Bilde av Stenseth, Anna-Maria
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Stenseth, Anna-Maria
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk anna-maria.h.stenseth@uit.no +4777660315 Her finner du meg

Anna-Maria Stenseth


Førsteamanuensis i pedagogikk


 • Anna-Maria Stenseth :
  “I am Sámi, but I am not a Sámi”: Coastal Sámi students’ articulations of identity in a colonial-blind Norwegian state
  Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2023 ARKIV / DOI
 • Anna Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Reflexivity and educational decision-making processes among secondary school pupils
  Routledge 2022 DOI
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Unn-Doris K. Bæck :
  Being Able to Stay or Learning to Stay: A Study of Rural Boys’ Educational Orientations and Transitions
  Journal of Applied Youth Studies (JAYS) 2021 ARKIV / DOI
 • Steinar Thorvaldsen, Anna-Maria Helena Stenseth, Gunstein Egeberg, Geir Olaf Pettersen, John Andreas Rønning :
  Cyber Harassment and Quality of Life
  Brill|Sense 2016 ARKIV / OMTALE / PROSJEKT
 • Yngve Antonsen, Antonio Portela Pruaño, Anna-Maria Stenseth, Remi Skytterstad Pedersen :
  Norwegian and Spanish early career teachers work tensions in times of neo-liberalism and work intensification
  2023
 • Anna-Maria Stenseth, Yngve Antonsen, Auli Toom :
  Master-based teacher education - Understanding and Explaining Early Career Teachers’ Disproportion between Subject Knowledge and Interpersonal Relationship in Norway
  2023
 • Eva Bjerkholt, Knut-Rune Olsen, Tonje Harbek Brokke, Janne Madsen, Sissel Havre, Finn Hjardemaal m.fl.:
  Tittel på konferansen: NERA Conference 2023 15. – 17. March Oslo Digitalization and Technologies in Education – Opportunities and Challenges  
  2023 ARKIV
 • Remi Skytterstad, Elise Wedde, Anna Maria Helena Stenseth, Gunn Gallavara, Yngve Antonsen :
  Ny lærerutdanning i møte med virkeligheten
  Bedre Skole 09. oktober 2023 PROSJEKT / FULLTEKST
 • Anna-Maria Stenseth :
  Et longitudinelt perspektiv på utdanning og strukturell endring
  2022
 • Anna-Maria Stenseth :
  Små skoler i distriktskommuner
  2022
 • Anna-Maria Stenseth :
  Ungdom i distrikta og deres vei gjennom utdanningssystemet
  2022
 • Knut-Rune Olsen, Elise Wedde, Yngve Antonsen, Eva Bjerkholt, Gunn Gallavara, Heidi Gilberg m.fl.:
  Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen. Resultater fra en spørreundersøkelse i regi av NFR-prosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke. USN Skriftserien nr. 105 2022
  Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg 2022
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Anna Loppacher, Anne Birgitte Fyhn, Paloma Guzman :
  Et mangfoldig akademia er en ressurs for norsk forskning
  Khrono.no 2021
 • Anna-Maria Helena Stenseth :
  Young people navigating the education system in Norway
  2020
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Reflexivity and educational decision-making processes among young students
  2019
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Students engagement and decision-making in education in education in a rural community
  2018
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Educational decision-making process in a rural context
  2018
 • Anna-Maria Helena Stenseth :
  Student’s engagement in education in a rural community
  2018
 • Anna-Maria Helena Stenseth :
  Looking into the intersection between gender and rural space
  2017
 • Kari Jeanette Langseth Hjelmen, Anna-Maria Stenseth :
  Halvdagsseminar om skolemobbing og tiltak mot mobbing
  2015 DATA / PROSJEKT

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →