Partnerinstitusjon:
Chalmers University of Technology

Sverige

Chalmers University of Technology

Sverige

Om Chalmers University of Technology

Chalmers University of Technology (Cth) ble grunnlagt i 1829 som industriskolen «Chalmersska Slöjdskolan» og er aktiv innen forskning og utdanning innenfor teknikk, naturvitenskap, sjøfart og arkitektur. Cth har 10 300 studenter og 3 100 ansatte og er lokalisert i Gøteborg på campus Johanneberg og campus Lindholmen.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer

Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei), 3 år