Partnerinstitusjon:
New Horizon Special School

Ghana

New Horizon Special School

Ghana

Om New Horizon Special School

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer