Bilde av Simensen, Anita Movik
Bilde av Simensen, Anita Movik
Lærerut. og pedagogikk campus Alta anita.m.simensen@uit.no +4778450116 Alta ALTA_RBG R217

Anita Movik Simensen


Førsteamanuensis i spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er en kombinert undervisnings- og forskningsstilling innenfor fagfeltet spesialpedagogikk. Jeg underviser på både bachelor- og masternivå. Forskningen min er utdanningsrettet og orientert mot matematikkdidaktikk (doktorgraden min har jeg gjennomført innenfor det matematikkdidaktis). 

Her er et utvalg kurs jeg underviser studieåret 2022/2023: 

PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv (matematikkvansker)
PED-2013 Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk (matematikkvansker)
PED-3030 Barn og unge med læringsutfordringer
PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogikk
PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid
PED-3055-2 Metode og vitenskapsteori
PED-3059 Forskningsmetode og vitenskapsteori


 • Hilja Lisa Huru, Nora Sandmo, Anita Movik Simensen :
  Matematikkoppgaver med utgangspunkt i tradisjonskunnskap i kvensk og sjøsamisk kultur
  Universitetsforlaget 2023
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, David Richard Wagner, Annica Andersson :
  Constructs and methods for identifying patterns of interactions in mathematics classrooms
  Universidad de Alicante 2022 FULLTEKST
 • Elena Golishnikova, Anita Movik Simensen :
  The role of mathematical education in the formation of a modern personality in the context of socio-cultural transformation in the arctic
  2020
 • Anita Movik Simensen, Mirjam Harkestad Olsen :
  Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems
  WTM Verlag 2019
 • Hilja Lisa Huru, Anna-Kaisa Räisänen, Anita Movik Simensen :
  Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge
  Nordisk matematikkdidaktikk 2018
 • Anita Movik Simensen, Anne Berit Fuglestad, Pauline Vos :
  How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?
  European Society for Research in Mathematics Education 2015
 • Anita Movik Simensen, Inger Wallem Anundsen :
  Matematikk i naturfag - et kompetansehevingsprosjekt for barnehagen
  MONA Matematikk og naturfagdidaktik 2013
 • Anita Movik Simensen :
  Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper
  Universitetet i Agder 2022
 • Anita Movik Simensen :
  Hva sier forskning om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk?
  2022
 • Karla Culligan, Sacha Dewolfe, Anita Movik Simensen :
  Closing symposium: Challenges, opportunities, key questions for research in MIM contexts
  2022
 • Irene Andersen, Ane Marthe Johannesen, Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru, Annica Andersson :
  Lærere og elever fra Lakselv viser vei: Presenterte forskning for internasjonale publikum
  Sagat 2022
 • Anita Movik Simensen, Ane Marthe Johannesen, Hilja Lisa Huru :
  Collaborative tests in mathematics: seeking a strength-based approach to assessment in a multicultural context
  2022
 • Annica Andersson, Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Lakselv-elever i internasjonalt forskningsprosjekt
  Sagat 2021
 • Anita Movik Simensen :
  Hvordan lykkes med fremtidens matematikkundervisning?
  2021
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen, Fredrik Danielsen :
  Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?
  2020
 • Inger Wallem Krempig, Anita Movik Simensen :
  Nysgjerrig på matematikk i naturen.
  Tidsskriftet Forskerfrø 2020
 • Anita Movik Simensen :
  Tall og telling: matematikkaktiviteter som utgangspunkt for algebraisk tenkning.
  2019
 • Joseph Dicks, Karla Culligan, Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Mathematics and Language in New Brunswick and the High North
  Antistasis 2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  Tasks that enhance creative reasoning
  2019
 • Mirjam Harkestad Olsen, Anita Movik Simensen :
  ROM – Realfagstalenter og motivasjon
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018
 • Anita Movik Simensen, Trond Einar Persen :
  "Sammenheng i læring" - Fra antall, rom og form til matematikk
  2018
 • Anita Movik Simensen :
  Elever som presterer lavt i matematikk: hvem er de og hva kan vi gjøre?
  2018
 • Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  Læreren som matematikkstudent
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Anita Movik Simensen :
  Tall og telling - algebra i barnehagen
  2018
 • Anita Movik Simensen, Pauline Vos :
  Matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk
  2018
 • Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  Matematikk – utforsking av mønstre og de store sammenhengene
  Cappelen Damm Akademisk 2017
 • Anita Movik Simensen, Trond Einar Persen :
  Sammenheng i læring - Fra antall, rom og form til matematikk
  2017
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge
  2017 PROSJEKT
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Anna-Kaisa Räisänen :
  Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur
  2017
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen, Anna-Kaisa Räisänen :
  Kven immersion in mathematics
  2017
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn)
  2016
 • Anita Movik Simensen, Inger Wallem Anundsen :
  Matematikk og naturfag som felles utgangspunkt for læring i barnehagen
  2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Brøkvafler og desimalsaft
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES
  2016
 • Anita Movik Simensen, Anne Berit Fuglestad, Pauline Vos :
  Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices?
  2016
 • Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Vil lære kvensk med matematikk
  04. oktober 2016 DATA
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Brøkvafler og desimalsaft
  2015
 • Anita Movik Simensen :
  Casen Luna, analyse av en lavtpresterende elevs arbeid med figurtall i liten gruppe
  2015
 • Anita Movik Simensen, Trude Sundtjønn :
  TiM-prosjektet, populærvitenskapelig sammendrag
  2015
 • Anita Movik Simensen :
  How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group?
  2015
 • Anita Movik Simensen, Hilja Lisa Huru :
  Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn)
  2015
 • Inger Wallem Anundsen , Anita Movik Simensen :
  Matematikk i naturen - natur i matematikken
  Fagbokforlaget 2014
 • Trude Sundtjønn, Linda Gurvin Opheim, Anita Movik Simensen :
  TEACHING INTERVENTIONS IN MATHEMATICS
  2014
 • Kristina Markussen Raen, Anita Movik Simensen :
  TiM-prosjektet: resultater og videre arbeid
  2014
 • Anita Movik Simensen, Anne Berit Fuglestad, Pauline Vos :
  “This Multiplied By That”; the Role of Spech and Gestures in Students’ Meaning Making Process
  Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education 2014
 • Mona Kvivesen, Hilja Lisa Huru, Anita Movik Simensen :
  Forskningstorg under forskningsdagene
  2013
 • Anita Movik Simensen :
  Innføring i algebra.
  2013
 • Anita Movik Simensen :
  Utforskende aktiviteter som utgangspunkt for addisjon og subtraksjon i en andre klasse: en kasusstudie
  2006

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Simensen, A.M. (2022). Matematiske læringsmuligheter for alle: En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper. [Phd thesis] University of Agder

  Avhandlinga finner du HER


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser er tredelt:

  1) Tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole. Her er jeg interessert i både elever som presterer lavt i matematikk og elever som beskrives som evnerike og deltar på de nasjonale talentsentrene for realfagstalenter. 

  2) Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster. 

  3) Naturen som læringsarena for matematikk i barnehagen. 

   

  Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

  MIM-prosjektet (Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster): I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom der det er mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk.

  ROM-prosjektet (Realfagstalenter og motivasjon): Dette er et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid med matematikk både i egen klasse og i deltakelse på de nasjonale talentsentrene. 

  LiMa-prosjektet (Learning opportunities in Mathematics for all): Dette er mitt doktorgradsprosjekt der jeg har undersøkt matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk når de deltar i heterogene smågrupper.

   
  ALTA_RBG R217

  Klikk for større kart