Studier ved UiT


12 studieprogrammer:

Barnevern - bachelor, 3 år

Funksjonshemming og deltakelse - erfaringsbasert master, 6 semester

Ledelse - erfaringsbasert master, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Vernepleie - bachelor, 3 år

Økonomi og administrasjon - bachelor, 3 år

Studieretninger: