Agnete Bersvendsen


Stipendiat ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid


 • Agnete Bersvendsen, Mona-Iren Hauge :
  Da skjønte jeg at nå smeller det snart: Voksne som opplevde vold i barndommen ser tilbake
  Tidsskriftet Norges Barnevern 19. september 2018 ARKIV / DOI
 • Agnete Bersvendsen :
  Seksuelle overgrep: Hvordan vurdere og håndtere
  2023
 • Agnete Bersvendsen :
  Traumatiserende livsbelastninger: Hvordan vurdere og håndere
  2023
 • Agnete Bersvendsen :
  An unheard story: Can social inequity and exclusion be understood as Norwegianization?
  2023
 • Agnete Bersvendsen :
  Fortellinger om hjelpeapparatets håndtering av seksuelle overgrep i samiske lokalsamfunn
  2023
 • Agnete Bersvendsen :
  Under overflaten: Overgrepssaker i en norsk-samisk kommune
  2022
 • Agnete Bersvendsen :
  Er samene mer lukket om seksuelle overgrep?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Agnete Bersvendsen :
  Barnevernet - fra tabu til åpenhet
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2021
 • Agnete Bersvendsen :
  Restorative practice in Sapmi: A study in a local community after the uncovering of several sexual abuse
  2019
 • Agnete Bersvendsen :
  Da skjønte jeg at nå smeller det snart: Voksne som i barndommen opplevde vold ser tilbake
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Vold og overgrep i nære relasjoner
  • Barn og unge
  • Barnevern
  • Urfolksforskning

  Undervisning

  • Vold i nære relasjoner
  • Seksuelle overgrep
  • Rus og avhengighet
  • Miljøterapeutisk arbeid
  • Barnevernfaglige beslutningsprosesser

  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Mai 2019 - : Doktorgradsstipendiat ved UiT

  2017-2019: Universitetslektor ved UiT

  2013-2016: Master i psykososialt arbeid ved Institutt for klinisk medisin, UiO

  2010-2015: Klinisk barnevernspedagog

  2010-2017: Barnevernskonsulent 

  2007-2010: Barnevernspedagogutdanning ved Høgskolen i Harstad  Vedlegg: