Partnerinstitusjon:
Murmansk State Technical University

Russland

Murmansk State Technical University

Russland

Om Murmansk State Technical University

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer