Bilde av Sand, Anne-Sofie
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Sand, Anne-Sofie
Sykepleie Bsc i Tromsø anne-sofie.sand@uit.no +4777660673 +4797161968 Her finner du meg

Anne-Sofie Sand


Førsteamanuensis ved bachelorprogrammet i sykepleie campus Tromsø

Stillingsbeskrivelse

Underviser og veileder på bachelorutdanningen

Veileder master og PhD studenter

Medlem av Forskningsruppe for folkehelse og rehablitering

Medlem av styret i faggruppe for forskning og utdanning i Norsk sykepleieforbund

Medlem av fakultetsstyret ved Helsefakultetet (for de vitenskapelig ansatte) 


 • Trygve Sigvart Deraas, Laila Arnesdatter Hopstock, André Henriksen, Bente Morseth, Anne-Sofie Sand, Inger Njølstad m.fl.:
  Complex lifestyle intervention among inactive older adults with elevated cardiovascular disease risk and obesity: a mixed-method, single-arm feasibility study for RESTART—a randomized controlled trial
  BMC Pilot and Feasibility Studies 2021 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Anne-Sofie Sand, Trygve Sigvart Deraas, Sameline Grimsgaard, Gunnar Hartvigsen, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Succeeding with prolonged usage ofconsumer-based activity trackers in clinicalstudies: a mixed methods approach
  BMC Public Health 2020 ARKIV / DOI
 • Anne-Sofie Sand, Anne-Sofie Furberg, Olaug S Lian, Christopher Sivert Nielsen, Gunn Pettersen, Anne Winther m.fl.:
  Cross-sectional study of the differences between measured, perceived and desired body size and their relations with self-perceived health in young adults: The Tromsø Study - Fit Futures 2
  Scandinavian Journal of Public Health 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anne-Sofie Sand, Nina Emaus, Olaug S Lian :
  Motivation and obstacles for weight management among young women - a qualitative study with a public health focus - the Tromsø study: Fit Futures
  BMC Public Health 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anne-Sofie Sand, Nina Emaus, Olaug S Lian :
  Overweight and obesity in young adult women: A matter of health or appearance? The Tromsø study: Fit futures
  International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 22. oktober 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Anne-Sofie Sand, Elin Kristin Evensen, Maria Bakland :
  Why do young adults eat as they do? A study on food choices based on qualitative interviews with healthy volunteers from a population-based survey
  2023
 • Stefan Bye, Nina Johnsen, Anne-Sofie Sand :
  Arktisk samprax, 2021-2024​ nye modeller for veiledning av sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten
  2022
 • Nina Johnsen, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Anne-Sofie Sand, Lisa Øien, Kari Birkelund Olsen m.fl.:
  GEOGRAFISK AVSTAND-DIGITAL NÆRHET Veiledningskraft i praksisstudier Arktisk samprax
  2021
 • Westvik Marie Aas, Anne-Sofie Sand :
  Hvem tar ansvaret for sykepleieres helse og fysiske form?
  Sykepleien 2021 DOI
 • Bente Norbye, Anne-Sofie Sand, Stefan Bye :
  Arktisk samprax Praxis ved UiT Norges arktiske universitet- sykepleierutdanningen utforsker nye samarbeidsformer
  2021
 • Anne-Sofie Sand, Bente Norbye, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Nina Johnsen, Lisa Øien m.fl.:
  Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord
  2021 DATA
 • Anne-Sofie Sand, Sameline Grimsgaard, ingvild Pettersen :
  Patient and public involvement in health research: A Nordic perspective
  Scandinavian Journal of Public Health 2019 DOI
 • Trygve Sigvart Deraas, Laila Arnesdatter Hopstock, Anne-Sofie Sand, André Henriksen, Sameline Grimsgaard :
  Lessons learned from a 1-year feasibility study of people aged 57-74 years with obesity and sedentary life-style undergoing exercise, nutrition and psychological counselling
  2019
 • Anne-Sofie Sand :
  Overvekt,livsstil og helseaspekter hos unge voksne - resultater og tanker etter et PhD prosjekt
  2018
 • Anne-Sofie Sand :
  Ungdom og overvekt
  2018
 • Anne-Sofie Sand :
  Innslag om ungdom og livsstil på NRK Dagsrevyen
  03. januar 2018 DATA
 • Anne-Sofie Sand :
  Intervju på NRK radio
  03. januar 2018 DATA
 • Anne-Sofie Sand :
  Ungdom mangler nødvendig kunnskap om livsstil
  03. januar 2018 DATA
 • Anne-Sofie Sand :
  Få kosthold på timeplanen i videregående skole
  03. januar 2018 DATA
 • Anne-Sofie Sand :
  Unge mangler nødvendig kunnskap om livsstil
  03. januar 2018 DATA
 • Anne-Sofie Sand :
  Innslag om ungdom og livsstil
  03. januar 2018 DATA
 • Anne-Sofie Sand :
  Ungdom og overvekt - hva handler det egentlig om?
  2018
 • Anne-Sofie Sand :
  "Manglende kunnskap om sunn livsstil"
  08. mai 2018 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Overvekt og folkehelse, særlig blant ungdom og unge voksne

  Medlem av Forskningsruppe for folkehelse og rehabilitering

  Medlem av prosjektgruppe, Arktisk samprax

  Undervisning

  Skoleåret 2024-2025: FoU termin

  Tidligere:

  Studieleder for bachelorutdanningen i sykepleie, campus Tromsø fra januar 2022 til juli 2024

  Emneansvar for SYP-2140, Vitenskapsteori og metode og SYP-2541, Bacheloroppgaven i sykepleie

  Foreleser på folkehelsevitenskap, HEL-3005, Society, Culture and Public Health

  Veiledet på masteroppgaver i helsesykepleie, klinisk ernæring og medisin


  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt


  CV

  Utdanning:

  2019 Pedagogisk basiskompetanse 

  2017 PhD 

  2011 Master i helsefag

  2008-2015 Enkeltemner ved UiT og UiO

  1984 Sykepleierutdanning, Tromsø

  Arbeidserfaring:

  2018 - Førsteamanuensis, UiT

  2013-2017 Stipendiat, UNN

  2009-2013: Seksjonsleder ved Forskningsposten, UNN

  2001-2003: Prosjektkoordinator, Norut medisin og helse AS

  1995-2009: Sykepleier ved Forskningsposten, UNN

  1985-1995: Sykepleier ved kliniske avdelinger, RST/Ritø Tromsø