Bilde av Sortland, Andy B.
Bilde av Sortland, Andy B.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk andy.sortland@uit.no +4777660450 918 29 337

Andy B. Sortland


Universitetslektor Naturfagsdidaktikk


 • Andy B. Sortland :
  Mellom Ararat og Tsjatsja - botanikeren Lars Levi Læstadius (1860-1861)
  Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 FULLTEKST / ARKIV
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Andreassen Monica, Andy B. Sortland :
  Norske masterutdanninger i naturfag for grunnskolelærere – store variasjoner i omfang på masteroppgaver og fagsammensetning
  Nordic Studies in Science Education 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Andy Sortland :
  Possibilities in teacher education by use of Internet-resources and digital technoology. Some experiences from University of Tromsø, Department of Education
  Murmansk State Humanities University 2012
 • Andy Sortland :
  The genus Heracleum in Murmansk oblast. A preliminary study
  KMK Scientific Press Ltd. 2010
 • Andy Sortland :
  Floristitjeskie i geobotanitjeskie issledovanija f gorodje Tromsje (Provontsija Tromsje, severnaja Norvegija)
  Murmansk State Humanities University 2009
 • Andy Sortland :
  Senecio pseudoamica Less. - Novij vid dlja Severnoj Norvegii i Evpropii
  Murmansk State Humanities University 2009
 • M.J. Mensjakova, Andy Sortland, N.B. Tkatsj :
  Konspekt flori sosodistih rastennij goroda Murmanska
  Murmansk State Humanities University 2009
 • Reidar Elven, Andy B. Sortland, Søren Thamdrup :
  En omvendt viking - Senecio pseudoarnica (strandsvineblom) ny for Norge og Europa
  Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2007
 • Andy B. Sortland :
  Et rikt våtsnøleie på olivin på Austvågøya i Lofoten
  Polarflokken 2003
 • Andy B. Sortland :
  Jervrapp (Poa arctica R. Br.) i Lofoten og Vesterålen
  Polarflokken 2002
 • Andy B. Sortland :
  Utbredelsen til kråkefot- og snelleplanter i øygruppen Lofoten - Vesterålen - Hinnøya
  Polarflokken 2002
 • Andy B. Sortland :
  "Opstigende til fjeldets øverste top" - Grunnfjorden på Austvågøya 118 år etter J. M. Norman
  Polarflokken 2002
 • Andy B. Sortland :
  Planter og stedsnavn i Vågan
  2001
 • Andy B. Sortland :
  Skruehavgress (Ruppia cirrhosa) gjenfunnet i Nord-Norge etter 120 år
  Polarflokken 1999
 • Andy B. Sortland :
  Noen nye observasjoner av albinisme
  Polarflokken 1997
 • Andy B. Sortland :
  Utbredelse og hyppighet av bregner i Lofoten og Vesterålen
  Polarflokken 1997
 • Andy B. Sortland :
  Veikantfloraen på Tromsøya, august 1997
  Polarflokken 1997
 • Andy B. Sortland :
  Avvikere i midnattsol - fargevarianter i blomst og bær hos planter i Nord-Norge
  Polarflokken 1996
 • Andy B. Sortland :
  Litt om furu i Lofoten
  Polarflokken 1996
 • Andy B. Sortland :
  Kvitkurle (Leucorchis albida ssp. albida) i Lofoten
  Polarflokken 1996
 • Andy B. Sortland :
  Jervrapp (Poa arctica) og fjellpestrot (Petasites frigidus) på Klevheia på Vestvågøya
  Polarflokken 1996
 • Andy B. Sortland :
  Kysttjønnaks (Potamogeton polygonifolius Pourr.) i Nord-Norge
  Polarflokken 1993
 • Andy B. Sortland :
  Mannfallet - en botanisk oase på Vestvågøy i Lofoten
  Polarflokken 1992
 • Håkon Rune Folkenborg, Andy Sortland :
  Nordområdene - natur, samfunn og miljø
  2012 DATA
 • Jan Höper, Siw Turid Killengreen, Andy Børge Sortland :
  Birget – Oppdrag sjølberging: An action research project on the use of Sami traditional knowledge as motivation for learning about biological diversity in science education
  2023
 • Jan Höper, Siw Turid Killengreen, Andy B. Sortland :
  "Birgejupmi" - Sjølberging og artskunnskap
  2022 FULLTEKST
 • Andy B. Sortland :
  omtale av forskjellige snegler
  Ottar 2020
 • Andy B. Sortland :
  Omtale av forskjellige muslinger
  Ottar 2020
 • Andy B. Sortland :
  Beskrivelse av bondegårdsleken med skjell
  Ottar 2020
 • Andy B. Sortland :
  Lokale variasjoner i leken
  Ottar 2020
 • Andy B. Sortland :
  Bondegård - en tradisjonell symbol- og rollelek med skjell
  Ottar 2020
 • Andy B. Sortland :
  Etymologi - Kokkelur, bubbelur og bauhuinn
  Ottar 2020
 • Andy B. Sortland :
  Eksempel på en "dørstokkart" - sosnowskybjørnekjeks
  Ottar 2018
 • Andy B. Sortland :
  Når og hvordan kommer de fremmede plantene inn i vår flora? Vågan som eksempel.
  Ottar 2018
 • Torbjørn Alm, Andy B. Sortland, Trond Skoglund :
  Noen sider fra "pestplante-katalogen"
  Ottar 2018
 • Andy B. Sortland :
  Kjuker
  2018
 • Andy B. Sortland :
  Hva er en svarteliste?
  Ottar 2018
 • Andy B. Sortland :
  Nybynnerkurs om lav
  2018
 • Andy B. Sortland :
  Ta i bruk Artsobservasjoner og Artskart
  2018
 • Andy B. Sortland :
  Floraen i Indre Troms
  2018
 • Andy B. Sortland :
  Møysalen
  2017
 • Andy B. Sortland :
  Himmel og helvete i Lofoten
  2017
 • Andy B. Sortland :
  Fremmedarter: Lupiner til forargelse
  2015
 • Andy B. Sortland :
  Fløya - bruk og forbruk av byfjellet
  2014
 • Andy B. Sortland :
  Hvilken bruk truer sjeldne planter og vegetasjon på Fløya?
  2014
 • Andy B. Sortland :
  Fjellflora
  2014
 • Andy B. Sortland :
  Kalkmyrene over Solneset i Tromsø
  2014
 • Torbjørn Alm, Andy B. Sortland, Solveig Bjerke Gamst, Unni R. Bjerke Gamst :
  Kulturspredte arter i Tromsø (Troms) ved starten av et nytt årtusen. 2 Artsomtaler: nøkleblomfamilien (Primulaceae) til gressfamilien (Poaceae)
  Polarflokken 2004 OMTALE
 • Torbjørn Alm, Andy B. Sortland, Solveig Bjerke Gamst, Unni R. Bjerke Gamst :
  Kulturspredte arter i Tromsø (Troms) ved starten av et nytt årtusen. 1. Innledning og artsomtaler: hampefamilien (Cannabaceae) til skjermplantefamilien (Apiaceae)
  Polarflokken 2004
 • Torbjørn Alm, Andy B. Sortland, Torstein Engelskjøn, Alfred Granmo, Christin Jensen, Brynhild Mørkved m.fl.:
  Johannes Reiersen til minne
  Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →