
  Trenger vi drama- og teaterutdanning i Nord-Norge?
  Nordlys 2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Amiable kunde - aggressiv selger
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Analytisk kunde og submissiv selger.
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Kortfilm om salgsstiler og kommunikasjon. Ekspressiv kunde og kundeorientert selger.
  2016
 • Anne Eriksen, Gro Alteren :
  Teaterstudenter har SALG på timeplanen
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2016
 • Anne Eriksen, Kristina Junttila Valkoinen :
  Enhancing quality in drama and theatre training and Artistic based Research in Norway and Russia: Tradition and New trends in Drama and Theatre
  2016
 • Anne Eriksen, Pål anders Opdal, Jens Breivik :
  Fra undervisning til læring i et kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.
  2016
 • Gro Alteren, Anne Eriksen :
  Rollespill som undervisningsaktivitet: Hva lærer studentene?
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Anvendt teater, teater og kulturmøter, teater i fler- og tverrfaglige sammenhenger

  Undervisning

   

  Drama og teater årsstudium

  Musikk og drama i barnehagen

  Drama som læringsform i lærerutdanninga

   

   


  Medlem i forskningsgruppe