Partnerinstitusjon:
St. Pölten University of Applied Sciences

Østerrike

St. Pölten University of Applied Sciences

Østerrike

Om St. Pölten University of Applied Sciences

Fachhochschule St. Pölten ligger nordøst i landet, ble opprettet I 1993 og har 3000 studenter og 300 ansatte fordelte på media og økonomifag, media og digital teknologi, informatikk og sikkerhet, jernbaneteknologi og mobilitet, helsefag og samfunnsfag.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer