Partnerinstitusjon:
The University of Western Australia

Australia

The University of Western Australia

Australia

Om The University of Western Australia

The University of Western Australia (UWA) ble grunnlagt i 1911 som statens første universitet. Universitetet har 25 000 studenter og 3 700 ansatte fordelt på hoved-campus i Crawley og to mindre campus i Claremont og Albany.

UiT har bilateral utvekslingsavtale med University of Western Australia.

 Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

University of Western Australia er på Lånekassens liste over utvalgte lærersteder som kan gi rett til tilleggsstipend. https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Stotte-til-skolepenger/skolepenger-utenfor-norden/Tilleggsstipend/

 

Antall utvekslingsplasser

2

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer